อิซี่ คลีนezy klean

จุลินทรีย์เข้มข้นประสิทธิภาพสูง ชนิดผงสีขาว มีกลิ่นหอม เป็นจุลินทรีย์ที่ได้ผ่านกระบวนการคัดสรรจุลินทรีย์ธรรมชาติสายพันธุ์เฉพาะที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์หรือกากของเสียในบ่อเก็บสิ่งปฏิกูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยกำจัดกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมของเสียที่ย่อยสลายไม่หมด จึงช่วยขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และยังช่วยยืดอายุการสูบปฏิกูลในถังบำบัด

ประโยชน์
- กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากโถสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ
- ใช้งานง่าย ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้รวดเร็ว
- ขยายระยะเวลาการสูบสิ่งปฏิกูลในถังบำบัด
- ปลอดภัยกับคน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิธีใช้งาน

ฉีกซองเทอิซี่คลีนลงในโถส้วม กดชักโครกหรือราดน้ำลงไป  อิซี่คลีนจะทำงานย่อยกากของเสียให้ยุบตัวได้อย่างรวดเร็ว ทำให้กลิ่นเหม็นหายไป ควรใช้เป็นประจำหรือเมื่อมีกลิ่นไม่พึงประสงค์

 

 

Highly concentrated powdered cyanobacteria powder. Microorganisms that have been selected by the microorganism. Biodegradable organic wastes or wastes can be efficiently disposed of in sewage pits. Removal of odors caused by decomposition of waste is not degraded. It helps eliminate unwanted odors. It also helps extend the life of the toilet.

Benefit
- Get rid of the stink in the toilet flush.
- Easy to digest organic substances quickly.
- Extended full toilet.
- Safe for everyone. And environmentally friendly.

How to use
Tear down the cleaners to the toilet. Flush or flush water, Ezy Klean will work quickly to digest the waste.The smell is gone. Should be used regularly or when there is an unpleasant odor.