โปรไบโอติกสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องProbiotic For Ruminant

 

คุณประโยชน์
1.เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2.ควบคุมเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร และส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในร่างกายสัตว์
3.กระตุ้นการกินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
4.เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมโปรตีนในระบบทางเดินอาหาร
5.เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
6.ลดปัญหาการเป็นไข้หลังคลอด เต้านมอักเสบ และมดลูกอักเสบ
7.เพิ่มปริมาณน้ำนมของโครีดนมต่อตัวต่อวัน และลดจำนวนโซมาติกเซลล์ในน้ำนม
8.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ได้ของเยื่อใยในอาหาร
9.ลดปัญหามูลแฉะและกลิ่นแก๊สแอมโมเนียในมูลสัตว์เคี้ยวเอื้อง

สรรพคุณ : ใช้เป็นสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ส่วนประกอบใน 1 กิโลกรัม

สารเสริมชีวนะ
   บาซิลลัส ซับทิลิส 1.48x1010 ซีเอฟยู
   สื่อ เติมจนครบ              1   กิโลกรัม

ลักษณะสำคัญผลิตภัณฑ์
ทางเคมี     : % ความชื้น ≤ 12, pH 5.5-6.5
ทางชีวภาพ : Bacillus spp. >1010 CFU/kg
               5'-Ribonucleotide

 

 

Benifit
1.Increase the number of good microorganisms  in ruminant rumen.
2.Prevent pathogens growth in the digestive tract and facilitate growth of good microorganisms in ruminant bodies.
3.Improve appetite in ruminant.
4.Improve the protein absorption in digestive tract.
5.Increase cattle growth rates.
6.Reduce incidences of postpartum fever, mastitis and metritis.
7.Increase milk yield per cow per day and decrease somatic cell count.
8.Increase the dietary fiber utilization.
9.Reduce the excreta moisture and ammonia gas in manures.

Product characteristics : Premix for ruminant

Product Compositions (In 1 kg)

Probiotics
Bacillus subtilis 1.48x1010 CFU

Product features
Chemical properties : % moisture ≤ 12, pH 5.5-6.5
Biological properties : Bacillus spp. > 1010 CFU/kg
                               5’-Ribonucleotide