น้ำมันรำดิบ Crude Rice Bran Oil

        น้ำมันรำดิบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดน้ำมันจากรำข้าว ซึ่งเราคัดสรรวัตถุจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า ซึ่งนำมันเกรดนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์

        Crude Rice Bran Oil is a product obtained from rice bran oil extraction process. We thoughtfully select materials from high standard manufactures to make sure only high quality product is delivered to the clients. This grade of oil is suitable to use as an ingredient in animal feed.