เทคโนโลยีชีวภาพที่ให้ประโยชน์ได้แม้แต่กับสัตว์เลี้ยงเทคโนโลยีชีวภาพที่ให้ประโยชน์ได้แม้แต่กับสัตว์เลี้ยง

เทคโนโลยีชีวภาพ ที่ให้ประโยชน์ได้แม้แต่กับสัตว์เลี้ยง

ใครเลี้ยงสัตว์อย่างสุนัข แมว กระต่าย กระรอก ต้องรู้ไว้เลยว่าเทคโนโลยีชีวภาพมีความเกี่ยวข้องและมีประโยชน์ที่ส่งผลดีกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะ เพราะเทคโนโลยีชีวภาพได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงอาหารของสัตว์เลี้ยงให้มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารมากขึ้น และสามารถที่จะเก็บรักษายืดอายุอาหารได้นานขึ้นด้วย

วัตถุดิบต่าง คุณค่าก็ต่าง  

ผู้เลี้ยงสัตว์ควรรู้ว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์แต่ละชนิดนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการที่ต่างกัน ซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพได้เข้ามาช่วยให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์สามารถคัดแยกจากองค์ประกอบทางเคมีชีวภาพ ดูคุณภาพของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในวัตถุดิบ รวมไปถึงการคัดเลือกเอาวัตถุดิบทดแทน ที่ให้คุณค่าทางอาหารสูงเพื่อนำมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ได้ง่ายขึ้น นั่นจึงทำให้เราได้มาซึ่งอาหารสัตว์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ดีต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยงนั่นเอง

อาหารดีสัตว์เลี้ยงก็สุขภาพดี

เมื่อเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยทำให้เราได้อาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นแล้ว ผลสุดท้ายประโยชน์อย่างแท้จริงก็เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งสัตว์เหล่านั้นจะได้ประโยชน์ดังนี้

  • กล้ามเนื้อที่แข็งแรงสมบูรณ์
  • กระดูกและฟันให้แข็งแรงมากขึ้น
  • ขนเงางามไม่หลุดร่วงง่าย และผิวหนังมีสุขภาพที่ดี
  • ระบบทางเดินอาหาร การย่อย และระบบขับถ่าย ทำงานได้ดีขึ้น
  • ระบบร่างกายต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สัตว์เลี้ยงอารมณ์ดีและร่าเริง

และทั้งหมดนี้คือประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ เห็นไหมว่าสำคัญต่อสัตว์เลี้ยงอย่างยิ่งเลย

 

เทคโนโลยีชีวภาพ ที่ให้ประโยชน์ได้แม้แต่กับสัตว์เลี้ยง

ใครเลี้ยงสัตว์อย่างสุนัข แมว กระต่าย กระรอก ต้องรู้ไว้เลยว่าเทคโนโลยีชีวภาพมีความเกี่ยวข้องและมีประโยชน์ที่ส่งผลดีกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะ เพราะเทคโนโลยีชีวภาพได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงอาหารของสัตว์เลี้ยงให้มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารมากขึ้น และสามารถที่จะเก็บรักษายืดอายุอาหารได้นานขึ้นด้วย

วัตถุดิบต่าง คุณค่าก็ต่าง  

ผู้เลี้ยงสัตว์ควรรู้ว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์แต่ละชนิดนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการที่ต่างกัน ซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพได้เข้ามาช่วยให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์สามารถคัดแยกจากองค์ประกอบทางเคมีชีวภาพ ดูคุณภาพของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในวัตถุดิบ รวมไปถึงการคัดเลือกเอาวัตถุดิบทดแทน ที่ให้คุณค่าทางอาหารสูงเพื่อนำมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ได้ง่ายขึ้น นั่นจึงทำให้เราได้มาซึ่งอาหารสัตว์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ดีต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยงนั่นเอง

อาหารดีสัตว์เลี้ยงก็สุขภาพดี

เมื่อเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยทำให้เราได้อาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นแล้ว ผลสุดท้ายประโยชน์อย่างแท้จริงก็เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งสัตว์เหล่านั้นจะได้ประโยชน์ดังนี้

  • กล้ามเนื้อที่แข็งแรงสมบูรณ์
  • กระดูกและฟันให้แข็งแรงมากขึ้น
  • ขนเงางามไม่หลุดร่วงง่าย และผิวหนังมีสุขภาพที่ดี
  • ระบบทางเดินอาหาร การย่อย และระบบขับถ่าย ทำงานได้ดีขึ้น
  • ระบบร่างกายต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สัตว์เลี้ยงอารมณ์ดีและร่าเริง

และทั้งหมดนี้คือประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ เห็นไหมว่าสำคัญต่อสัตว์เลี้ยงอย่างยิ่งเลย