HAMMERSMITH WEEKLY REPORT MARCH 2, 2019HAMMERSMITH WEEKLY REPORT MARCH 2, 2019

SECTION 1 : US FEED GRAINS and VEGETABLE AND ANIMAL PROTEIN

ราคาข้าวโพดปรับลดลงในสัปดาห์นี้ – ลงประมาณ 5 ดอลล่าร์ต่อตัน การปรับตัวของสภาพอากาศในบราซิลที่ดีขึ้น เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาข้าวสาลีอ่อนตัวลง รายงานการค้ารายงานในช่วงสิ้นสัปดาห์ว่า ราคาข้าวโพดควรปรับตัวสูงขึ้น ไม่ใช่ปรับตัวลดลง การที่ราคาปรับลดลงน่าจะเป็นเพียงในช่วงสั้น ราคาข้าวโพดส่งออกได้รับผลกระทบจากปัญหาอย่างต่อเนื่องในแม่น้ำโอไฮโอและแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ ซึ่งผลักดันให้ราคา CIF Nola ปรับสูงขึ้น หวังว่าปัญหาของระบบในแม่น้ำจะได้รับการแก้ไขภายใน 1-2 สัปดาห์

ราคาถั่วเหลืองปรับลดลงเช่นกันในสัปดาห์นี้ – ประมาณ 5 ดอลล่าร์ต่อตัน – ไม่น่าตื่นเต้นมากนัก เนื่องจากยอดขายส่งออก และการคาดการณ์ผลผลิตในบราซิลที่สูงขึ้น ช่วยผลักดันให้ราคาปรับลดลง ในอีกทางหนึ่ง ระดับการสกัดถั่วเหลืองในอเมริกาอยู่ที่ระดับสูงสุดในประวัติการณ์ แต่อุปทานถั่วเหลืองของโลกที่มีอยู่มากในปี 2019 ช่วยรักษาระดับราคาไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้น

ราคาข้าวสาลีฤดูหนาวปรับลดลงมากถึง 13 ดอลล่าร์ต่อตัน ในสัปดาห์นี้ โดยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เป็นผลมาจากการไม่มีธุรกิจการส่งออก ประกอบกับการคาดการณ์ผลผลิตฤดูหนาวที่ดี ความคาดหวังของอุปทานดูเหมือนว่าจะมากกว่าอุปสงค์ในการส่งออก

 

SECTION 2 : FISHMEAL COMMENTS AND PRICES: PERUVIAN

ไม่มีเรื่องที่จะกล่าวมากนักในสัปดาห์นี้ – ยังคงไม่มีการจับปลาทางตอนใต้ และเรือสำรวจยังคงทำการสำรวจ การพูดคุยในสัปดาห์นี้คือ โควต้าการจับปลารอบใหม่จะอยู่ระหว่าง 2.0 – 2.5 ล้านตัน

ไม่มีอะไรที่จะพูดเกี่ยวกับการขายรอบใหม่ เนื่องจากมีสินค้าน้อยและห่างไกล เพราะขาดปลาป่นที่จะขาย

นอกเหนือจากโควต้ารอบถัดไป การพูดคุยทางการค้าส่วนใหญ่เกี่ยวกับเอลนิโญ่ – มีการพูดคุยมากมาย แต่มีความกังวลน้อยมากเกี่ยวกับเหตุการณ์เอลนิโญ่ เมื่อไม่มีสิ่งใดจะขาย และไม่มีการจับปลา ประเด็นการพูดคุยจึงเกี่ยวกับเอลนิโญ่

เปรูกำลังกำลังจะเพิ่มภาษีส่งออกปลาป่น โดยเพิ่มจากระดับปัจจุบันที่ 0.25% เป็นที่ระดับถึง 0.98% ภาษีอาจจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 10 ดอลล่าร์ต่อตัน ซึ่งจะผลักดันต่อราคาการส่งออก ภาษีที่เพิ่มขึ้นไม่ได้คาดหวังว่าจะมีผลกระทบต่อยอดขายปลาป่นเปรู และไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นภาระของผู้ส่งออก – ผู้ซื้อจะไม่ได้สังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของราคา

มีรายงานในสัปดาห์นี้ว่า ไอซ์แลนด์อาจจะไม่มีการจับปลา capelin สำหรับปลาป่นในฤดูกาลนี้ เนื่องจากมีปลาในระดับต่ำมาก ถ้าไม่มีโควต้าการจับปลา capelin อาจกล่าวได้ว่าค่าใช้จ่ายของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจจะอยู่ที่ประมาณ 170 ล้านดอลล่าร์

SECTION 1 : US FEED GRAINS and VEGETABLE AND ANIMAL PROTEIN

Corn prices were lower this week – down by about USD 5 m/t. An improvement in Brazil weather is said to have been one of the main factors along with the weakness seen in wheat prices. Some of the trade reports at the end of the week were saying that corn prices should be moving higher not lower and that the current slump could be short lived. Corn export prices were feeling the effect of the continued problems in the Ohio and Mississippi rivers which had pushed CIF Nola prices higher. Hopefully the river system problem will be solved in a week or two.

Soybean prices were also down on the week – by about USD 5 m/t – not too much excitement with export sales and higher crop estimates in Brazil certainly helped to push prices down. On the other hand, the soybean crush levels in the US are at record levels but the gigantic world supply of soybeans in 2019 should keep prices from seeing any strong rallies.

Winter wheat prices dropped by as much as USD 13 m/t this week with experts saying that it was all due to a lack of export business coupled with expected very good winter crops. Supply expectations seem to be much larger than export demand performance.  

 

SECTION 2 : FISHMEAL COMMENTS AND PRICES: PERUVIAN

Not too much to say this week – still no fishing in the south and the Imarpe Research Cruise is still chugging along. The talk this week is that the new fishing quota will be between 2.0 million m/t and 2.5 mm/t.

Also, nothing to say about new sales as they are few and far between due to a lack of any fishmeal to sell.

Other than the next quota, most of the talk in trade reports has been about El Nino – lots of talk but very little concern over a serious El Nino event. When there is nothing to sell and no fishing then you kind of must make up topics to discuss and why not El Nino.

Peru is looking to increase the export tax on fishmeal from its current level of 0.25% to a sliding scale that reaches 0.98%. The tax could increase by a maximum of about USD 10 m/t which will push up export prices. The higher tax is not expected to have any effect on the sales of Peruvian fishmeal nor is it expected to be burdensome for exporters – buyers will not even notice the price increase.

Away from Peru, it was reported this week that Iceland may not have any capelin fishing for fishmeal this season due to very, very low levels of fish. If there is no capelin fishing quota, it is said that the cost to the industry and the economy would be about USD 170 million.