HAMMERSMITH WEEKLY REPORT JUNE 8, 2019HAMMERSMITH WEEKLY REPORT JUNE 8, 2019

SECTION 1:  US FEED GRAINS and VEGETABLE AND ANIMAL PROTEIN

เป็นสัปดาห์ที่น่าตื่นเต้นอีกครั้ง โดยราคามีการปรับหาทิศทาง แต่แล้วส่วนใหญ่สิ้นสัปดาห์โดยปิดที่ราคาปรับลดลง ยกเว้น ข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิ  ราคาข้าวโพดอเมริกาปรับลดลง 4-5 ดอลล่าร์ต่อตัน ถั่วเหลืองปรับลดลง 8 ดอลล่าร์ต่อตัน และกากถั่วเหลืองปรับลดลง 10 ดอลล่าร์ต่อตัน ข้าวสาลีฤดูหนาวสีแดงชนิดแข็งปรับลดลง 5 ดอลล่าร์ต่อตัน ขณะที่ข้าวสาลีฤดูหนาวสีแดงชนิดอ่อนราคาทรงตัว แต่ข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิปิดที่ราคาปรับสูงขึ้น 6 ดอลล่าร์ต่อตัน

ตามที่คาดการณ์ไว้เกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าวโพด ถ้าแสดงให้เกษตรกรเห็นโอกาสในการปลูกเพียงเล็กน้อย พวกเขาจะออกไปในไร่เกือบ 24 ชั่วโมงต่อวัน พื้นที่ในการเพาะปลูกยังคงต่ำกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญคิดไว้ และที่เกษตรกรต้องการ แต่สิ่งต่างๆ กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว บางทีการเพาะปลูกที่ล่าช้าอาจจะไม่มากเท่าที่คาดการณ์ไว้ ยังมีปัจจัยบวกในสัปดาห์นี้ว่า พื้นที่ของข้าวโพดที่ยังไม่ได้เพาะปลูกจะไม่มีสิทธิ์ในโครงการ Market Facilitation Program (MFP) ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาษีและการส่งออกที่ลดลง ซึ่งทำให้เกษตรกรต้องคิดเกี่ยวกับการไม่ทำการเพาะปลูก

การเพาะปลูกถั่วเหลืองดูเหมือนว่าเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี โดยการเพาะปลูกถั่วเหลืองน่าจะมากกว่าที่ USDA คาดการณ์ไว้ แต่เราจะเห็นการคาดการณ์ครั้งต่อไปของอเมริกาในสัปดาห์นี้ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าตลาดถั่วเหลือง/กากถั่วเหลือง ในตอนนี้มีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยกากถั่วเหลืองอาจจะอ่อนตัวกว่าถั่วเหลือง

ข้าวสาลีฤดูหนาวอ่อนตัวเล็กน้อยในช่วงท้าย จากที่มีฝนตกในบางพื้นที่ แต่ข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิถูกผลักให้ปรับสูงขึ้นด้วยปริมาณฝนตกเช่นกัน ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างชนิดของข้าวสาลีที่กำลังจะสิ้นสุด ขณะที่ข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิกำลังจะเริ่มต้น  ดูเหมือนว่าจะมีข่าวระหว่างประเทศเกี่ยวกับราคาที่ปรับสูงขึ้นที่มากพอ ที่ช่วยรักษาระดับราคาข้าวสาลีจากที่ปรับลดลงมาก

 

SECTION 2 : FISHMEAL COMMENTS AND PRICES: PERUVIAN

เนื่องจากมีการห้ามจับปลาในสัปดาห์นี้ และสภาพอากาศในการจับปลาที่เลวร้ายในบางพื้นที่ การจับปลาจึงลดลงถึง 20-25,000 ตันต่อวัน ปริมาณการจับปลาจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 1.35 ล้านตัน การจับปลาที่ลดลงอาจทำให้การครบกำหนดโควต้าขยายออกไปเป็นช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคม

การห้ามจับปลาทางตอนใต้ของเปรูในบางพื้นที่ – การจับปลาจะเริ่มอีกครั้งในวันที่ 7 มิถุนายน โดยสิ้นสุดโควต้าวันที่ 30 มิถุนายน – ยังคงมีปลาขึ้นฝั่งประมาณ 380,000 ตันจากโควต้าทางใต้

ธุรกิจในเปรูค่อนข้างช้า เนื่องจากผู้ซื้อชาวจีนส่วนใหญ่ยังอยู่นอกตลาดจนกว่าจะเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นในจีน หรืออย่างน้อยจนกว่าสต๊อคปลาป่นของจีนเริ่มลดลง ดูเหมือนว่าราคาจะอ่อนตัวลง – ไม่คาดหวังมากเกินไป เมื่อมีผู้ซื้อจำนวนน้อย และมีปลาป่นเป็นจำนวนมากที่ยังคงต้องการขาย

ดูเหมือนว่า ตลาดส่วนใหญ่คาดหวังว่าราคาจะปรับลดลงอีกเล็กน้อย – เป็นเพียงการคาดเดาว่าราคาจะปรับลดลงได้มากเท่าไร ต้องการเพียงราคาปรับขึ้นเล็กน้อยจากผู้ซื้อชาวจีน เพื่อหยุดความอ่อนตัวของราคา แต่ดูเหมือนว่าจีนก็ไม่พร้อมที่จะซื้อสินค้าในสัปดาห์นี้

 

SECTION 1:  US FEED GRAINS and VEGETABLE AND ANIMAL PROTEIN

And again, an exciting week with prices trying to find a direction but then most everything, except Spring Wheat, ended up closing lower on the week.  US corn prices dropped by USD 4 to 5 m/t while soybeans were down by closer to USD 8 m/t and soymeal down by almost USD 10 m/t. Hard red winter wheat dropped by about USD 5 m/t while soft red winter wheat was steady, but spring wheat was close to USD 6 m/t higher.

As had been expected with the corn planting, if you show the farmers a little planting opportunity then they will be out in the fields for close to 24 hours a day. The total planted acres are still lower than experts thought and farmers wanted but things are catching up fast. Perhaps the late planting will not be quite as large as had been expected. There was also the added factor this week that unplanted corn acres will not be eligible for Market Facilitation Program (MFP) payments designed to assist farmers affected by tariffs and reduced exports. This should make farmers think twice about not planting.

Soybean planting seems to be moving along nicely with thoughts that the soybean plantings will be larger than the USDA forecast -- but we will see with the next forecasts from the USA this week. Experts say that the soybean/soymeal market is now in a down trend with soymeal possibly weaker than soybeans.

Winter wheat was a little lower on the end of some of the rainfall, but spring wheat was pushed higher by the same rainfall. That is the difference between on type of wheat just finishing off while the spring wheat is just starting. There does seem to be enough bullish international news that can keep wheat prices from dropping too much – or so some hope.

 

SECTION 2 : FISHMEAL COMMENTS AND PRICES: PERUVIAN

Due to the fishing bans in place this week and to bad fishing weather in some areas, the catch did drop off to 20 to 25,000 m/t landed per day. The total catch is now up to 1.35 million m/t. The drop in catch could push the end of the quota off into about mid-July.

The fishing ban Southern Peru is to be lifted for some parts of the Southern area – fishing will begin again on June 7 with the quota ending on June 30 --- there is still about 380,000 m/t to land on the Southern quota.

Business is quite slow in Peru due to most Chinese buyers staying out of the market until they see some demand developing in China or at least until the China fishmeal stocks start to drop. There looks to be some weakness in prices – not too unexpected when there are few buyers and a good chunk of fishmeal still to sell.

It looks like most of the market is expecting prices to dip a little lower --- it is only a guess as to how much lower it could go. It would only take a little jump in Chinese buying to put a stop to any price weakness, but the Chinese don't look like they are too ready to buy this week.