ผู้เชี่ยวชาญที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
จากเทคโนโลยีชีวภาพด้วยใจรัก

        บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด หรือ SAS เติบโตขึ้นจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วัตถุดิบอาหารสัตว์ ให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ไปจนถึงฟาร์มปศุสัตว์ทั่วประเทศเมื่อปี 2554 จนได้รับการรับรองระบบ GMP และ HACCP เราลงทุนกับงานค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพแขนงจุลินทรีย์มาต่อยอดร่วมกับทีม R&D ที่เชี่ยวชาญและทุ่มเทอย่างเต็มกำลัง เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรวมถึงการบริการทุกทิศทางอย่างต่อเนื่อง

 

เราเติบโตขึ้นจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสู่ผู้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพแขนงจุลินทรีย์
โดยทีมที่ทุ่มเทและเชี่ยวชาญ”

 

        ปัจจุบัน SAS สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านจุลินทรีย์เพื่อสุขภาพสำหรับคน สัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจโดยตรง ช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เหมาะกับสภาพอากาศและวิถีชีวิตของคนไทย    ลดระยะการขนส่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ต้องนำเข้าเชื้อจุลินทรีย์จากต่างประเทศ  แต่ยังคงมีประสิทธิภาพจนถึงมือผู้บริโภค

       เราเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ก้าวหน้า     ขับเคลื่อนด้วยผู้คนซึ่งมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน ให้พื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่และมีบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างเพื่อสนับสนุนศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมทุกคน ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรวมถึงการบริการทุกทิศทาง 

เติบโตพร้อมเพื่อนร่วมทีม

ลงมือทำทุกสิ่งด้วยความรักจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สนุกกับการค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หลากหลายด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนจะต้องได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการทำงานอย่างทุ่มเท และผลตอบแทนที่ได้รับต้องมาจากคุณค่าที่เรามอบให้อย่างแท้จริง

 

เติบโตพร้อมชุมชน

นำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลาย ในขณะเดียวกันก็เปิดรับผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรผู้ผลิตที่มีความรัก
มีแนวคิดแบบเดียวกัน เพื่อพาสังคมและชุมชนก้าวไปข้างหน้า
พร้อมกับเรา

เติบโตพร้อมสังคม

ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์และการบริการที่ทำให้สังคมพัฒนาไปพร้อมกันด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่เราเชี่ยวชาญ

 

VISION

Caring for the ones we love
ส่งมอบการดูแลและใส่ใจให้กับสิ่งที่เรารัก

MISSION

CRAFT products with passion,
COMBINE with our in-depth knowledge to
INSPIRE the community and
MAKE a positive impact on the environment