กากถั่วเหลืองSoy Bean Meal

 

Product Details

ได้จากกระบวนการในการผลิตที่ได้มาตรฐาน ผ่านการให้ความร้อนในระดับที่เหมาะสมจึงมีคุณค่าทางโภชนาการจากกากถั่วเหลืองมากไม่มีกลิ่นหืน 

Technical specifications

   

 

Product Details

Derived from standardized manufacturing process, have been processed under heat at an appropriate level, so soybean meal is rich in nutritions without any rancid smell.

Technical specifications