มันอัดเม็ด Tapioca pellets

มันอัดเม็ดเป็นวัตถุดิบของอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งพลังงานของสัตว์อย่างดี  มีสเปคดังนี้คือ ทรายไม่เกิน 3 %, เยื่อใยไม่เกิน 4%, ความชื้นไม่เกิน 14% ซึ่งเราคัดสรรจากแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน

 

Tapioca pellets are good energy sources raw materials for animal feed. The specification of Tapioca pellets: Sand 3% max, fiber 4% max, and Moisture 14% max.