ปลาป่นFish Meal

 

Product Details

ประกอบด้วยชนิดและปริมาณกรดอะมิโนจำเป็นในปริมาณมาก คัดเลือกจากวัตถุดิบภายในประเทศที่มีคุณภาพดี ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสมเพื่อใช้ในการเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์

Technical specifications

   

 

Product Details

We only select the good quality domestic raw material which contains many types and large amount of essential amino acids. This product is suitable for use as a raw material in animal feed production.

Technical specifications