น้ำมันถั่วเหลืองดิบCrude Soya Oil

        น้ำมันถั่วเหลืองดิบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดน้ำมันจากเมล็ดถั่วเหลืองคัดคุณภาพ ซึ่งเราคัดสรรวัตถุดิบจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า ซึ่งเหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์

        The oil obtained by oil extraction process of high quality soybean. We only select raw materials from high standard manufacturers. This grade of oil is suitable to use as an ingredient in animal feed.