การเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควรเลือกแบบไหนดี? พรีไบโอติกส์ โปรไบโอติกส์ ซินไบโอติกส์ How can we choose our supplementary food? Prebiotic, probiotic or synbiotic

เราเคยได้ยินหรือได้อ่านบทความที่ว่าด้วยคุณประโยชน์ของโปรไบโอติกส์กันมาบ้างแล้ว ( Probiotics) แต่อาจยังไม่เคยได้ยินว่ายังมี พรีไบโอติกส์ และ  ซินไบโอติกส์ อยู่ด้วย เเละหากทราบว่า โปรไบโอติกส์ คือ จุลินทรีย์มีชีวิตที่ก่อให้เกิดประโยชน์หลายๆด้านกับร่างกาย แล้วพรีไบโอติกล่ะคืออะไร ? มีประโยชน์หรือไม่? แล้วเกี่ยวข้องกับโปรไบโอติกส์อย่างไร? วันนี้เราจะมาไขปัญหาเหล่านี้กัน…

พรีไบโอติกส์คืออะไร?

พรีไบโอติกส์ (Prebiotics)  คือ อาหารของจุลินทรีย์ซึ่งร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้และไม่ถูกดูดซึมได้ในระบบทางเดินอาหาร ทั้งกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กจึงเป็นสารอาหารที่มนุษย์นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ แต่แบคทีเรียในกลุ่ม lactic acid bacteria ได้แก่ แล็กโทบาซิลลัส (lactobacillus) และ ไบฟิโดแบคทีเรีย (bifidobacteria) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่โปรไบโอติกส์ สามารถ ย่อย Prebiotics ที่อยู่ในบริเวณลำไส้ใหญ่ได้แล้วจึงนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องช่วยกระตุ้นการทำงานและส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์เหล่านั้น

พรีไบโอติกส์ได้มาจากอะไรบ้าง?

สารอาหารที่จัดว่าเป็น “พรีไบโอติกส์” นั้นได้เเก่
- โอลิโกแซ็กคาไรด์ (oligosaccharide) เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีสายสั้น ประกอบด้วยน้ำตาลตั้งแต่ 3 ถึง 10 หน่วย ได้แก่ lactulose, raffinose, stachyose, เป็นต้น
- น้ำตาลแอลกฮอล์ (sugar alcohol) นั้นเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล ได้แก่ sorbitol, maltitol, isomalt, xylitol เป็นต้น
- พอลิแซ็กคาไรด์ที่ไม่ใช่สตาร์ซ (Non-starchpolysaccharides; NSP) นั้นเป็นสารที่ได้จากพืช เช่น pectin, cellulose, beta glucan, guar gum เป็นต้น
- อินูลิน (inulin) เป็นสาร polysaccharides ที่พืชจะเก็บสะสมไว้เป็นอาหาร พบในพืชมากกว่า 37,000 ชนิด เช่น Chicory root หัวหอม เห็ด กล้วย และหัวกระเทียม เป็นต้น
- Mucin glycoproteins ถูกสร้างโดย goblet cells ที่จะอยู่ในเยื่อบุผิวลำไส้และเป็นสารตั้งต้นหลักสำหรับการหมักอยู่ในลำไส้
- Related mucopolysaccharides ตัวอย่างสาร เช่น chondroitin sulphate, heparin, pancreatic และ bacterial secretions เป็นต้น
- Protein และ peptides สารเหล่านี้สร้างขึ้นในอาหาร สร้างโดยการหลั่งของตับอ่อนหรือสร้างโดยแบคทีเรีย แต่จะมีปริมาณน้อย กว่าพวกคาร์โบไฮเดรต

ซินไบโอติกส์คืออะไร?
ซินไบโอติกส์
คือ อาหารเสริมชนิดที่มีทั้ง โปรไบโอติกส์ (Probiotics) และ พรีไบโอติกส์ (Prebiotics) รวมอยู่ด้วยกัน โดยทฤษฎีที่ว่า ถ้าหากเราเลือกชนิดของโปรไบโอติกส์ (แบคทีเรีย) ได้เหมาะสมกับชนิดของพรีไบโอติกส์ (อาหาร) ได้นั้น อาหารเสริมซินไบโอติคนั้นๆจะให้ประสิทธิภาพได้สูงเป็นทวีคูณในการเพิ่มประโยชน์ต่าง ๆในหลาย ๆให้กับร่างกายมากกว่าที่เราบริโภค โปรไบโอติกส์ และ พรีไบโอติกส์ แยกต่างหากจากกัน เช่น ประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานต่อโรคของร่างกาย เป็นต้น ซึ่งในเรื่องนี้กำลังมีการศึกษาอย่างกว้างขวางเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำ วันและในทางแพทย์ เช่น ใช้สำหรับเสริมในนมสำหรับของเด็กเล็ก หรือในการช่วยการรักษาโรคต่าง ๆของลำไส้ เป็นต้น

ซินไบโอติกส์มีอยู่ในไหน?
คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนว่า “นมแม่” คือโภชนาการที่ดีที่สุดที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับลูกตัวน้อยภายหลังจากการคลอด โดยมีองค์ประกอบสำคัญที่ครบถ้วนเรียกกันว่า ซินไบโอติก ซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์สุขภาพ โพรไบโอติกส์ และอาหารของจุลินทรีย์คุณภาพ พรีไบโอติก ช่วยสร้างสมดุลในลำไส้ ส่งเสริมพัฒนาการของระบบภูมิต้านทานที่มีประสิทธิภาพ

จากปัจจัยข้างต้น ในทางการแพทย์จึงให้ความสำคัญค่อยข้างมากให้กับการคืนภูมิต้านทานตั้งต้นให้กับเด็กเล็กหรือลูกตัวน้อยของคุณ โดยพัฒนาความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยคุณแม่ ถ้าคุณแม่มีความจำเป็นต้องให้นมผสม การให้นมสูตรเสริม ซินไบโอติก ด้วยการรวมคุณประโยชน์จากบิฟิโดแบคทีเรียม เบรเว่ เอ็ม 16 วี และอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพที่มีคุณภาพ กอส แอลซีฟอส อัตราส่วน 9:1 จะมีส่วนช่วยคืนภูมิต้านทานให้ลูกน้อยของคุณ โดยสามารถลดอาการคล้ายหอบหืดลง หลังติดตามผลเป็นระยะเวลา 1 ปี ได้

We may have heard or read an article concerning the benefits of probiotics, but we may not realize the existence of prebiotic and synbiotic. If probiotics are live microorganisms with many inherent benefits for a human’s body, so what are prebiotics? Are they good for our body? How do they relate to probiotics? Thus, today we are going to answer these questions.

What are prebiotics? Prebiotics are live microorganisms that are indigestible by a human’s body and they are hard to be absorbed in the alimentary system. Consequently, nutrients stored in both our stomach and small intestine cannot be fully utilized. However, lactic bacteria can digest prebiotics inside the colon while simultaneously stimulating its function and promoting the growth of such prebiotic.

Where do prebiotics originate from?

Nutrients classified as “prebiotics” consist of:

-          Oligosaccharide: short-chain carbohydrate which comprises of 3-10 units of sugar; for example, lactulose, raffinose, stachyose etc.

-          Sugar alcohol: sugar substitute such as sorbitol, maltitol, isomalt, xylitol etc.

-          Non-starchpolysaccharides (NSP): substances derived from plants such as pectin, cellulose, beta glucan, guar gum etc.

-          Inulin: polysaccharides that plants stored as their food supply. It can be found in more than 37,000 types of plants such as chicory root, onion, mushroom, banana and garlic etc.

-          Mucin glycoproteins: generated by the goblet cells lying in intestinal epithelial and act as an initial substance for intestinal fermentation.

-          Related mucopolysaccharides: chondroitin sulphate, heparin, pancreatic and bacterial secretions etc.

-          Protein and peptide which are generated in food by the secretion of pancreas or produced by bacteria but their quantity will be lower than that of carbohydrate.

What are synbiotics?

            Synbiotics are supplementary food consisting of probiotics and prebiotics. They are theoretically assumed that if we choose an appropriate type of probiotic (bacteria) for that of prebiotic (food), such synbiotic supplementary food will double its efficiency in providing various benefits for the body, compared to the amount we consume. Probiotics and prebiotics are separate in terms of their difference in building immunity for the body etc. This topic has been studied extensively so that it can be employed in daily life as well as in medical profession; for example, being used as a supplement in infants’ milk or help cure various intestinal diseases etc.

Where can synbiotic be found?

You may not know that “breastmilk” is the best nutrition that promotes the baby’s immune system right after birth. Breastmilk contains complete benefit called “synbiotic” that comprises of probiotics and prebiotics which create balance in the intestine while fostering the development of efficient immune system. From these factors mentioned earlier, medical profession has emphasized on providing your infants or small children with initial immunity through product development and state-of-the-art innovation to facilitate most mothers. If it is necessary for any mother to give her baby formula milk, synbiotic enhanced milk that combines bifido bacterium breve M16V as well as high quality probiotic like gos/lc fos at the ratio of 9:1 will strengthen your baby’s immunity and after a year of follow-up result, synbiotics had been proved to minimize asthma as well.