ข้าวโพดเม็ดCorn Grain


ข้าวโพดเม็ดเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญสามารถใช้ทดแทนปลายข้าวได้เป็นอย่างดี คัดสรรจากแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน มีความชื้นไม่เกิน 14.5%, เม็ดแตกเม็ดเสียไม่เกิน 5%, ฝุ่นซังไม่เกิน 3%  

 

Corn grain is an important energy source which can be used instead of broken-milled rice. We only select materials from high quality raw material sources. There is no more than 14.5% of moisture, 5% of cracked corn and 3% of dust.