โปรไบโอติก

ไบโอติก แมกซ์ พลัส 1

โปรไบโอติกสำหรับสัตว์ปีก
(สูตรละลายน้ำ)

ไบโอติก แมกซ์

โปรไบโอติกสำหรับสัตว์ปีก

ไบโอติก แมกซ์

โปรไบโอติกสำหรับสุกร

ไบโอติก แมกซ์

โปรไบโอติกสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำ

ไบโอติก แมกซ์ พลัส 2

โปรไบโอติกสำหรับสัตว์น้ำ
(สูตรละลายน้ำ)

ไบโอติก แมกซ์

โปรไบโอติกสำหรับสัตว์น้ำ

อะควา เพรพ

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์บำบัดน้ำ
สำหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อะควา ไพร์ม

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
สำหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(กรณีไนไตรท์สูง)

ชริมป์ โกร

ผลิตภัณฑ์โปรตีนคุณภาพดี
สำหรับเร่งสร้างกล้ามเนื้อ
และเพิ่มน้ำหนักในกุ้ง

Multi X

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)
สำหรับสัตว์น้ำ

อาหารเสริมโปรตีน

โปร ไบโอไทด์

กากถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการหมัก
จนเป็นเปปไทด์สายสั้น

พี-อัพ 50

กากถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการหมัก
และใช้ประโยชน์ได้ดี มีความเป็นกรด

เอสเอ – 500

กากถั่วเหลืองคุณภาพที่ผ่านกระบวนการหมักด้วย lactic acid bacteria

อะนาฟิช 60

อาหารเสริมโปรตีนใช้ทดแทนปลาป่น

อะนาฟิช 55

อาหารเสริมโปรตีนใช้ทดแทนปลาป่น

โปรตีนจากสัตว์

ปลาป่น
ไก่ป่น
หมูป่น
ขนไก่ป่น

พลังงานจากพืช

ข้าวโพดป่น
ข้าวโพดเม็ด
ข้าวโพดอบ
มันเส้น
มันอัดเม็ด
รำสาลี
กากปาล์มเนื้อใน
กากปาล์มรวม

โปรตีนจากพืช

รำสกัดน้ำมัน
ถั่วเหลืองอบ
กากถั่วเหลือง
DDGS จากข้าวโพด

วัตถุดิบอาหารและอาหารสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ

แร่ธาตุ

โมโนไดแคลซียม P – 21
ไดแคลเซียม P-18

อื่นๆ

อะกริเทส

ผลิตภัณฑ์เอมไซม์รวม
ที่ช่วยย่อยสารอาหาร
สำหรับสุกร

ออพติเมท

ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการกิน
สำหรับสุกรและสัตว์เคี้ยวเอื้อง