• เกี่ยวกับเราAbout Us

       บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจการผลิต นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพสำเร็จรูป เรามีความเชี่ยวชาญและเป็นหนึ่งในผู้นำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ และปศุสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

       ผลิตภัณฑ์หลักของ สยาม อะกริ ซัพพลาย ครอบคลุมประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์บก สัตว์น้ำในทุกช่วงวัย เช่น สุกร ไก่ เป็ด โค กุ้ง ปลา และสัตว์เลี้ยง โดยมีผลิตภัณฑ์ดังนี้
  - โปรตีนจากสัตว์ ได้แก่ ปลาป่น, ไก่ป่น, หมูป่น, เนื้อและกระดูกป่น
  - โปรตีนจากพืช ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง, ดีดีจีเอส
  - พลังงานจากพืช ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด, มันสำปะหลัง, รำข้าว, ปาล์ม ฯ
  - พลังงานจากน้ำมัน ได้แก่ น้ำมันปาล์ม, น้ำมันรำข้าว, น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันปลา
  - แร่ธาตุ ได้แก่ โมโนไดแคลเซียม, ไดแคลเซียม ฯ
  - สารเสริมอาหาร ได้แก่ พรีมิกซ์, เอนไซม์ (อะกริเทส), สารเสริมกระตุ้นการกิน (ออพติเมท)
  - สารเสริมชีวนะโปรไบโอติก (ไบโอติก แมกซ์)
  - อาหารเสริมโปรตีน ได้แก่ กากถั่วเหลืองคุณภาพสูงหมักด้วยจุลินทรีย์โปรไบโอติก
  - ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพสำเร็จรูปสำหรับบำบัดน้ำและกลิ่น ได้แก่ อะควาเพรพ, ไมโครคลีน, อิซี่คลีน

       บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด มีชื่อเสียงที่ดีได้รับการยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมและฟาร์มปศุสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความมั่นใจให้ทำการค้าร่วมกันทุกผลิตภัณฑ์คุณภาพดีราคาเหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้าและเรายังมีบริการครบวงจรในการนำเข้า ส่งออก ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และบริการขนส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ นอกจากนี้เรายังมีทีมวิจัยและพัฒนาที่คอยพัฒนาผลิตภัณฑ์และตรวจสอบสินค้าทุกล็อตให้มีคุณภาพและปลอดภัย

       เรามีเครือข่ายซัพพลายเออร์ที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ครบตามความต้องการของลูกค้าและเราได้มีการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เช่น พม่า กัมพูชา เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น  ซึ่งในปัจจุบันเรามีศักยภาพความพร้อมและเปิดรับพันธมิตรทางธุรกิจ  โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทแนวหน้าและเป็นจุดศูนย์กลางของธุรกิจในระดับ AEC

       Siam Agri Supply Company Limited is a manufacturer and specializes in imports, exports and distributes of animal feed and biological products. We are an expertise and one of the leading supplier of raw material for industrial production and livestock in Southeast Asia.

       Siam Agri Supply’s mainly products cover animal feed for both terrestrial animal and aquatic animal such as porcine, poultry, cattle, Ruminant, shrimp, fish and pet food products as follows:
  - Animal protein such as by fishmeal, poultry meal, porcine meal, meat and bone meal.
  - Plant protein such as product from soybean, DDGS.
  - Plant energy such as product from corn, tapioca, ricebran, palm meal.
  - Oil energy such as palm oil, rice bran oil, soybean oil, coconut oil and fish oil.
  - Mineral such as monodicalcium, dicalcium.
  - Feed additive such as premix probiotics “Biotic Max”, enzyme “Agritase”, Flavor “Optimate”
  - Protein Supplement such as fermented soybean meal
  - Microbial Consortium for Biological waste and odor treatment products such as Aqua Prep, Micro Klean, Ezy Klean

      Siam Agri Supply Company Limited has good reputation and recognition continuously in the feed industries and farms which we gain the trust of our customers with the quality products and reasonable. We also have a full service of importing, exporting, registration and logistic to ship cargoes to customers throughout the country. In addition, we have research and development teams which are constantly monitoring the quality of all products to be in the good quality and safety.

      We have a network of suppliers to produce quality products that conform the needs of every customer. Not only these, we also have expanded our business to many foreign countries such as Myanmar, Cambodia, Vietnam, Korea and Japan.

      At present, we have the potential and readiness to ASEAN Economic Community (AEC), we open to all possibilities, whether its business, customers and business partners with the goal by made us a leading and a center of AEC.

   

 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจVision & Mission

  วิสัยทัศน์
  เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรตีนจากสัตว์และพืช ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยและกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

  พันธกิจ
  1. เราจะนำความเป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญสูงสุดในการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆจากทั่วโลก ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และฟาร์มปศุสัตว์ อย่างมีพลวัต ตอบสนองทุกความเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดและความต้องการของลูกค้า
  2. ขยายขอบข่ายความหลากหลายของสินค้าให้เป็นทางเลือกของลูกค้าและครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆและลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออรรถประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
  3. พร้อมให้คำปรึกษาที่ตรงประเด็นและการบริการที่รวดเร็ว โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
  4. พัฒนาบุคลากรอย่างไม่หยุดยั้งทั้งด้านศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพที่จะตอบรับความต้องการลูกค้า รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบ ตอบแทนสังคมด้วยการพัฒนาธุรกิจบนหลักบรรษัทภิบาล

  Vision
  We intend to be a leader of feed raw material distributor for both animal and crop protein sources, covering both customers in domestic and in AEC countries.

  Mission
  1. Applying our professional and expertise of sourcing various kind of products in feed industry and livestock farm from around the world to dynamically serve in every condition of market and customer’s need.
  2. Expanding the product range to make an option for our customer covering the other agricultural products. At the same time, investing in research and development in order to provide the most advantage to our customer.
  3. Ready to give a consult direct to the point and fast service by considering our customer’s satisfaction priority.
  4. Developing our personnel in both performance and quality of life in order to make them have an efficiency to serve our customer’s need, as well as encourage them to have moral responsibility and consciousness. In addition, repaying to society by developing our business on corporate governance principle.

 • บริษัทร่วมลงทุนOur Partner

   

   

   

        

   

 • PRESENTATIONPRESENTATION

Top