พบกับ เอสเอเอส เฟรนด์ เร็วๆนี้SAS Friends Is Launching Soon.