HAMMERSMITH WEEKLY REPORT MAY 25, 2019HAMMERSMITH WEEKLY REPORT MAY 25, 2019

SECTION 1 : US FEED GRAINS and VEGETABLE AND ANIMAL PROTEIN

เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ในอเมริกาในวันจันทร์ ซึ่งเป็นวัน Memorial Day – วันระลึกถึงทหารอเมริกัน

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งสำหรับราคาตลาดสินค้าล่วงหน้าและตลาดเงินสด – ข้าวโพดปรับตัวสูงขึ้น 9 ดอลล่าร์ต่อตัน ถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น 3 ดอลล่าร์ต่อตัน กากถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น 6 ดอลล่าร์ต่อตัน ข้าวสาลีก็ปรับตัวสูงขึ้น โดยข้าวสาลีฤดูหนาวปรับสูงขึ้นเกือบ 9 ดอลล่าร์ต่อตัน ข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิปรับสูงขึ้นเกือบ 7 ดอลล่าร์ต่อตัน

การเพิ่มขึ้นของราคา ทั้งข้าวโพดและข้าวสาลีมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศของอเมริกา – มีฝนตก ดูเหมือนว่า ข้าวโพดและถั่วเหลืองบางส่วนสามารถเพาะปลูกได้ ขณะที่ฝนไม่ได้ดีสำหรับการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีฤดูหนาว

เมื่อพิจารณาถึงสภาพอากาศของอเมริกา พื้นที่ของข้าวโพดดูเหมือนว่าอยู่ในแนวรับน้ำฝน อย่างน้อยอีก 1 สัปดาห์ และเกษตรกรที่ขายข้าวโพด แน่นอนว่าจะไม่ขายข้าวโพด เนื่องจากราคาที่ปรับสูงขึ้นจะเป็นผลดีสำหรับพวกเขา

แน่นอนว่า แม้โลกจะยังมีข้าวโพดเป็นจำนวนมาก แต่ถ้ายังมีฝนอย่างต่อเนื่องในอเมริกา และเกษตรกรเปลี่ยนการเพาะปลูกไปเป็นถั่วเหลือง, อย่างน้อยสำหรับข้าวโพดอเมริกา, สามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาข้าวโพดจะปรับสูงขึ้น

มีการพูดคุยในสัปดาห์นี้ว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดอาจจะไม่เปลี่ยนไปปลูกถั่วเหลือง เนื่องจากปัญหาการค้าถั่วเหลืองยังไม่ยุติ – ข้าวโพด มีการใช้ในการผลิตเอทานอล, ดูเหมือนว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าถั่วเหลือง – แม้ว่าจะมีการเพาะปลูกล่าช้า

ทางด้านข้าวสาลี คาดว่าฝนที่ตกจะทำให้ผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกของข้าวสาลีฤดูหนาวลดลง และอาจลดคุณภาพโดยรวมของข้าวสาลีฤดูหนาว

ดังนั้น ยิ่งฝนตกมาก ราคาก็ยิ่งปรับสูงขึ้น – อย่างน้อยก็ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ จนกว่าจะเพาะปลูกได้ และทุ่งข้าวสาลีแห้ง

 

SECTION 2 : FISHMEAL COMMENTS AND PRICES: PERUVIAN

เนื่องจากมีการห้ามเล็กๆ ในการจับปลา การจับปลาในสัปดาห์นี้ลดลงเล็กน้อย ปริมาณการจับปลาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 825,000 ตัน เทียบกับโควตาที่ 2.1 ล้านตัน

มีรายงานเกี่ยวกับยอดขายใหม่ไม่มากนักในสัปดาห์นี้ – จีนดูเหมือนว่ามีสินค้าเต็มแล้วในตอนนี้ ตามความเห็นของ   MSI Ceres ยังมีปลาป่นประมาณ 40,000 ตันในตู้คอนเทนเนอร์ ที่รอการบรรจุใหม่ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้สต๊อคปลาป่นของจีนมีเกือบ 270,000 ตัน

ยอดขายในเปรูสำหรับปลาป่นฤดูกาลนี้มีประมาณ 240,000 ตัน – ประมาณครึ่งของโควตาสามารถเป็นปลาป่นได้ ผู้ซื้อเพียงแค่นั่งรอ และผู้ขายไม่สนใจที่จะดึงดันด้านราคา แต่มีบางเรื่องที่ว่า จีนได้มีการซื้อปลาป่นที่ราคาต่ำกว่าทีแสดงด้านล่าง 40-50 ดอลล่าร์ต่อตัน และยังชี้ให้เห็นทางการค้าว่า สิ่งที่จีนสนใจอย่างมากในตอนนี้คือ ปลาป่นเกรดต่ำ เนื่องจากมีปลาป่นเกรด prime และ super prime มากเกินไป

การค้าในเปรูกำลังรอฤดูกาลของสัตว์น้ำที่จะไปยังจีน เพื่อที่สต๊อคปลาป่นจำนวนมากจะได้มีการบริโภค และจะได้มีการจองธุรกิจใหม่เพิ่มมากขึ้นอีกเล็กน้อย

จากข้อมูล – รายงานการค้ารายหนึ่งแสดงราคาปลาป่นเปรูในสัปดาห์นี้ว่า มีราคาต่ำกว่าราคาที่แสดงด้านล่างประมาณ 100 ดอลล่าร์ต่อตัน – ยังแสดงราคาปลาป่นชิลีต่ำกว่าประมาณ 20 ดอลล่าร์ต่อตัน หวังว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถยืนยันได้ว่าราคาจะทรงตัวหรือไม่

SECTION 1 : US FEED GRAINS and VEGETABLE AND ANIMAL PROTEIN

This is a holiday weekend in the US with Monday being Memorial Day – a day of remembrance for the US Armed Forces.

This week was another week of higher prices for both futures and cash markets --- corn was up by about USD 9 m/t with soybeans up by just over USD 3 m/t and soymeal up by about USD 6 m/t --- wheat was also up with winter wheat up by close to USD 9 m/t and spring wheat up by just under USD 7 m/t.

Much of the increase in both corn and wheat was related to US weather --- rain, rain, rain and more rain. Seems that the corn and to some degree soybeans just can get planted while the rain is not all that good for finishing off the winter wheat crop.

Looking at the US weather, the corn belt looks to be in line for more rain for at least another week and farmers who have corn to sell are certainly not selling as higher prices just look too good to them.

Certainly, the world is still going to have mounds of corn but if the rain continues in the US and the farmers switch to later planting soybeans then, at least for US corn, you can expect some higher corn prices.

There was some talk this week that corn farmers may not switch to soybeans due to never ending soybean trade problems --- corn, with its ethanol use, does look to some to be a better alternative to soybeans --- even with late planting.

On the wheat side of things, all the rain is expected to be reducing the winter wheat crop yield potential and could be lowering overall winter wheat quality.

So, the more it rains, the higher prices are going to go – at least in the short term until the planting can catch up and the wheat fields dry out.

 

SECTION 2 : FISHMEAL COMMENTS AND PRICES: PERUVIAN

Due to mini-fishing bans, the catch this week dropped off quite a bit. The total catch landed is now up to about 825,000 m/t against the quota of 2.1 million m/t.

Not much to report in new sales this week – China seems to be full up for now and according to MSI Ceres comment there has still been about 40,000 m/t of fishmeal in containers waiting to be destuffed which could push the China fishmeal stock up close to 270,000 m/t.

Sales in Peru for this fishing season are said to be about 240,000 m/t – about half of what the full quota can provide in fishmeal. Buyers are just sitting back and waiting and sellers are not interested in being aggressive with prices. But there are some stories that China has purchased some fishmeal at prices USD 40 to 50 m/t lower than prices shown below. It has also been pointed out in the trade that much of China's interest for now is in lower grades of fishmeal as they are up to their eyeballs in prime and super prime.

The trade in Peru is waiting for the aqua season to get going in China so that some of the large stocks of fishmeal can be consumed and we can get back to booking a little more new business.

As a matter of info – one trade report shows this weeks Peru fishmeal prices about USD 100 m/t lower than the prices that I show below – the report also shows Chile fishmeal prices about USD 20 m/t lower. Hopefully by next week I will be able to confirm exactly where the prices stand.