Cow’Zise ผู้ช่วยวัดขนาดโคเนื้อประจำฟาร์มยุค 4.0 ที่ฉลาดและเป๊ะมาก

การรู้น้ำหนักของแม่โคเนื้อเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันวิธีการวัดขนาดที่แม่นยำที่สุดคือการใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก ซึ่งมีราคาแพงกว่าแสนบาทและมีขนาดใหญ่ อีกวิธีคือการวัดรอบอก ซึ่งต้องสร้างกรงเหล็กสำหรับล็อค ไม่ให้แม่โคขยับตัว แต่ก็ยังเสี่ยงที่เกษตรกรจะถูกขวิดหรือเตะได้ แล้วยังต้องใช้จำนวนคนมากขึ้น จากความเสี่ยงและการสูญเสียต้นทุนนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่าCow’Zise

Cow’Zise คือแอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพื่อการคาดคะเนน้ำหนักโคเนื้อได้อย่างแม่นยำ จากการสร้างสรรค์ของ อาจารย์พีรยุทธ นิลชื่น สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วย

แนวคิดที่อยากช่วยให้เกษตรกรรู้ขนาดแม่โคที่เที่ยงตรงที่สุด เพื่อการประหยัดค่าอาหาร และลดความเสี่ยงในการวัดขนาดจากตัวโคโดยตรง

photo: https://play.google.com/cow’zise

แอพฯ Cow’Zise ถูกออกแบบมาให้สามารถวัดขนาแม่โคได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ถ่ายภาพของแม่โคที่ต้องการวัดขนาด โดยนำไม้หรือเสาที่ทราบความยาวชัดเจนปักเป็นแนวตั้งบริเวณที่แม่โคยืนอยู่ ไม่จำเป็นต้องขังแม่โคไว้ในกรงเหล็ก เงื่อนไขคือเวลาถ่ายภาพแม่โคต้องเห็นภาพไม้หรือเสาที่เราปักไว้ด้วย เมื่อได้ภาพแล้ว แอพพลิเคชั่นจะให้เลือกสายพันธุ์ของแม่โคที่แอพฯ สามารถประเมินได้คือ โคพันธุ์ไทยพื้นเมือง โคลูกผสมพันธุ์บราห์มัน และโคลูกผสมพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ เพียงใส่ความยาวของไม้หรือเสาที่เราตั้งไว้ จากนั้นกดเลือกว่าแม่โคที่เราต้องการวัดมีขนาด ผอม ปานกลาง หรืออ้วน โดยใช้การประเมินสภาพร่างกายทางสายตา เมือเลือกแล้วแอพพลิเคชั่นจะบอกน้ำหนักตัวเป็นตัวเลขทันที โดยไม่ต้องเสี่ยงสัมผัสตัวแม่โค พร้อมทั้งสามารถบันทึกภาพเก็บไว้ได้อีกด้วย

photo: https://play.google.com/cow’zise

อาจารย์พีรยุทธ แลกเปลี่ยนข้อมูลของแอพฯ ว่าความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักที่ได้มักจะไม่เกิน 10% ซึ่งถือว่าแม่นยำทีเดียว จากการทดลองวัดขนาดแม่โคที่ผ่านมา พบว่าคลาดเคลื่อนเพียง 1 กิโลกรัมเท่านั้น เมื่อได้น้ำหนักที่ใกล้เคียงค่าจริงที่สุด ก็ทำให้เกษตรกรสามารถกะปริมาณอาหารที่ให้ได้พอดี ไม่มากเกิน ไม่ต้องสูญเสียวัตถุดิบเพิ่ม และไม่จำเป็นต้องลงทุนหลักแสนเพื่อซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก หรือทำกรงเหล็กสำหรับวัดขนาดแม่โค ลดจำนวนคนงานและความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี

ในอนาคตอาจารย์พีรยุทธยังตั้งใจจะเพิ่มสายพันธุ์โคที่สามารถวัดขนาดได้เพื่อความสะดวกของเกษตรกรในแค่เพียงหยิบสมาร์ทโฟนเข้าฟาร์มก็ช่วยให้ง่ายต่อการเลี้ยงยิ่งขึ้น เป็นการก้าวเข้าสู่ฟาร์มยุค 4.0 ที่เทคโนโลยีและการเกษตรสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ้างอิง 
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=57759

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.animalduck9.BeefCowZise_T

ติดตามข่าวสารของ SAS ได้ที่ :
Website : siamagrisupply.com
Facebook : SiamAgriSupply
Line : @siamagrisupply
Youtube : SASOfficial