HAMMERSMITH WEEKLY REPORT MAY 18, 2019HAMMERSMITH WEEKLY REPORT MAY 18, 2019

SECTION 1 : US FEED GRAINS and VEGETABLE AND ANIMAL PROTEIN

เป็นสัปดาห์ที่ราคาสินค้าล่วงหน้าและเงินสดของอเมริกาปรับตัวสูงขึ้น โดยข้าวโพดปรับสูงขึ้น 10-12 ดอลล่าร์ต่อตัน ถั่วเหลืองปรับสูงขึ้น 5 ดอลล่าร์ต่อตัน และกากถั่วเหลืองปรับสูงขึ้น 7 ดอลล่าร์ต่อตัน ข้าวสาลีฤดูหนาวปรับสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยข้าวสาลีฤดูหนาวชนิดอ่อนปรับตัวสูงขึ้น 14 ดอลล่าร์ต่อตัน และข้าวสาลีฤดูหนาวชนิดแข็งปรับตัวสูงขึ้น 12 ดอลล่าร์ต่อตัน ข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิปรับตัวสูงขึ้น 4 ดอลล่าร์ต่อตัน

ราคาข้าวโพดอเมริกาถูกผลักดันให้สูงขึ้นจากความล่าช้าในการเพาะปลูก และคาดการณ์ว่าสภาพอากาศที่มีฝนมากจะทำให้การเพาะปลูกล่าช้ากว่าเดิม การส่งออกข้าวโพดอเมริกาไม่ได้ดีมากนัก แต่ก็ไม่ได้ทำให้ราคาข้าวโพดชะลอการปรับขึ้น ราคาข้าวโพดปรับตัวสูงขึ้น 5 วันติดต่อกัน ผู้เชี่ยวชาญบางคนรู้สึกว่า เกษตรกรจะสลับการปลูกจากข้าวโพดไปเป็นถั่วเหลือง เนื่องจากการเพาะปลูกที่ล่าช้า – ซึ่งเป็นการช่วยให้ข้าวโพดปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน

ขณะที่ราคาถั่วเหลืองปรับสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ ได้มีการปรับลดลง 6 ดอลล่าร์ต่อตันเมื่อวันศุกร์ ซึ่งสามารถลดลงต่อเนื่องไปยังสัปดาห์หน้า ความอ่อนตัวของราคาเมื่อวันศุกร์ส่วนใหญ่แล้วมาจากการคาดการณ์ว่าเกษตรกรจะสลับการเพาะปลูกจากข้าวโพดไปเป็นถั่วเหลือง แน่นอกว่าสถานการณ์ระหว่างอเมริกาและจีนไม่ได้ทำให้ราคาถั่วเหลืองมีความมั่นคง แม้ว่ารัฐบาลอเมริกาจะทำการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรสำหรับความยากลำบากที่เกี่ยวข้องกับ “สงครามทางการค้า”

สัปดาห์หน้าน่าจะน่าสนใจ – เราจะเห็นว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือถอยกลับ

 

SECTION 2 : FISHMEAL COMMENTS AND PRICES: PERUVIAN

การจับปลาในเปรูยังคงเป็นด้วยดี โดยมีปริมาณปลาที่จับได้ทุกวันอยู่ที่ 55,000 ตัน ปริมาณการจับปลารวมจนถึงวันพฤหัสบดีอยู่ที่ 710,000 ตัน : เท่ากับปลาป่น 162,000 ตัน และน้ำมันปลา 27,00 ตัน มีเรือประมาณ 400-600 ลำ ที่ออกไปจับปลาทุกวัน ถ้าการจับปลายังคงดีอยู่ และสภาพอากาศก็ให้ความร่วมมือ ก็จะครบกำหนดโควต้าของการจับปลาในอีก 5 สัปดาห์ข้างหน้า – แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

คำสั่งซื้อส่งออกรอบใหม่ช้าลงเล็กน้อยในสัปดาห์นี้ โดยจีนให้ความสนใจหลักที่สินค้าเกรดต่ำลง แต่มีรายงานว่า มีความสนใจที่ค่อนข้างดีจากผู้ซื้อในยุโรป นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินสกุลจีนเมื่อเทียบกับดอลล่าร์ ได้ทำให้ธุรกิจใหม่แพงกว่าต้นทุนของสต๊อคในมือ

มีรายงานว่า การนำเข้าปลาป่นของจีนจะลดลงประมาณ 3% ในปี 2019 – อาจเนื่องมาจากโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน หรือ มีระดับstockปลาป่นที่สูงมากในจีน การส่งออกของเปรูไปยังจีนช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2019 อยู่ที่ต่ำกว่า 380,000 ตัน ประมาณ 81.5% ของปริมาณปลาป่นเปรูที่ส่งออก

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคามากนักในสัปดาห์นี้ – บางส่วนก็ปรับสูงขึ้นเล็กน้อย และบางส่วนก็ปรับลดลงเล็กน้อย แต่ราคาดูเหมือนว่าจะอยู่ในช่วงบวก/ลบ 20 ดอลล่าร์ต่อตัน

SECTION 1 : US FEED GRAINS and VEGETABLE AND ANIMAL PROTEIN

Quite a rally in US futures and cash prices this week with corn up by USD 10 to 12 m/t, soybeans up by about USD 5 m/t and soymeal up by USD 7 m/t. Winter wheat was up considerably with soft winter up by about USD 14 m/t and hard winter up by USD 12 m/t --- spring wheat was not quite as strong: up by USD 4 m/t.

US corn prices were pushed higher by the delays in planting and the expected further wet weather that could delay planting even more. US corn exports were not all that great, but this didn't stop corn prices from moving higher. Corn prices have moved higher five days in a row. Some experts feel that there will be a switch by farmers out of corn to soybeans due to the late planting – his too helped to move corn higher.

While soybeans were higher on the week, they did have a USD 6 m/t drop on Friday which could continue into next week. Much of the Friday weakness seems to be due to the expected farmer switch from corn to soybeans. Of course, the US/China situation is not making the soybeans prices any steadier although the US Government looks to make payments to farmers for hardship related to the "trade war".

Next week should be interesting – we will see if the rally continues or backs off.

 

SECTION 2 : FISHMEAL COMMENTS AND PRICES: PERUVIAN

Fishing in Peru is still coming along quite nicely with the daily fishing reaching a high of about 55,000 m/t. Total catch up to Thursday was at 710,000 m/t: equal to about 162,000 m/t fishmeal and 27,000m/t fishoil. Between 400 and 600 vessels were out fishing every day. If fishing stays good and the weather cooperates then the quota could all be landed in another 5+ weeks – but life is not normally that easy.

New export orders have been a little slow this week with China said to be mainly interested in lower grades but there is reported to be quite good interest from buyers in Europe. Also, the drop in the Chinese currency versus the dollar makes new business quite a bit more expensive than the cost of stocks on hand.

It is reported that fishmeal imports by China will be down by about 3% in 2019 – probably due to African Swine Fever or to the very high fishmeal stock levels in China. Peru's exports to China for January to April 2019 look to be at just under 380,000 m/t about 81.5% of total Peru fishmeal exports.

Not too much change in prices this week – some up a little and some down a little but prices seem to be working in about a plus/minus USD 20 m/t range.