น้ำมันปลาทูน่าTuna Oil

        น้ำมันปลาทูน่าเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตปลาป่น ซึ่งมี คุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นสินค้าจากโรงงานผลิตที่ได

      Tuna oil is a by-product offishmeal industry which provides high nutrient. It is the product from high standard manufacturers.It is used to produce aquatic feed.