บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำนาปลูกข้าว “โครงการชวนคนเมืองปลูกข้าว”บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำนาปลูกข้าว “โครงการชวนคนเมืองปลูกข้าว”

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำนาปลูกข้าว “โครงการชวนคนเมืองปลูกข้าว” ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มเทพนาคา ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวัตถุประสงค์ของงานต้องการให้คนเมืองที่เป็นผู้บริโภคมาพบกับชาวนาผู้ผลิตตัวจริง ได้มาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชาวนา และวิธีการทำนาตั้งแต่การปลูกข้าวแบบนาหว่าน การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนถึงการแปรรูป และรู้จักพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกคือ ข้าวพันธุ์ กข 43 เป็นข้าวที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่นาชลประทานภาคกลาง เป็นข้าวที่มีคุณภาพดีทั้งรสชาติและรถสัมผัสจึงตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคของคนเมืองได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคนเมืองเป็นอย่างมากโดยผู้ที่มาร่วมงานก็มากันแบบครอบครัว กลุ่มเพื่อน และภาคบริษัทต่างๆ รวมทั้ง สยาม อะกริ ซัพพลาย เองด้วย ทุกคนได้มาร่วมกันทำนากับครูชาวนา เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วก็จะได้ข้าวจากการปลูกกลับไปบริโภค ชาวนาก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้น พวกเราก็ดีใจอีกทั้งยังได้รับความรู้ความเข้าใจในการปลูกข้าวและได้ลงมือทำนาหว่านด้วยตนเองอย่างมีความสุขและสนุกสนาน  ทั้งนี้กิจกรรมจะมีอย่างต่อเนื่องโดยมีกำหนดการเปิดและเริ่มปลูกข้าวในวันที่ 23 มิถุนายน, มีพิธีทำขวัญข้าวในวันที่ 11 สิงหาคม, เก็บเกี่ยว 22 กันยายน และปิดลาน 24 พฤศจิกายน 2561   
หากท่านใดสนใจกิจกรรมนี้ยังสมัครเข้าร่วมได้อีก โดยมีค่าลงทะเบียน ไร่ละ 14,000 บาท หรือรวมกลุ่มด้วยกันเองได้ถึง 5 คน เฉลี่ยรายละ 2,800 บาทต่อไร่ หรืองานละ 3,500 บาท ติดต่อสมัครได้ที่ Facebook : MA THAM NA (www.facebook.com/iGrowRice)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มเทพนาคา ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.อยุธยา และ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.089-7888924 , 081-9465457 , 081-7269213

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำนาปลูกข้าว “โครงการชวนคนเมืองปลูกข้าว” ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มเทพนาคา ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวัตถุประสงค์ของงานต้องการให้คนเมืองที่เป็นผู้บริโภคมาพบกับชาวนาผู้ผลิตตัวจริง ได้มาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชาวนา และวิธีการทำนาตั้งแต่การปลูกข้าวแบบนาหว่าน การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนถึงการแปรรูป และรู้จักพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกคือ ข้าวพันธุ์ กข 43 เป็นข้าวที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่นาชลประทานภาคกลาง เป็นข้าวที่มีคุณภาพดีทั้งรสชาติและรถสัมผัสจึงตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคของคนเมืองได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคนเมืองเป็นอย่างมากโดยผู้ที่มาร่วมงานก็มากันแบบครอบครัว กลุ่มเพื่อน และภาคบริษัทต่างๆ รวมทั้ง สยาม อะกริ ซัพพลาย เองด้วย ทุกคนได้มาร่วมกันทำนากับครูชาวนา เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วก็จะได้ข้าวจากการปลูกกลับไปบริโภค ชาวนาก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้น พวกเราก็ดีใจอีกทั้งยังได้รับความรู้ความเข้าใจในการปลูกข้าวและได้ลงมือทำนาหว่านด้วยตนเองอย่างมีความสุขและสนุกสนาน  ทั้งนี้กิจกรรมจะมีอย่างต่อเนื่องโดยมีกำหนดการเปิดและเริ่มปลูกข้าวในวันที่ 23 มิถุนายน, มีพิธีทำขวัญข้าวในวันที่ 11 สิงหาคม, เก็บเกี่ยว 22 กันยายน และปิดลาน 24 พฤศจิกายน 2561   
หากท่านใดสนใจกิจกรรมนี้ยังสมัครเข้าร่วมได้อีก โดยมีค่าลงทะเบียน ไร่ละ 14,000 บาท หรือรวมกลุ่มด้วยกันเองได้ถึง 5 คน เฉลี่ยรายละ 2,800 บาทต่อไร่ หรืองานละ 3,500 บาท ติดต่อสมัครได้ที่ Facebook : MA THAM NA (www.facebook.com/iGrowRice)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มเทพนาคา ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.อยุธยา และ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.089-7888924 , 081-9465457 , 081-7269213

Top