เอสเอ - 500SA-500

เอสเอ-500 เป็นผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองหมัก ที่ผ่านการหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มที่สร้างกรดแลคติก 4 สายพันธุ์ คือ Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, L. plantarum, L. lactis และหมักร่วมกับยีสต์ ‘Saccharomyces cerevisiae’. จุลินทรีย์ที่นำมาใช้เราได้ทำการคัดเลือกสายพันธุ์มาจากอาหารหมักดอง เช่น แหนม ผักกาดดอง ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองทางภาคอีสานของไทย นอกจากนี้จุลินทรีย์ทั้ง 5 สายพันธุ์ที่เรานำมาใช้เป็นจุลินทรีย์ที่ผ่านการรับรองว่าปลอดภัยโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยต่อสัตว์

คุณสมบัติ

จุลินทรีย์ Lactobacillus spp.
จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะสร้างเอนไซม์เบต้า กาแลคโตซิเดส (β-galactosidase) มาช่วยย่อยน้ำตาลที่ย่อยยากอย่างโอลิโกแซคคาไรด์ให้เป็นน้ำตาลเลกุลเดี่ยว และสุดท้ายสร้างเป็นกรดแลคติคที่มีประโยชน์ต่อสัตว์

ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae
- อุดมไปด้วยกลูแคน (glucan) และแมนแนน (mannan) ที่มีประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์
- แอลกอฮอล์จากยีสต์จะไปจับกับกรดอินทรีย์จากกระบวนการหมัก ทำให้เกิดเป็นเอสเธอร์ที่มีกลิ่นหอมเพิ่มความน่ากินในอาหารสัตว์

ข้อดีของเอสเอ-500
-มีปริมาณของโอลิโกแซคคาไรด์ต่ำโดยจุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลัสจะย่อยพวกโอลิโกแซคคาไรด์ให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว

มีกรดแลคติกสูงถึง 2.5-3.0 %
- กรดแลคติกจะช่วยให้มีการหลั่งเอนไซม์ในกระเพาะมาย่อยอาหารและช่วยเรื่องการดูดซึมสารอาหาร
- ช่วยย่อยอาหารที่มีนมเป็นส่วนผสม
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์แร่ธาตุต่างๆในอาหาร

สภาพความเป็นกรดของเอสเอ-500
- เอสเอ-500 มีพีเอชตำ่(4.5-5.0) จากกระบวนการหมัก ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อก่อโรคในอาหารสัตว์ เช่น อีโคไล ซัลโมเนลลา่ เป็นต้น

ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์

ช่วยเพิ่มความน่ากินของอาหาร เนื่องจากกลิ่นหอมของเอสเธอร์

ปลอดจากเชื้อก่อโรค (อีโคไลและซัลโมเนลลา่) เนื่องจากการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GMP และ HACCP

 

 

SA-500 is a fermented soybean meal by 4 species of Lactic acid bacteria, i.e.Lactobacillus acidophilus, L. bulgaricus, L. plantarum, L. lactis and the yeast
Saccharomyces cerevisiae’.We attentively select the microorganisms from Northeast Thai traditional fermented foods. All of them are categorized as members of Generally Recognized as Safe Group (GRAS) by WHO. Therefore, they are safe for using in animal feed.

Characteristic

Lactobacillus spp. secretes β-galactosidase enzyme to hydrolyze indigestible oligosaccharides to monosaccharides and finally converted to lactic acid which is useful for animals.

Saccharomyces cerevisiae
• Rich in glucan and mannan boosting function of animal immune system
• Alcohol from yeast reacts with organic acids from the fermentation process and become esters that improve the palatabilityof the feed.

Benefits

• Low oligosaccharides Oligosaccharides are digested by Lactobacillus spp.

Contains 2.5-3.0 % Lactic acid 
- Enhances gastric enzyme secretion and nutrients absorption
- Improves milk digestibility in milk powder containing feeds
- Enhances calcium, phosphorus and other mineral utilization

Acidic condition 
Low pH (4.5-5.0) from fermentation helps control harmful microbes growth (Bacillus cereus, Coliform bacteria, Escherichia coli, Salmonella spp.) in animal feed.

Promote animal immune system

Enhances animal appetite because of good smell from esters

Free from pathogenic bacteria (E. coli and Salmonella spp.) due to production process which is certified under GMP and HACCP