โปร ไบโอไทด์PRO BIOTIDE

โปรไบโอไทด์เป็นสารเสริมโปรตีนที่ผลิตจากกากถั่วเหลืองคุณภาพดีนำมาผ่านกระบวนการหมักด้วยเชื้อ Bacillus subtilis จนได้เป็นเปปไทด์สายสั้นจากโปรตีนถั่วเหลือง Bacillus subtilis ที่เราใช้เป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยที่มีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหาร โดยเราคัดเลือกมาจาก “ถั่วเน่า” ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือของไทย โปรไบโอไทด์ อุดมไปด้วยเปปไทด์สายสั้นและกรดอะมิโนที่สัตว์สามารถย่อยและดูดซึมได้ง่ายคุณสมบัติ

1.การทนความร้อนสปอร์ของเชื้อ Bacillus subtilis ในโปรไบโอไทด์สามารถทนความร้อน 100°C ได้นานถึง 30 นาที โดยที่อัตรารอดของเชื้อเกือบ 100%
2.การหลั่งเอนไซม์ออกมาภายนอกเซลล์Bacillus subtilis MJ ML01 สามารถสร้างและหลั่งเอนไซม์ออกมาภายนอกเซลล์ เช่น โปรติเอส อะไมเลส ไลเปส และเซลลูเลส ที่ช่วยย่อยสารอาหารในอาหารสัตว์ให้เป็นโมเลกุลเล็กๆย่อยง่าย

ข้อดีของโปรไบโอไทด์

1.อุดมไปด้วยเปปไทด์ขนาดเล็กและมีสารต้านโภชนะในปริมาณที่ต่ำกระบวนการหมักทำให้สารต้านโภชนะ (เบต้าคอนไกลซินิน เลคติน และทริปซินอินฮิบิเตอร์) ในกากถั่วเหลืองส่วนใหญ่หายไป และช่วยย่อยโปรตีนในกากถั่วเหลืองให้มีขนาดเล็กลงเป็นเปปไทด์สายสั้น ช่วยให้สัตว์สามารถย่อยและดูดซึมได้ง่ายขึ้น

2.มีปริมาณของโอลิโกแซคคาไรด์ต่ำBacillus subtilis MJ ML01 ในการหมักช่วยย่อยโอลิโกแซคคาไรด์ (ราฟฟิโนสและสตาชิโอส) ในกากถั่วเหลืองให้มีปริมาณลดลง

3.โปรไบโอติกในผลิตภัณฑ์ช่วยคุมเชื้อก่อโรคและช่วยให้จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารสมดุล
4.ปลอดจากเซื้อก่อโรค (อีโคไล และซัลโมเนลล่า) เนื่องจากการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GMP และ HACCP

ปริมาณการใช้โปรไบโอไทด์

 

 

PRO BIOTIDE is a protein supplement made from high quality soybean meal and fermented by selected Bacillus subtilis to attain small peptide soy protein.The bacteria were isolated from ‘Thua Nao’, traditional fermented food of the Northern of Thailand, which is similar to Japanese ‘Natto’, that is believed to have beneficial effects on gut health. PRO BIOTIDE contains abundant of small peptides that are easy to be digested
and free amino acids which are readily to be absorbed.

Characteristic

1.Heat tolerance Bacillus spores in PRO BIOTIDE can tolerate high temperature up to 100°C for 30 minutes with almost 100% survival rate.
2.Extracellular enzymes Bacillus subtilis MJ ML01 produces large amounts of extracellular enzymes, i.e. protease, amylase, lipase and cellulase which help digesting nutrients in feed.

Benefits

1.Abundant of small peptide and low anti-nutritional factors From fermentation, anti-nutritional factors in SBM (β-conglycinin, lectin and trypsin inhibitor) are mostly eliminated and proteins are broken down into small peptides which improve nutrients digestion and absorption.

2.Low oligosaccharides Oligosaccharides in SBM raffinose and stachyose are digested by Bacillus subtilis MJ ML01

3.Probiotics in the product help control harmful microorganism and improve gut health.
4.Free from pathogenic bacteria (E. coli and Salmonella spp.) due to production process which is certified under GMP and HACCP.

Applications