มันเส้นTapioca Chip

มันเส้นเป็นวัตถุดิบของอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งพลังงานของสัตว์อย่างดี  มันเส้นมีราคาถูกกว่าวัตถุดิบอาหารประเภทเดียวกัน เช่น ข้าวโพดหรือปลายข้าว การใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารสัตว์ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ มีสเปคดังนี้คือ ทรายไม่เกิน 3 %, เยื่อใยไม่เกิน 4%, ความชื้นไม่เกิน 14% ซึ่งเราคัดสรรจากแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน

 

Tapioca chip is a good energy source for animal feed. We only select materials from high quality raw material sources. Its price is cheaper than the same type of raw materials, such as corn and broken-milled rice. Using tapioca chip in feed formulations can reduce the production cost. The specification of tapioca chip: Sand 3% max, fiber 4% max and Moisture 14% max.