โปรไบโอติกส์

ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำ

โปรตีนจากสัตว์

ปลาป่น
ไก่ป่น
หมูป่น
ขนไก่ป่น

พลังงานจากพืช

ข้าวโพดป่น
ข้าวโพดเม็ด
ข้าวโพดอบ
มันเส้น
มันอัดเม็ด
รำสาลี
กากปาล์มเนื้อใน
กากปาล์มรวม

โปรตีนจากพืช

รำสกัดน้ำมัน
ถั่วเหลืองอบ
กากถั่วเหลือง
DDGS จากข้าวโพด

แร่ธาตุ

ไดแคลเซียม P-18

อาหารเสริมโปรตีน

โปร ไบโอไทด์
พี-อัพ 50
เอสเอ - 500

อื่นๆ

อะกริเทส
ออพติเมท