SAS และแคมเปญขนส่งรอยยิ้มผ่านการสร้างงาน

พวกเราไม่ใช่ผู้หยั่งรู้ ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าวันหนึ่งไวรัส COVID-19 จะเข้าครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ บริษัทห้างร้านสูญเสียรายได้จนต้องลดจำนวนพนักงาน เมื่อไม่มีอาชีพ หลายคนไม่มีข้าวกิน ไม่มีแม้กระทั่งที่พักอาศัย

Photo by Afif Kusuma on Unsplash

SAS เห็นถึงแก่นแท้ของปัญหา จึงเกิดเป็นแคมเปญ “Rider เฉพาะกิจ” ด้วยความหวังที่อยากให้เพื่อนพี่น้องได้มีงานทำชั่วคราว มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวและคนที่รัก โดยแคมเปญนี้ได้เริ่มต้นด้วยการสร้างงานเล็กๆ ให้ผู้ว่างงานมาร่วมเป็นพนักงานขนส่งสินค้าของเรา ก่อนจะทำการแจก Ezy Klean ผงจุลินทรีย์เข้มข้นกำจัดกลิ่นในห้องน้ำ, Micro Klean จุลินทรีย์บำบัดนํ้าเสียและ Aqua Prep จุลินทรีย์สำเร็จรูปย่อยสลายกากของเสียในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หนึ่งในผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมจาก SAS ให้แก่ผู้สนใจและพอมีกำลังทรัพย์ฟรี โดยชาว SAS ผู้ขอรับผลิตภัณฑ์จ่ายเพียงค่าขนส่งเพื่อนำเงินส่วนนี้มอบให้พนักงานขนส่งเฉพาะกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

เพราะอยากให้ชาว SAS ได้รับสิ่งดีๆ ตอบแทนในความมีน้ำใจ เราจึงมอบผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนและสิ่งแวดล้อมที่วิจัยพัฒนาด้วยทีมวิชาการผ่านนวัตกรรมจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแทนคำขอบคุณที่ร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากความเชื่อว่าเราจะส่งมอบการดูแลและใส่ใจกับสิ่งที่เรารัก SAS ให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในโลกใบนี้ จึงสร้างสรรค์กลุ่มผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสียจากจุลินทรีย์ธรรมชาติปลอดภัยจากสารเคมี โดยการคัดเลือกสายพันธุ์ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อมาตรฐานในการผลิต เมื่อสิ่งแวดล้อมดีคุณภาพชีวิตเราและคนรอบข้างก็เพิ่มมากขึ้นด้วย

นอกจากสร้างงานเฉพาะกิจแล้ว SAS ยังสมทบเงิน 2 เท่าของยอดค่าจัดส่งบริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่ได้รับผลกระทบให้กลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้ง