กากปาล์มเนื้อในPalm Kernel Meal

กากปาล์มเนื้อในเป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันจากเมล็ดในปาล์ม  ซึ่งแยกเอาส่วนของเปลือกนอกและ กะลาปาล์มออกแล้วมาสกัดน้ำมัน 

 

Palm kernel meal is a by-product of the oil extraction process from the palm kernel which separated from its shells.