ดิน แหล่งอาหารสำคัญที่ทำให้โลกอิ่ม

        ทุกครั้งที่ได้ยินวลี เปลี่ยนดินให้เป็นดาว เราจะมีคำถามในใจตามมาว่า ทำไมดินต้องเป็นดาว ดินมีค่าน้อยกว่าดาวจริงหรือ ทำไมดินจึงไม่สามารถเป็นดินและมีคุณค่าในตัวเองโดยที่ไม่ต้องเป็นสิ่งอื่นสิ่งใด

       ชุดความคิดที่แฝงตัวอยู่ในวลีนี้ อาจเริ่มจากมายาคติที่ว่าดินเป็นของสกปรกที่ถูกเหยียบย่ำ แต่ถ้าลองส่องให้ลึกลงไปในดิน จะพบว่ามีโลกอันกว้างใหญ่ตั้งอยู่ โลกที่มนุษย์เราเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆ ในโลกของดินมีเหล่าสัตว์และจุลินทรีย์ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ตลอดระยะเวลากว่าล้านปีของวิวัฒนาการ เราเรียนรู้ที่จะนำจุลินทรีย์มาปรุงยารักษาโรค สร้างวัคซีน ยาหลายๆ ชนิดก็ได้มาจากจุลินทรีย์ในดิน อย่างวัคซีนรักษา COVID-19 ก็เป็นหนึ่งในนั้นและไม่แน่ว่าวัคซีนรวมถึงยารักษาโรคอีกหลายชนิดอาจนอนอยู่ในดินใต้เท้าของเราเพื่อรอคอยการค้นพบก็ได้ใครจะไปรู้

        ดินก้อนหนึ่งไม่ได้ไร้ค่าอย่างที่หลายคนเข้าใจ พื้นดินขนาดครึ่งเซนติเมตรใช้เวลาก่อตัวกว่าพันปี ดินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกพบที่แอฟริกาใต้ โลกลับๆ ใต้พื้นดินเต็มไปด้วยชุมชนของสิ่งมีชีวิตที่มองเห็นและมองไม่เห็นทั้งสัตว์ใหญ่สัตว์เล็ก อย่างคางคก ตุ่น บีเวอร์ กระต่าย ไส้เดือนดิน ปลวก มด มีบทบาทสำคัญในการกระจายและหมุนเวียนหน้าดิน คอยช่วยเติมอากาศและระบายน้ำ โลกใต้ดินยังมีสิ่งมีชีวิตสำคัญอีกประเภทคือจุลินทรีย์ แบคทีเรีย เชื้อรา สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กสุดที่คอยช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน ซึ่งดินที่ดีจะต้องเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

       ดินกับพืชมีความสัมพันธ์กัน ในขณะที่ดินให้สารอาหารและปกป้องรากของพืช พืชก็คอยปกคลุมและดูแลหน้าดิน พืชที่เราปลูกจะผลัดใบลงบนดินและเป็นสารอาหารให้จุลินทรีย์ เมื่อดินมีจุลินทรีย์ที่ดีมากพอก็จะส่งผลให้พืชพรรณธัญญาหารเจริญงอกงาม

       จุลินทรีย์ในดินจึงจัดว่ามีความสำคัญต่อการสร้างและเพิ่มผลผลิตของพืชเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมีค่ามากสำหรับดิน คอยหมุนเวียนธาตุอาหารและองค์ประกอบอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น ไนโตรเจนและแร่ธาตุเพื่อนำไปใช้ที่รากของพืช

        พืชกว่า 95 เปอร์เซ็นต์มาจากดิน ดินยังช่วยปกป้องรากของพืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างหนัก ช่วยกักเก็บและกรองน้ำสะอาด ดินที่แข็งแรงยังมีส่วนช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการเก็บหรือเพิ่มปริมาณคาร์บอนด้วย

        ประชากรโลกเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งคาดว่าจะเกิน 9 พันล้านคนภายในปี 2593 ความต้องการพืชผักเนื้อสัตว์ก็เพิ่มตามด้วย ทำให้ดินถูกกดดันอย่างมากและมีความเสี่ยงที่จะเสื่อมโทรมลง ดินเป็นพื้นฐานของเกษตรกรรม ดินคุณภาพดีที่ผลิตพืชผลได้ดีย่อมช่วยหล่อเลี้ยงและบำรุงสุขภาพของคน สัตว์ เชื่อมโยงทั้งกับคุณภาพและปริมาณอาหารของโลก หากบอกว่าดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าสูงแต่มักถูกมองข้ามก็คงไม่เกินจริงนัก

        เริ่มต้นหันมาดูแลดินได้ด้วยการดูแลจุลินทรีย์ในดิน ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกพืช เพื่อให้เรามีแหล่งอาหารที่คุณภาพสูงส่งถึงมือลูกหลานต่อไปในอนาคต

อ้างอิง

https://www.bbc.co.uk/ideas/videos/why-soil-is-one-of-the-most-amazing-things-on-eart/p090cf64

http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/281883/

http://www.fao.org/3/ca8251en/ca8251en.pdf