อิคิไก แนวคิดการใช้ชีวิต อย่างมีความหมาย

พรุ่งนี้เราจะตื่นมาเพื่ออะไร คำถามง่ายๆ ที่ทำให้สั่นไหวในบางที ทำไมเราต้องพาตัวเองออกมาทำงานทุกเช้า
ทำไมเด็กๆ ถึงต้องไปโรงเรียน ในขณะที่โลกขับเคลื่อนไป ความหมายของการมีชีวิตและสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุข
คืออะไร คำถามเหล่านั้นถูกแทนที่ด้วยคำตอบที่แสนเรียบง่ายอย่าง “อิคิไก”

ความหมายของการใช้ชีวิต

อิคิไก (IKIGAI) คือแนวคิดการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่ยืนยันหนักแน่นว่าเราสามารถรับรู้ถึงความสุขในทุกวันได้
ผ่านสิ่งเล็กๆ ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ปลอดโปร่ง แสงพระอาทิตย์อุ่นๆ ขนนุ่มนิ่มของสัตว์เลี้ยง บ้านที่ไม่เปื้อนฝุ่น
ความสดของผัก หรืออาหารดีๆ สักหนึ่งมื้อ สิ่งเล็กน้อยที่เราทำและมองเห็นนี้สามารถเบ่งบานเป็นความสุขได้
ไม่ใช่มีแต่จากการกระทำที่ยิ่งใหญ่ เพราะอิคิไกคือ คุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่เราสามารถรับรู้ได้ในชีวิต

วงกลมอิคิไก สร้างสมดุลความสุขให้ชีวิต

แนวคิดอิคิไกอธิบายว่าชีวิตจะมีความหมายเมื่อเราเริ่มต้นจาก 4 สิ่งสำคัญคือ สิ่งที่ถนัด สิ่งที่รัก สิ่งที่โลกต้องการ
สิ่งที่ทำแล้วได้เงิน
– เมื่อมีสิ่งที่ถนัดและสิ่งที่เราทำแล้วได้เงิน จะเกิดการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
– ทำสิ่งที่เราทำแล้วได้เงินและสิ่งที่โลกต้องการ จะเกิดเป็นความสามารถหาเลี้ยงชีพ
– ทำสิ่งที่โลกต้องการและสิ่งที่เรารัก คือการทำเพื่ออุดมการณ์
– เมื่อเราทำสิ่งที่รักและสิ่งที่ถนัด นั่นก็คือการได้ทำตามความปรารถนา
    ชีวิตที่สามารถหาเลี้ยงชีพ มีความเชี่ยวชาญ ได้ทำเพื่ออุดมการณ์และได้ทำตามความปรารถนา ทั้งหมดนี้คือ
อิคิไก ความหมายของการมีชีวิตอยู่

SAS แรงบันดาลใจจากสุขภาพดีทำให้ชีวิตมีความสุข

หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้มีความสุขคือการมีสุขภาพดี สุขภาพดีได้ก็ต่อเมื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี รวมถึงสังคม
สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ดีขึ้น SAS คือแบรนด์ที่นำแนวคิดอิคิไกมาใช้พัฒนาความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ถนัดอย่างธุรกิจ
การเกษตรจนพัฒนามาเป็นอาหารชีวภาพจากธรรมชาติ ลดการนำสารเคมีเข้ามาในร่างกาย เพื่อให้ทุกคนได้รับ
การดูแลอย่างมีความสุข และส่งต่อความใส่ใจให้คนที่เรารักในทุกๆ วัน
    ความสุขที่เราคิดว่าต้องถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่แท้จริงแล้วอาจเกิดขึ้นได้ด้วยสิ่งเล็กๆ รอบตัวครับ หากกำลัง
หาความหมายในชีวิตและคำตอบของคำถามที่ว่า พรุ่งนี้จะตื่นมาเพื่ออะไร ลองบาลานซ์สมดุลวงกลมอิคิไกกับ
เรื่องต่างๆ ในชีวิต และดื่มด่ำความสุขแสนพิเศษผ่านเรื่องเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันธรรมดา