ผลิตภัณฑ์PRODUCTS

        วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ถือเป็นปัจจัยหลักที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ความสำคัญ บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด จึงมุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าที่ได้รับมีคุณภาพและปลอดภัย

        บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ พร้อมกับมีความมุ่งมั่นในการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักทั้งยังคงสรรหาวัตถุดิบที่หลากหลายจากทั่วโลกเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า โดยใส่ใจการทำงานทุกขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบออกจากแหล่งผลิตจนถึงมือ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์จาก สยาม อะกริ ซัพพลาย

        Raw material which is use to produce animal feed is the essential factor in agriculture and farm industry. We emphasize on sourcing the international standard material to make sure tha tour customer will get the good product.

        Our company is to doing business with honest and responsibility. We intend to make our brand to be a well-known. We also seeking for a various material from around the world to serve customer needs yet we pay attention in every process since the product issued from the producer until it arrive to our customer. We can do all the things to make our customer have an confidence in our product and on us.