กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบและอาหารสัตว์คุณภาพพรีเมียม

บริษัท SAS นั้น เราดําเนินธุรกิจที่ครอบคลุมการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์โดยคํานึงถึงหลักการ maintain microbiome มาโดยตลอด เริ่มต้นจากวัตถุดิบอาหารที่ปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค อาหารเสริมผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกในสัตว์ปศุสัตว์ทั้งในสัตว์ปีก สุกร ฯลฯ ที่มุ่งเน้นสร้างไมโครไบโอมที่ดีในตัวสัตว์ ผลิตภัณฑ์เอนไซม์รวมช่วยให้การย่อยอาหารมีประสิทธิภาพลดของเสียที่นําไปสู่ความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ และในเรื่องสภาพแวดล้อมภายในฟาร์ม SAS มีผลิตภัณฑ์ Micro Klean ตัวช่วยที่เข้าไปปรับความสมดุลจุลินทรีย์ในสภาวะนั้นๆ นําไปสู่ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ ความสกปรกที่ลดลง

โปรไบโอติก

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ไบโอติก แมกซ์ พลัส 1

โปรไบโอติกสำหรับสัตว์ปีก
(สูตรละลายน้ำ)

ไบโอติก แมกซ์

โปรไบโอติกสำหรับสัตว์ปีก

ไบโอติก แมกซ์

โปรไบโอติกสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ไบโอติก แมกซ์

โปรไบโอติกสำหรับสุกร

ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำ

ไบโอติก แมกซ์ พลัส 2

โปรไบโอติกสำหรับสัตว์น้ำ
(สูตรละลายน้ำ)

ไบโอติก แมกซ์

โปรไบโอติกสำหรับสัตว์น้ำ

อะควา เพรพ

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์บำบัดน้ำ
สำหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อะควา ไพร์ม

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
สำหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(กรณีไนไตรท์สูง)

ชริมป์ โกร

ผลิตภัณฑ์โปรตีนคุณภาพดี
สำหรับเร่งสร้างกล้ามเนื้อ
และเพิ่มน้ำหนักในกุ้ง

Multi X

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)
สำหรับสัตว์น้ำ

ไบโอติก แมกซ์ พลัส 2

โปรไบโอติกสำหรับสัตว์น้ำ
(สูตรละลายน้ำ)

ไบโอติก แมกซ์

โปรไบโอติกสำหรับสัตว์น้ำ

อะควา เพรพ

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
บำบัดน้ำ สำหรับบ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อะควา ไพร์ม

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
บำบัดน้ำเสีย สำหรับบ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(กรณีไนไตรท์สูง)

ชริมป์ โกร

ผลิตภัณฑ์โปรตีน
คุณภาพดี สำหรับเร่งสร้างกล้ามเนื้อ และเพิ่มน้ำหนักในกุ้ง

Multi X

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)
สำหรับสัตว์น้ำ

อาหารเสริมโปรตีน

โปร ไบโอไทด์

กากถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการหมัก
จนเป็นเปปไทด์สายสั้น

พี-อัพ 50

กากถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการหมัก
และใช้ประโยชน์ได้ดี มีความเป็นกรด

เอสเอ – 500

กากถั่วเหลืองคุณภาพที่ผ่านกระบวนการหมักด้วย lactic acid bacteria

อะนาฟิช 60

อาหารเสริมโปรตีนใช้ทดแทนปลาป่น

อะนาฟิช 55

อาหารเสริมโปรตีนใช้ทดแทนปลาป่น

โปรตีนจากสัตว์

ปลาป่น
ไก่ป่น
หมูป่น
ขนไก่ป่น

พลังงานจากพืช

ข้าวโพดป่น
ข้าวโพดเม็ด
ข้าวโพดอบ
มันเส้น
มันอัดเม็ด
รำสาลี
กากปาล์มเนื้อใน
กากปาล์มรวม

โปรตีนจากพืช

รำสกัดน้ำมัน
ถั่วเหลืองอบ
กากถั่วเหลือง
DDGS จากข้าวโพด

วัตถุดิบอาหารและอาหารสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ

แร่ธาตุ

ไดแคลเซียม P-18

อื่นๆ

อะกริเทส

ผลิตภัณฑ์เอมไซม์รวม
ที่ช่วยย่อยสารอาหาร
สำหรับสุกร

ออพติเมท

ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการกิน
สำหรับสุกรและสัตว์เคี้ยวเอื้อง

กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ

สร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้วยใจรัก

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง และ
สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม