รำสาลีWheat Bran

รำสาลีเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการสีข้าวสาลี ซึ่งคัดสรรวัตถุดิบจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการคือ โปรตีนประมาณ 14-16 % , เยื่อใย 15% Max  รำข้าวสาลีโดยทั่วไปมีลักษณะฟ่ามมีคุณสมบัติเป็นยาระบายอ่อน ๆ สามารถใช้ทดแทนรำข้าวได้

 

Wheat bran is a by-product obtained by milling wheat, which we thoughtfully select raw materials from high quality manufacturers. Since its characteristic is spongy, so it not only can be used as laxative but also used instead of rice bran.  Nutrition: Protein is around 14 - 16 % and fiber 15 % Max.