กากรำสกัดRice Bran Extract

กากรำสกัดเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันพืช รำสกัดได้จากการนำรำละเอียดหรือรำสดไปสกัดน้ำมันออกแล้ว จะมีคุณค่าทางโภชนาการ คือ โปรตีน14 – 15 % , เยื่อใย 13 –15 % คัดสรรจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP

 

Rice Bran Extract is a by-product of vegetable oil industry. The product obtained after the rice bran and raw rice bran oil are extracted. We only select product from manufacturers with GMP and HACCP standards. 
Nutrition: Protein 14-15% and fiber 13-15%.