บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าและซัพพลายเออร์ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจSiam Agri Supply Company Limited expressed their sincere gratitude to all customers and suppliers fo

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และลูกค้าทั้งในส่วนของซัพพลายเออร์ ลูกค้าใหม่ที่มาจากงานวิฟเอเชีย VIV และงานอีเว้นท์ต่างๆ ค่อนข้างเข้ามาหลากหลายเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าและซัพพลายเออร์ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างดีต่อเนื่องมาโดยตลอด เราขอมอบความจริงใจแด่ทุกท่านโดยการรักษาคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทุกท่านอย่างดีที่สุด

       สยาม อะกริ ซัพพลาย ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยได้ลงทุนเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับที่ปรึกษา ดร.วิเชียร ยงมานิตชัย อดีตนักวิชาการทางด้านจุลชีววิทยาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนที่สามารถนำจุลินทรีย์ 3 สายพันธุ์ คือ Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus และ Saccharomyces cerevisiae มาหมักร่วมกันกับกากถั่วเหลืองเพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการจนได้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักคุณภาพเยี่ยม ที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ถั่วหมักอื่นๆ ในท้องตลาด คือ การผสมผสานเทคโนโลยีให้มีความจำเพาะต่อกระบวนการหมัก เพื่อให้จุลินทรีย์แต่ละสายพันธุ์ผลิตเอนไซม์เพื่อลดสารต้านโภชนะต่างๆ และผลิตสารอาหารที่มีคุณภาพสูงสุด จากการทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้บริษัทฯ ค้นพบสภาวะที่ดีที่สุดในการผลิตกรดแลคติกจากจุลินทรีย์ L.acidophilus และการผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากจุลินทรีย์ B.subtilis เพื่อให้จุลินทรีย์สร้างเอนไซม์ที่มีความเข้มข้นสูงออกมาย่อยโปรตีนโมเลกุลขนาดใหญ่ของกากถั่วเหลืองให้มีคุณสมบัติย่อยและดูดซึมง่ายขึ้น จนได้เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนพืชคุณภาพสูงที่มีขนาดโมเลกุลโปรตีนเป็นเปปไทด์สายสั้น โดยผู้ใช้สามารถนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้เป็นแหล่งโปรตีนสำหรับสัตว์ทุกชนิดหรือ สัตว์วัยอ่อนที่มีความต้องการโปรตีนที่ย่อยและดูดซึมได้ง่าย ดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้จึงตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการโปรตีนคุณภาพดีที่ย่อยง่าย และต้องการกรดแลคติก

       ปัจจุบัน โปรไบโอติก (probiotic) ได้รับความสนใจในการใช้เป็นวัตถุเติมในอาหาร ก็เพื่อช่วยปรับปรุงคุณสมบัติ และเพิ่มสมดุลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารให้เหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อทดแทนและลดการใช้ยาปฏิชีวนะนั้น เราจึงได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ สารผสมล่วงหน้าที่เป็นสารเสริมชีวนะโปรไบโอติก ที่เหมาะกับโภชนะของสัตว์ต่างๆ เช่น สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ “ไบโอติก แมกซ์” และเรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ที่ต้องปลอดภัยดีต่อกันจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำเร็จรูปใช้สำหรับบำบัดน้ำได้ดีเหมาะกับฟาร์มต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรม

Siam Agri Supply Company Limited had received a warm welcome from both customers and suppliers, including new customers, both domestic and foreign, from VIV Asia and other events who were interested in our products. The Company would like to express our sincere gratitude to all customers and suppliers who confided in our products and had continually supported us throughout all these years. We would like to show our sincerity by maintaining our high quality and standard and will do our best to consistently develop new product line that best respond to every of your need.

Siam Agri Supply has realized the importance of the product development as the Company has consistently invested in research and development of new products and we also work cohesively with Mr.Wichien Yongmanitchai Ph.D, a former academician in biological microorganism at Kasetsart University. The Company and Mr.Wichien cooperatively initiated and developed protein supplementary food that combines all 3 species of microorganisms; namely, bacillus subtilis, lactobacillus acidophilus and saccharomyces cerevisiae and fermented with soybean meal to improve its nutritional value until high quality fermented soybean is derived. This fermented soybean is different from others available in the market in that the technologies have been specifically combined to facilitate the fermentation process to enable each microorganism specie to produce the enzyme that reduces various anti-nutritious factors and to produce the highest quality nutrition. From our continued dedication in product development, the Company successfully found the best scenario in generating lactic acid from L.acidophilus and protease enzyme from B.subtilis so that microorganism can produce highly concentrated enzyme to digest large-molecule protein in soybean meal for easy absorbtion and digestion. As a result, high quality plant protein with short-chain peptide is achieved. The customers can employ our products as a source of protein for every animal specie or use with young animals that require easily digestible and absorbable protein. Therefore, this product best responds to the group of customers who prefers high quality and easily digestible protein as well as lactic acid.

Currently, probiotics have been increasingly popular as food additive since they can improve food’s quality while simultaneously balancing microbiotics in the alimentary canal. This, in turn, helps enhance productivity efficiency to replace and minimize the use of antibiotics. Consequently, we have consistently developed various products to respond to market requirement and such newly introduced product is a premixed substance or probiotic under the brand “Biotic Max”. Biotic Max is appropriate for the nutrition of many types of animals, whether they will be land animals, aquatic animals and pets. We also acknowledge the significance of safety issues on human beings, animals as well as environmental friendliness. That is why we successfully developed a new product known as ready-to-use microorganism product that can treat wastewater and suitable for utilization in both farming and industrial plants.