บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ขอบคุณลูกค้าจากใจบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ขอบคุณลูกค้าจากใจ

จากปี 2560 บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และลูกค้าทั้งในส่วนของซัพพลายเออร์ ลูกค้าใหม่ที่มาจากงานวิฟเอเชีย VIV และงานอีเว้นท์ต่างๆ ค่อนข้างเข้ามาหลากหลายเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าและซัพพลายเออร์ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างดีต่อเนื่องมาโดยตลอด เราขอมอบความจริงใจแด่ทุกท่านโดยการรักษาคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทุกท่านอย่างดีที่สุด

      บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด เราคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานของต่างประเทศ เพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ในตลาด และยังมีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย

         สยาม อะกริ ซัพพลาย ได้ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยทำการลงทุนทางด้านการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องโดยทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับที่ปรึกษา ดร.วิเชียร ยงมานิตชัย อดีตนักวิชาการทางด้านจุลชีววิทยาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนที่สามารถนำจุลินทรีย์ 3 สายพันธุ์ คือ Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus และ Saccharomyces cerevisiae มาหมักร่วมกันกับกากถั่วเหลืองเพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการจนได้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักคุณภาพเยี่ยม ที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ถั่วหมักอื่นๆ ในท้องตลาด คือ การผสมผสานเทคโนโลยีให้มีความจำเพาะต่อกระบวนการหมัก เพื่อให้จุลินทรีย์แต่ละสายพันธุ์ผลิตเอนไซม์เพื่อลดสารต้านโภชนะต่างๆ และผลิตสารอาหารที่มีคุณภาพสูงสุด จากการทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาหนึ่งทำให้บริษัทฯ ค้นพบสภาวะที่ดีที่สุดในการผลิตกรดแลคติกจากจุลินทรีย์ L.acidophilus และการผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากจุลินทรีย์ B.subtilis เพื่อให้จุลินทรีย์สร้างเอนไซม์ที่มีความเข้มข้นสูงออกมาย่อยโปรตีนโมเลกุลขนาดใหญ่ของกากถั่วเหลือง ให้มีคุณสมบัติย่อยและดูดซึมง่ายขึ้น จนได้เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนพืชคุณภาพสูงที่มีขนาดโมเลกุลโปรตีนเป็นเปปไทด์สายสั้น โดยผู้ใช้สามารถนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้เป็นแหล่งโปรตีนสำหรับสุกรหรือสัตว์วัยอ่อนที่มีความต้องการโปรตีนที่ย่อยและดูดซึมได้ง่าย

ดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้จึงตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการโปรตีนคุณภาพดีที่ย่อยง่าย และต้องการกรดแลคติกปัจจุบัน โปรไบโอติก (probiotic) ได้รับความสนใจในการใช้เป็นวัตถุเติมในอาหาร ก็เพื่อช่วยปรับปรุงคุณสมบัติและเพิ่มสมดุลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารให้เหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และเพื่อทดแทนและลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้นั้น เราจึงได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คือ สารผสมล่วงหน้าที่เป็นสารเสริมชีวนะโปรไบโอติก ที่เหมาะกับโภชนะของสัตว์ต่างๆ เช่น สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ “ ไบโอติก แมกซ์ ”และเรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ที่ต้องปลอดภัยดีต่อกันจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำเร็จรูปใช้สำหรับบำบัดน้ำได้ดีเหมาะกับฟาร์มต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรม

 

จากปี 2560 บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และลูกค้าทั้งในส่วนของซัพพลายเออร์ ลูกค้าใหม่ที่มาจากงานวิฟเอเชีย VIV และงานอีเว้นท์ต่างๆ ค่อนข้างเข้ามาหลากหลายเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าและซัพพลายเออร์ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างดีต่อเนื่องมาโดยตลอด เราขอมอบความจริงใจแด่ทุกท่านโดยการรักษาคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทุกท่านอย่างดีที่สุด

      บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด เราคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานของต่างประเทศ เพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ในตลาด และยังมีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย

         สยาม อะกริ ซัพพลาย ได้ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยทำการลงทุนทางด้านการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องโดยทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับที่ปรึกษา ดร.วิเชียร ยงมานิตชัย อดีตนักวิชาการทางด้านจุลชีววิทยาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนที่สามารถนำจุลินทรีย์ 3 สายพันธุ์ คือ Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus และ Saccharomyces cerevisiae มาหมักร่วมกันกับกากถั่วเหลืองเพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการจนได้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักคุณภาพเยี่ยม ที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ถั่วหมักอื่นๆ ในท้องตลาด คือ การผสมผสานเทคโนโลยีให้มีความจำเพาะต่อกระบวนการหมัก เพื่อให้จุลินทรีย์แต่ละสายพันธุ์ผลิตเอนไซม์เพื่อลดสารต้านโภชนะต่างๆ และผลิตสารอาหารที่มีคุณภาพสูงสุด จากการทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาหนึ่งทำให้บริษัทฯ ค้นพบสภาวะที่ดีที่สุดในการผลิตกรดแลคติกจากจุลินทรีย์ L.acidophilus และการผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากจุลินทรีย์ B.subtilis เพื่อให้จุลินทรีย์สร้างเอนไซม์ที่มีความเข้มข้นสูงออกมาย่อยโปรตีนโมเลกุลขนาดใหญ่ของกากถั่วเหลือง ให้มีคุณสมบัติย่อยและดูดซึมง่ายขึ้น จนได้เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนพืชคุณภาพสูงที่มีขนาดโมเลกุลโปรตีนเป็นเปปไทด์สายสั้น โดยผู้ใช้สามารถนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้เป็นแหล่งโปรตีนสำหรับสุกรหรือสัตว์วัยอ่อนที่มีความต้องการโปรตีนที่ย่อยและดูดซึมได้ง่าย

ดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้จึงตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการโปรตีนคุณภาพดีที่ย่อยง่าย และต้องการกรดแลคติกปัจจุบัน โปรไบโอติก (probiotic) ได้รับความสนใจในการใช้เป็นวัตถุเติมในอาหาร ก็เพื่อช่วยปรับปรุงคุณสมบัติและเพิ่มสมดุลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารให้เหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และเพื่อทดแทนและลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้นั้น เราจึงได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คือ สารผสมล่วงหน้าที่เป็นสารเสริมชีวนะโปรไบโอติก ที่เหมาะกับโภชนะของสัตว์ต่างๆ เช่น สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ “ ไบโอติก แมกซ์ ”และเรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ที่ต้องปลอดภัยดีต่อกันจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำเร็จรูปใช้สำหรับบำบัดน้ำได้ดีเหมาะกับฟาร์มต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรม

 

Top