บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าและซัพพลายเออร์ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และลูกค้าทั้งในส่วนของซัพพลายเออร์ ลูกค้าใหม่ที่มาจากงานวิฟเอเชีย VIV และงานอีเว้นท์ต่างๆ ค่อนข้างเข้ามาหลากหลายเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าและซัพพลายเออร์ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างดีต่อเนื่องมาโดยตลอด เราขอมอบความจริงใจแด่ทุกท่านโดยการรักษาคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทุกท่านอย่างดีที่สุด

สยาม อะกริ ซัพพลาย ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยได้ลงทุนเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับที่ปรึกษา ดร.วิเชียร ยงมานิตชัย อดีตนักวิชาการทางด้านจุลชีววิทยาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนที่สามารถนำจุลินทรีย์ 3 สายพันธุ์ คือ Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus และ Saccharomyces cerevisiae มาหมักร่วมกันกับกากถั่วเหลืองเพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการจนได้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักคุณภาพเยี่ยม ที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ถั่วหมักอื่นๆ ในท้องตลาด คือ การผสมผสานเทคโนโลยีให้มีความจำเพาะต่อกระบวนการหมัก เพื่อให้จุลินทรีย์แต่ละสายพันธุ์ผลิตเอนไซม์เพื่อลดสารต้านโภชนะต่างๆ และผลิตสารอาหารที่มีคุณภาพสูงสุด จากการทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้บริษัทฯ ค้นพบสภาวะที่ดีที่สุดในการผลิตกรดแลคติกจากจุลินทรีย์ L.acidophilus และการผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากจุลินทรีย์ B.subtilis เพื่อให้จุลินทรีย์สร้างเอนไซม์ที่มีความเข้มข้นสูงออกมาย่อยโปรตีนโมเลกุลขนาดใหญ่ของกากถั่วเหลืองให้มีคุณสมบัติย่อยและดูดซึมง่ายขึ้น จนได้เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนพืชคุณภาพสูงที่มีขนาดโมเลกุลโปรตีนเป็นเปปไทด์สายสั้น โดยผู้ใช้สามารถนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้เป็นแหล่งโปรตีนสำหรับสัตว์ทุกชนิดหรือ สัตว์วัยอ่อนที่มีความต้องการโปรตีนที่ย่อยและดูดซึมได้ง่าย ดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้จึงตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการโปรตีนคุณภาพดีที่ย่อยง่าย และต้องการกรดแลคติก

       ปัจจุบัน โปรไบโอติก (probiotic) ได้รับความสนใจในการใช้เป็นวัตถุเติมในอาหาร ก็เพื่อช่วยปรับปรุงคุณสมบัติ และเพิ่มสมดุลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารให้เหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อทดแทนและลดการใช้ยาปฏิชีวนะนั้น เราจึงได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ สารผสมล่วงหน้าที่เป็นสารเสริมชีวนะโปรไบโอติก ที่เหมาะกับโภชนะของสัตว์ต่างๆ เช่น สัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ “ไบโอติก แมกซ์” และเรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ที่ต้องปลอดภัยดีต่อกันจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำเร็จรูปใช้สำหรับบำบัดน้ำได้ดีเหมาะกับฟาร์มต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรม