ออพติเมทOptimate

ออพติเมท : ลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว นิวคลีโอไทด์บริสุทธิ์ 100% ที่สามารถกระตุ้นระบบประสาทรับสัมผัสรสชาติได้อย่างชัดเจน มีผลทำให้กระตุ้นการกิน ได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเสริมนิวคลีโอไทด์ในร่างกาย เพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสัตว์โดยเฉพาะ

อัตราการใช้ : ผสมในอาหารสัตว์ 200-500 กรัมต่อตันอาหารสัตว์

ขนาดบรรจุ : ถุงละ 1 กิโลกรัม และ 1 กล่อง บรรจุ 20 ถุง

อายุการเก็บ : 2 ปี ควรเก็บไว้ในที่ร่มและแห้ง

 

 

Optimate is flavor enhancer. It is a white crystal that is readily soluble in water It intensifies and enhancer the flavor of feeds.

Application : Use 200-500 g. / ton of feed

Packing Condition : 1 kg. net in LLDPE bag and 20 bag in carton box

Shelf Life And Storage Condition : 2 years in full sealed container. Keep in cool and dry place.