เฟรนด์
จับเข่าคุยกับเจ้าของธุรกิจหลากหลายแบรนด์ที่มีมากกว่าแค่เรื่องค้าขายแต่คือการสร้างสรรค์สินค้าเพื่อโลกใบนี้ด้วยความรักและความเชี่ยวชาญ