HAMMERSMITH WEEKLY REPORT APRIL 27, 2019HAMMERSMITH WEEKLY REPORT APRIL 27, 2019

SECTION 1:  US FEED GRAINS and VEGETABLE AND ANIMAL PROTEIN

ราคาข้าวโพดปรับลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์นี้ โดยปรับลดลง 2-3 ดอลล่าร์ต่อตัน แต่อาจจะยกเว้นสำหรับแถบพื้นที่ที่มีสภาพอากาศที่มีฝนมาก และมีความล่าช้าในการเพาะปลูก ตามรายงานสินค้าล่วงหน้า กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ข้าวโพดเป็นแบบช่วงสั้น คาดว่าข้าวโพดจะลดลง คาดการณ์ว่าผลผลิตล๊อตใหญ่จากทั้งอาร์เจนติน่าและบราซิล จะช่วยกดดันให้ราคาข้าวโพดลงเป็นอย่างมาก นอกจากสภาพอากาศที่เลวร้ายในอเมริกา เป็นเรื่องยากที่จะเห็นว่าราคาข้าวโพดปรับสูงขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

ราคาถั่วเหลืองปรับลดลงประมาณ 10 ดอลล่าร์ต่อตันในสัปดาห์นี้ – มีการพูดคุยมากเกินไปเกี่ยวกับผลผลิตถั่วเหลืองล๊อตใหญ่ และธุรกิจของจีนที่ลดลง รวมทั้งความเป็นไปได้ที่การคาดการณ์การเพาะปลูกข้าวโพดอเมริกาอาจจะเปลี่ยนเป็นข้าวโพด เนื่องจากมีฝนตกมากเกินไปสำหรับการปลูกข้าวโพดในช่วงต้น ในอีกทางหนึ่ง กองทุนใหญ่ทั้งหมดดูเหมือนจะมองช่วงสั้นสำหรับถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง โดยมีเหตุผลเพียงเล็กน้อยที่ครอบคลุมกองทุนสินค้าล่วงหน้า แนวโน้มดูเหมือนว่าจะยังคงเป็นราคาปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง – จนกว่าสภาพอากาศของอเมริกาจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับสูงขึ้น – เช่นปกติที่เกิดขึ้น

ข้าวสาลี – ส่วนใหญ่ปรับลดลง เนื่องจากผลผลิตฤดูหนาวดี และสภาพอากาศยังคงดีสำหรับผลผลิตฤดูหนาว ในตลาดสินค้าล่วงหน้าผู้คนมองระยะสั้น ดูเหมือนว่าจะมีข้าวสาลีมากเกินไปในปีนี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่ราคาจะปรับสูงขึ้น

 

SECTION 2 : FISHMEAL COMMENTS AND PRICES: PERUVIAN

โควต้าการจับปลาทางตอนเหนือของเปรูรอบใหม่กำหนดไว้ที่ 2.1 ล้านตัน ตรงตามที่การค้าคาดการณ์ไว้ การจับปลาจะเริ่มในเวลา 0.00 น. ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2019

นอกเหนือจากเรื่องโควต้าใหม่ ข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดคือ “ภาษีการจับปลา” ตามความเห็นของ MSI Ceres ในสัปดาห์นี้ ภาษีใหม่อาจเพิ่มต้นทุนของปลาป่นมากถึง 35 ดอลล่าร์ต่อตัน คาดหวังว่าจะมีความจำเป็นในการผ่านกฎหมายใหม่อย่างเร่งด่วน เพื่อที่ว่าภาษีที่แก้ไขนี้จะได้ใช้ในการจับปลาฤดูกาลใหม่

ธุรกิจในเปรูเงียบเหงาตลอดสัปดาห์ เนื่องจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายกำลังรอการประกาศโควต้า –  ซึ่งได้เกิดขึ้นแล้ว เราคาดหวังว่าจะมีความวุ่นวายของผู้ซื้อในตลาดอย่างฉับพลัน

Tasa และ Copinca แสดงปริมาณการส่งออกปลาป่นเปรูทั้งหมดประมาณ 47% โดย Exalmar, Diamante และ Hayduk ครอบคลุมอีก 32% และถ้าเพิ่ม 8% สำหรับ Austral ก็จะครอบคลุมปริมาณการส่งออกเปรูเป็น 87% ระหว่าง 6 ผู้ส่งออกนี้ – อย่างน้อยสำหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2019

ตอนนี้ได้มีการประกาศโควต้าแล้ว ไม่มีอะไรจะพูดถึงมากนักจนว่าเราจะเห็นว่าการจับปลาเป็นอย่างไร และผู้ซื้อรายใหญ่จะทำอะไร

SECTION 1 :  US FEED GRAINS and VEGETABLE AND ANIMAL PROTEIN

Corn prices moved a little lower on the week, only down by USD 2 or 3 m/t, but probably could have been lower except for the wet weather in parts of the corn belt and some delays to the corn planting. According to futures reports the commodity funds are very short corn – so they think that it is going lower. Expected very big crops in both Argentina and Brazil are putting a lot of downward pressure on corn prices. Other than bad weather in the US, it is tough to see any rally in corn prices in the near term.

Soybean prices were down by about USD 10 m/t on the week --- just too much talk about giant soybean crops and slipping China business along with the possibility that some expected US corn planting could be switched to corn because of too much rain for early corn planting. On the futures side of things, all the major funds look to be short soybean and soymeal, with little reason for them to cover their futures --- looks like the trend will probably continue to be for lower prices – until US weather causes a rally – as normally happens.

And then there is wheat – mainly down, down and down as winter crops look good and weather remains just great for the winter crops. And in the futures market the big guys are short. Seems that there is just too much wheat in the world this year, so it will be difficult to move prices higher.

 

SECTION 2 : FISHMEAL COMMENTS AND PRICES: PERUVIAN

Well, the new Peru northern fishing quota has been set – 2.1 million m/t, exactly what the trade had been expecting. Fishing will begin at 00.00 on May 4, 2019.

Other than the new quota the most interesting info has been the "fishing rights tax" – according to the comments from MSI Ceres this week the new tax could add as much as USD 35 m/t to the cost of a ton of fishmeal. They expect that there will be a rush to pass any needed new laws so that the revised tax will apply to the new fishing season.

Business has been quiet in Peru all week as both buyer and seller were waiting for the quota announcement --- now that that has happened, we can expect that there may be a sudden flurry of buyers in the market.

Tasa and Copinca represent about 47% of all Peru fishmeal exports with Exalmar, Diamante and Hayduk covering another 32% and if you add in 8% for Austral that covers 87% of Peru's fishmeal exports among six shippers --- at least for the first three months of 2019.

Now that the quota has been announced there is not much to talk about until we see how fishing goes and what the major buyers will do.