โปรไบโอติกสำหรับสุกรProbiotic For Swine

คุณประโยชน์
1.เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารสุกร
2.ควบคุมเชื้อก่อโรคไม่ให้เจริญในระบบทางเดินอาหาร และส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในร่างกายสัตว์
3.กระตุ้นการกินอาหารของสุกร
4.เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมโปรตีนในระบบทางเดินอาหาร
5.เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของสุกร
6.ลดปัญหาการเป็นไข้หลังคลอด เต้านมอักเสบ และมดลูกอักเสบ
7.ลดการถ่ายทอดเชื้อก่อโรคทางมูลจากแม่สู่ลูกในห้องคลอด
8.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ได้ของเยื่อใยในอาหาร
9.ลดปัญหามูลแฉะและกลิ่นแก๊สแอมโมเนียในมูลสุกร

สรรพคุณ : ใช้เป็นสารเสริมชีวนะสำหรับสุกร

ส่วนประกอบใน 1 กิโลกรัม
สารเสริมชีวนะ
   บาซิลลัส ซับทิลิส 1.48x1010 ซีเอฟยู
   สื่อ เติมจนครบ              1   กิโลกรัม

ลักษณะสำคัญผลิตภัณฑ์
ทางเคมี     : % ความชื้น ≤ 12, pH 5.5-6.5
ทางชีวภาพ : Bacillus spp. >1010 CFU/kg
               5'-Ribonucleotide

 

 Benefit
1.Increase the number of good microorganisms, and improve the balance of microbes in pig digestive tracts.
2.Prevent pathogens growth in the digestive tract and facilitate growth of good microorganisms in pig bodies.
3.Improve appetite in pigs.
4.Improve the protein absorption in digestive tract.
5.Increase pig growth rates.
6.Reduce incidences of postpartum fever, mastitis and metritis.
7.Reduce the pathogen shedding from sows to piglets.
8.Increase the dietary fiber utilization.
9.Reduce the excreta moisture and ammonia gas in manures.

Product characteristics : Premix for swine

Product Compositions (In 1 kg)
Probiotics
Bacillus subtilis 1.48x1010 CFU

Product features
Chemical properties : % moisture ≤ 12, pH 5.5-6.5
Biological properties : Bacillus spp. > 1010 CFU/kg
                  5’-Ribonucleotide