กากถั่วเหลืองSoy Bean Meal

กากถั่วเหลืองเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันพืช ซึ่งให้คุณค่าทางโภชนาการ คือ โปรตีน 42-49%   และ ผลิตภัณฑ์ของเราได้จากแหล่งที่มาทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำภายในประเทศและนำเข้าทั้งจากต่างประเทศ

 

Soybean meal is a by-product of vegetable oil industry. Our product obtained from domestic leading industrial factory and imported from worldwide. Nutrition: Protein 42 - 49%.