อาหารออร์แกนิคในฟินแลนด์กับแนวคิดของ SAS ที่อยากให้คนกินมีความสุข

ฟินแลนด์ไม่ได้มีดีแค่แสงเหนือ ชวนมุ่งหน้าเข้าฟาร์ม ส่องอาหารของผู้คนที่ขึ้นชื่อว่ามีความสุขที่สุดในโลก

เดือนตุลาคมของทุกปีจะมีวันที่คนรักสุขภาพทั่วยุโรปกาไว้ในปฏิทินเรียกว่า Organic Food Day เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอาหารจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยมีฟินแลนด์เป็นกำลังสำคัญ อาจเคยได้ยินมาบ้างว่าประเทศฟินแลนด์มีแสงเหนืออันงดงามซึ่งเป็นจุดปักหมุดของนักเดินทางหลายคน แต่นอกจากแสงเหนือ ฟินแลนด์ยังมีอาหารออร์แกนิคที่บอกให้ผู้บริโภครับรู้ที่มาของวัตถุดิบตั้งแต่ฟาร์มจนถึงจาน

อาหารที่วางขายในฟินแลนด์จะมีป้ายติดบอกรายละเอียดวัตุดิบอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริโภครู้ว่าพวกเขากำลังกินอะไรอยู่บ้าง และมั่นใจได้ว่าสิ่งที่กินเข้าไปจะปลอดภัยกับร่างกาย ฟินแลนด์เชื่อว่าการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีเพื่อให้ได้อาหารที่ดีต่อสุขภาพคือวิถีแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นแนวทางสำหรับอนาคต ในแต่ละปีรัฐบาลยังสนับสนุนให้มีการจัดงานแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่อย่างเต็มกำลัง สมกับที่ฟินแลนด์เป็นแหล่งอาหารชั้นดีอันดับต้นๆ ของโลก

Photo by Kai Kreuzer (www.organic-market.info)

เกษตรกรในฟินแลนด์เริ่มทำฟาร์มแบบออร์แกนิคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2461 และค่อยๆ เป็นที่นิยมมากขึ้น จึงมีการก่อตั้งองค์กรการตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์ออแกนิค ต่อมาได้สร้างโปรแกรมพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ออแกนิค เป็นการมุ่งสู่เกษตรกรรมแบบธรรมชาติอย่างเข้มข้นจริงจัง เกษตรกรที่นี่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และจุลินทรีย์ในดิน เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ แบบปล่อยให้เดินเล่น กินหญ้า อย่างสบายอารมณ์ เพราะพวกเขาอยากให้สัตว์ในฟาร์มมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง

เบอร์รี่ป่า ข้าวโอ๊ต นม และสัตว์เศรษฐกิจ เรียกว่าเป็นตัวละครหลักเลยทีเดียว เมื่อไม่ใช้สารเคมีบวกกับดินและน้ำที่สะอาด จึงทำให้ได้ผลผลิตที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ อร่อย และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารสูงที่สุดในสหภาพยุโรป เป็นเหตุผลว่าทำไมชาวฟินแลนด์จึงมีอัตราความสุขสูง เราเรียกวิถีชีวิตแบบชาวฟินแลนด์ว่า Finnish Lifestyle ผู้คนจะใส่ใจธรรมชาติ กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ใช้วันหยุดไปกับการปั่นจักรยาน ปิกนิกในสวนสาธารณะ

เช่นเดียวกับชาวฟินแลนด์ SAS ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพของสัตว์ไม่แพ้สุขภาพของเพื่อนมนุษย์ครับ เพราะการได้มาซึ่งอาหารที่สะอาด ปลอดภัยต้องมาจากวัตถุดิบต้นทางที่ไร้สารเจือปน พวกเราพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเกษตรกรผู้ผลิตอาหารคนสำคัญทุกคน เราทดลองวิจัยจุลินทรีย์จากธรรมชาติและโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตให้เข้ามาแทนที่ยาปฏิชีวนะ แม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศแรกๆ ที่ลดสารเคมีในการเลี้ยงได้เหมือนฟินแลนด์ แต่เรายังคงปักหมุดเดินทางอย่างเต็มกำลังเพื่อให้บ้านเราก้าวไปสู่ประเทศที่ใช้ยาปฏิชีวนะน้อยที่สุดในอนาคต


อ้างอิง 
https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/explore-finland/food-drinks/food-from-finland-in-brief/

https://www.ifoam-eu.org/en/finland

https://proluomu.fi