ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดAll Product

        ปลาป่นเป็นวัตถุดิบคุณภาพที่ให้โปรตีนสูงและเป็นวัตถุดิบในประเทศ ซึ่งเราคัดสรรความสดเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์

 

 

        Fish meal is a high protein and quality raw material. It is produced by domestic raw materials. Furthermore, we only select high quality materials. It is suitable to use as a composition in animal feed.

        เนื้อไก่ป่นเป็นวัตถุดิบที่ให้โปรตีนคุณภาพดี  เหมาะที่จะใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์ และยังประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วน

        Poultry meal is a good protein source raw material which is suitable to be used as a composition in animal feed. It also contains all essential amino acid.

 

        เนื้อหมูป่น เป็นวัตถุดิบที่เป็นแหล่งโปรตีนที่ดี  เหมาะที่จะใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์ และยังประกอบด้วย กรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน

        Porcine meal is a good protein source raw material which is suitable to be used as a composition in animal feed. It also contains all essential amino acid.

        ถั่วเหลืองอบ ผลิตจากเมล็ดถั่วไทยแท้ 100 % Non-GMO ซึ่งคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งคุณภาพดีของประเทศไทย

        Full fat soybean meal is produced by 100 % Thai beans, which we thoughtfully select good materials from high quality raw material sources in Thailand. 

        กากถั่วเหลืองเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันพืช ซึ่งให้คุณค่าทางโภชนาการ คือ โปรตีน 42-49%   และ ผลิตภัณฑ์ของเราได้จากแหล่งที่มาทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำภายในประเทศและนำเข้าทั้งจากต่างประเทศ

        Soybean meal is a by-product of vegetable oil industry. Our product obtained from domestic leading industrial factory and imported from worldwide. Nutrition: Protein 42 - 49%.

        Corn DDGS เป็นผลพลอยได้ จากกระบวนใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตเอธานอล 

        Corn DDGS is a by-product of ethanol production process which uses corn as a raw material.


        ข้าวโพดเม็ดเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญสามารถใช้ทดแทนปลายข้าวได้เป็นอย่างดี คัดสรรจากแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน มีความชื้นไม่เกิน 14.5%, เม็ดแตกเม็ดเสียไม่เกิน 5%, ฝุ่นซังไม่เกิน 3%  

 

        Corn grain is an important energy source which can be used instead of broken-milled rice. We only select materials from high quality raw material sources. There is no more than 14.5% of moisture, 5% of cracked corn and 3% of dust.

 


       ข้าวโพดอบ ได้มาจากกระบวนการ นำข้าวโพด มาโม่ให้ละเอียด แล้วนำมาคลุกให้เข้ากับไอน้ำในคอนดิชั่นเนอร์ ให้มีอุณหภูมิประมาณ 75 – 80 องศาเซลเซียส แล้วส่งต่อไปยังเครื่อง เอ็กซ์ทรูดเดอร์ เพื่อเพิ่มความร้อนให้สุก ข้าวโพดที่ผ่านกระบวนการเอ็กซ์ทรูดแล้วจะถูกส่งไปยังห้องคูลเลอร์เพื่อลดอุณหภูมิลงมาที่อุณหภูมิภายนอก แล้วนำมาโม่ให้ละเอียดอีกครั้งก่อนจัดจำหน่าย

        Extruded corn produced by grinding, and then mix together with stream in 75-80 degrees Celsius conditioner. Next, the corn will be cooked in the extruder. Later, the corn which has been extruded will be sent to the cooler room to reduce temperature to the ambient temperature. Moreover, the corn will be grinded again before packing and distributing.  

        มันเส้นเป็นวัตถุดิบของอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งพลังงานของสัตว์อย่างดี  มันเส้นมีราคาถูกกว่าวัตถุดิบอาหารประเภทเดียวกัน เช่น ข้าวโพดหรือปลายข้าว การใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารสัตว์ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ มีสเปคดังนี้คือ ทรายไม่เกิน 3 %, เยื่อใยไม่เกิน 4%, ความชื้นไม่เกิน 14% ซึ่งเราคัดสรรจากแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน

        Tapioca chip is a good energy source for animal feed. We only select materials from high quality raw material sources. Its price is cheaper than the same type of raw materials, such as corn and broken-milled rice. Using tapioca chip in feed formulations can reduce the production cost. The specification of tapioca chip: Sand 3% max, fiber 4% max and Moisture 14% max.

        มันอัดเม็ดเป็นวัตถุดิบของอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งพลังงานของสัตว์อย่างดี  มีสเปคดังนี้คือ ทรายไม่เกิน 3 %, เยื่อใยไม่เกิน 4%, ความชื้นไม่เกิน 14% ซึ่งเราคัดสรรจากแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน

        Tapioca pellets are good energy sources raw materials for animal feed. The specification of Tapioca pellets:
Sand 3% max, fiber 4% max, and Moisture 14% max.

        รำสาลีเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการสีข้าวสาลี ซึ่งคัดสรรวัตถุดิบจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการคือ 
โปรตีนประมาณ 14-16 % , เยื่อใย 15% Max  รำข้าวสาลีโดยทั่วไปมีลักษณะฟ่ามมีคุณสมบัติเป็นยาระบายอ่อน ๆ สามารถใช้ทดแทนรำข้าวได้

        Wheat bran is a by-product obtained by milling wheat, which we thoughtfully select raw materials from high quality manufacturers. Since its characteristic is spongy, so it not only can be used as laxative but also used instead of rice bran.  Nutrition: Protein is around 14 - 16 % and fiber 15 % Max.

        กากรำสกัดเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันพืช รำสกัดได้จากการนำรำละเอียดหรือรำสดไปสกัดน้ำมันออกแล้ว จะมีคุณค่าทางโภชนาการ คือ โปรตีน14 – 15 % , เยื่อใย 13 –15 % คัดสรรจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP

        Rice Bran Extract is a by-product of vegetable oil industry. The product obtained after the rice bran and raw rice bran oil are extracted. We only select product from manufacturers with GMP and HACCP standards. 
Nutrition: Protein 14-15% and fiber 13-15%.

        กากปาล์มเนื้อในเป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันจากเมล็ดในปาล์ม  ซึ่งแยกเอาส่วนของเปลือกนอกและ กะลาปาล์มออกแล้วมาสกัดน้ำมัน 

        Palm kernel meal is a by-product of the oil extraction process from the palm kernel which separated from its shells.

        กากปาล์มรวม เป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่ได้จากการหีบผลปาล์มทั้งผล ซึ่งมีคุณค่าทาง โภชนาการ คือ 
โปรตีนไม่น้อยกว่า 7%  เยื่อใยไม่เกิน 30% ไขมันไม่เกิน 10-15%  และความชื้นไม่เกิน 12% 

        Palm meal A by-product of crude palm oil extraction process which the whole palm fruit is being pressed. 
Nutrition: Protein 7% min, fiber 30% max, fat 10-15% and humidity is around 12% max.

        โมโนไดแคลซียม P – 21 เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมแคลเซียม เหมาะสำหรับ การใช้ในส่วนผสมอาหารสัตว์  นำเข้าจากโรงงานโรมอลต์  ประเทศจีนและไบโอฟอส จากประเทศสหรัฐอเมริกา

        It is a calcium and phosphorus complement used in animal feed ingredients, which we import from Romolt (- China) and Biofos -  (America).

      ไดแคลเซียมฟอสเฟส 18 % ผลิตจากกระดูกสัตว์ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ รับรองมาตรฐานจากโรงงาน ช่วยเสริมสร้างแคลเซียมและฟอสฟอรัสให้แก่สัตว์

      Dicalcium phosphate 18 %, produced by animal bones. It is a good quality product approved standard from factory. It is a calcium and phosphorus complement for animal.

        

Probiotic feed supplement with pre-digested soy protein

          โปร ไบโอไทด์  เป็นอาหารเสริมโปรตีนพร้อมสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์ ผลิตจากกากถั่วเหลืองคุณภาพสูงที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยวิธีธรรมชาติโดยแบคทีเรียที่มีความสามารถในการสร้างเอนไซม์โปรติเอสออกมาภายนอกเซลล์ ทำหน้าที่ย่อยโมเลกุลโปรตีนขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงจนได้เปปไทด์สายสั้น และกรดอะมิโนอิสระ ภายหลังกระบวนการหมักและอบแห้งจะยังคงมีจุลินทรีย์กลุ่มโปรไบโอติก ได้แก่ Bacillus subtilis ที่มีชีวิตในผลิตภัณฑ์ จำนวนมากกว่า 1010 CFU/kg หรือหนึ่งหมื่นล้านเซลล์ต่อกิโลกรัม เนื่องจากจุลินทรีย์ดังกล่าวสามารถสร้างสปอร์ที่ทนความร้อนได้สูง และย่อยสลายโปรตีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีความสามารถในการผลิตสาร Bacteriocin ที่สามารถต่อต้านการเจริญของจุลินทรีย์กลุ่มอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุลินทรีย์ก่อโรค  ด้วยคุณสมบัติเด่นของโปรไบโอไทด์ เป็นโปรตีนที่ย่อยและดูดซึมได้ง่าย จึงสามารถนำไปใช้ทดแทนโปรตีนเข้มข้น
(Soy protein concentrate) หรือร่วมกับ ปลาป่น (Fish meal) ในสูตรอาหารได้

แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ถั่วหมักทั่วไปอย่างไร

- มีแบคทีเรียโปรไบโอติกที่มีชีวิต มากกว่า 1010CFU/kg

- มีปริมาณโปรตีนสูง โมเลกุลโปรตีนมีขนาดเล็กเป็นเปปไทด์สายสั้น (Small peptides) ทำให้ย่อยและดูดซึมได้ง่าย

- มีปริมาณเปปไทด์ละลายน้ำได้เพิ่มมากขึ้นถึง 10 g /100g ภายหลังกระบวนการหมัก

- กำจัดหรือลดของสารต้านโภชนะในกากถั่วเหลือง เช่น Trypsin inhibitor, Oligosaccharides, Lectin และ β-conglycinin

- เหมาะกับสัตว์วัยอ่อน หรือสัตว์ที่มีความต้องการอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูงด้านการย่อยและดูดซึมได้ง่าย

คุณลักษณะของจุลินทรีย์ Bacillus subtilis ที่ใช้ในกระบวนการผลิต

- เป็นแบคทีเรียกลุ่มโปรไบโอติกที่ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ มีคุณสมบัติทนความร้อนสูง เจริญได้อย่างรวดเร็วในสภาวะปกติ

- สามารถเจริญได้ดีในน้ำจืดจนถึงน้ำที่มีความเค็ม 30 ppt จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นโปรไบโอติกสำหรับสัตว์น้ำ

- เป็นแบคทีเรียทีปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่างๆ จึงมีประโยชน์ช่วยย่อยสารอาหารในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้องรวมทั้งย่อยสารอาหารตกค้างในบ่อเลี้ยงกุ้งและปลา เพื่อลดปริมาณสารพิษ เช่น แอมโมเนีย ในน้ำ

- เป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติสร้างเอนไซม์ออกมาภายนอกเซลล์เพื่อย่อยสารอินทรีย์ต่างๆ เช่นโปรตีน และแป้ง

        โปรตีนมีขนาดโมเลกุลเล็ก เมื่อนำไปเลี้ยงสัตว์วัยอ่อน สารอาหารดังกล่าวจะถูกย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมในการใช้สารอาหารโปรไบโอไทด์ ที่มีขนาดโปรตีนและเปปไทด์สายสั้นใกล้เคียงเทียบเท่าปลาป่น และ Skimmed milk ซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ยอมรับว่าเป็นโปรตีนคุณภาพสูงสำหรับเลี้ยงสัตว์*Essential amino

ประโยชน์ของโมเลกุลโปรตีนขนาดเล็กใน 

        โปรตีนมีขนาดโมเลกุลเล็ก เมื่อนำไปเลี้ยงสัตว์วัยอ่อน สารอาหารดังกล่าวจะถูกย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมในการใช้สารอาหารโปรไบโอไทด์ ที่มีขนาดโปรตีนและเปปไทด์สายสั้นใกล้เคียงเทียบเท่าปลาป่น และ Skimmed milk ซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ยอมรับว่าเป็นโปรตีนคุณภาพสูงสำหรับเลี้ยงสัตว์

Specific information in Thai language only. 

Fermented soy bean meal by Lactobacillus  spp. Supplemented with probiotic Bacillus subtilis

        P-UP 50 เป็นผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองหมักด้วยจุลินทรีย์กลุ่ม Lactobacillus spp. ร่วมกับยีสต์ Saccharomyces  cerevisiae และเสริมสารเสริมชีวนะจุลินทรีย์โปรไบโอติก Bacillus subtilis ที่มีคุณสมบัติช่วยการย่อยสารอินทรีย์ตกค้างในระบบย่อยอาหารของสัตว์  จุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการหมัก P-UP 50 เป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย คัดแยกได้จากผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองทางภาคอีสาน ทำการจัดจำแนกสายพันธุ์ด้วยเทคนิคทางด้านอณูพันธุศาสตร์ (Molecular genetic) เป็นจุลินทรีย์ที่ถูกคัดเลือกจากความสามารถในการย่อย Oligosaccharides  (Stachyose และ Raffinose) จึงเพิ่มปริมาณน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวลด Hemi-cellulose (ส่วนหนึ่งของ fiber ในกากถั่ว) และยังเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถสูงในการผลิต Lactic acid และ Organic acids อื่นๆ

 ลักษณะเด่นของจุลินทรีย์Lactobacillus spp. ในกระบวนการผลิต

Lactobacillus lactis subsp.lactis มีคุณสมบัติเจริญได้ดีในสภาวะ pH ต่ำ มีความสามารถในการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นกรดแลคติกได้ปริมาณสูง
  สร้างเอนไซม์ย่อย Oligosaccharides และผลิตสารต้านชีวนะในกลุ่ม Bacteriocin

Lactobacillus pentosusมีคุณสมบัติในการย่อยเฮมิเซลลูโลสของกากถั่วเหลือง ในกรณีที่แหล่งคาร์บอนไม่เพียงพอ  L. pentosus
  สามารถผลิตกรด Lactic และ Acetic โดยการใช้น้ำตาลเพนโตสจากเฮมิเซลลูโลสได้

- actobacillus plantarum เป็นจุลินทรีย์ประเภท Facultative anaerobe ที่สามารถเจริญได้ในสภาพที่มีออกซิเจน และไม่มีออกซิเจน
  ในสภาวะไม่มีออกซิเจนจะเปลี่ยนเป็นกรดแลคติกและแอลกอฮอล์ กรดแลคติกที่ผลิตได้จะอยู่ในรูป D-isomer และ L-isomer
  ผลิต Bacteriocin กลุ่ม Lactocilin

Lactobacillus bulgaricus มีความสามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมเป็นกรดได้สูง ช่วยในการปกป้องและส่งเสริมการเจริญของจุลินทรีย์ในกลุ่ม
  Lactobacillus spp. อื่นๆ ทำให้สามารถผลิตกรดได้ในปริมาณสูง ทั้งยังผลิตสาร Bacteriocin กลุ่ม Bulacin และยังผลิตสารอะซีตัลดีไฮด์
  (Acetaldehyde) ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หอม มีกลิ่นคล้ายนมหมัก

พีอัพ-50 ดีอย่างไร

- เป็นผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองหมักด้วยจุลินทรีย์โปรไบโอติกมี pH 4.5-5.0  และปริมาณ Lactic acid 3.0-3.5 g /100g

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกรดอินทรีย์สูง ซึ่งเป็นกรดที่ได้จากกระบวนการเปลี่ยนน้ำตาลจาก oligosaccharides ในกากถั่วเหลืองให้เป็นกรดแลคติก

  มีกลิ่นหอมที่ชวนกิน

- กรดแลคติกช่วยในการดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ

- ถ้าในสูตรอาหารมีนมผงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อย Milk protein  โดยทำให้เปลี่ยนเป็น Fine curd particles

- เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ Calcium, Phosphorus และธาตุอาหารต่างๆ

- กระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยผ่านกระเพาะอาหาร

- เร่งการดูดซึมของอาหารและการเคลื่อนไปของอาหารตามลำไส้

- ช่วยเพิ่มอัตราการกินของสัตว์

- ปลอดภัยจากจุลินทรีย์ก่อโรค  (Bacillus cereus, Coliform bacteria,  Escherichia coli, Salmonella spp.)

- ลดสารต้านโภชนะในกากถั่วเหลือง เช่น Oligosaccharides, Trypsin inhibitor, Lectin และ β-conglycinin

- มีแบคทีเรียโปรไบโอติก Bacillus subtilisในผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 107CFU/kg หรือสิบล้านเซลล์ต่อกิโลกรัม

Specific information in Thai language only. 

Fermented soybean meal by Lactobacillus spp. and Saccharomyces cerevisiae

เอสเอ-500 เป็นผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองหมักด้วยจุลินทรีย์กลุ่ม Lactobacillus spp. ร่วมกับยีสต์ Saccharomyces  cerevisiae จุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการหมัก เป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยที่มีความปลอดภัยและจัดอยู่ในกลุ่มโปรไบโอติก ทำการจัดจำแนกสายพันธุ์ด้วยเทคนิคทางด้านอณูพันธุศาสตร์ (Molecular genetics) เพื่อยืนยันด้านความปลอดภัย เป็นจุลินทรีย์ที่ถูกคัดเลือกจากความสามารถในการย่อย Oligosaccharides 
(Stachyose และ Raffinose) ได้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่จะถูกน้ำไปสร้างกรดแลคติก และกรดอินทรีย์อื่นๆและยังสามารถย่อย Hemi-cellulose ที่เป็นส่วนหนึ่งของ fiber ในกากถั่ว จึงเพิ่มคุณค่าทางอาหารของกากถั่วให้สูงขึ้น

ลักษณะเด่นของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิต

-Lactobacillus lactis subsp.lactis จัดเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่ม GRAS (Generally recognized as safe) โดย FAO/WHO มีคุณสมบัติเจริญได้ดีในสภาวะ pH ต่ำ มีความสามารถในการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นกรดแลคติกได้ปริมาณสูง สร้างเอนไซม์ย่อย Oligosaccharides และผลิตสารต้านชีวนะในกลุ่มBacteriocin

Lactobacillus plantarumเป็นจุลินทรีย์ประเภท Facultative anaerobic คือสามารถเจริญได้ในสภาพที่มีออกซิเจน และไม่มีออกซิเจน ในสภาวะไม่มีออกซิเจนจะเปลี่ยนเป็นกรดแลคติกและแอลกอฮอล์ กรดแลคติกที่ผลิตได้จะอยู่ในรูป D-isomer และ L-isomer ผลิต Bacteriocin กลุ่ม Lactocilin

- Lactobacillus acidophilusจัดเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่ม GRAS (Generally recognized as safe) โดย FAO/WHO มีคุณสมบัติเจริญได้ดีในสภาวะ pH ต่ำ มีความสามารถในการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นกรดแลคติก

Saccharomyces cerevisiaeเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วโลก จึงไม่มีข้อสงสัยในเรื่องความปลอดภัย จัดเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่ม GRAS เช่นเดียวกับ Lactobacillusspp. มีความสามารภในหารสังเคราะห์วิตามินบีต่างๆ ผนังเซลล์เป็นแหล่งของเบต้ากลูแคนและแมนแนนที่เชื่อว่ามีประโยชน์ในการเพิ่มภูมิต้านทานในสัตว์ทางด้านอาหารสัตว์ผลิตแอลกอฮอล์และเอสเตอร์ เพิ่มกลิ่นหอมและความน่ากินในอาหาร 

เอสเอ-500 ดีอย่างไร

- เป็นผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองหมักด้วยจุลินทรีย์ Lactobacillus spp.

- มีกรดอินทรีย์สูง ซึ่งเป็นกรดที่ได้จากกระบวนการเปลี่ยนน้ำตาลจาก Oligosaccharides  ที่มีมากในกากถั่วเหลืองให้เป็นกรด จึงมี pH ต่ำที่3.5-4.0 และปริมาณกรดแลคติก 3.5-4.0 g/100g

- กรดแลคติกช่วยในการดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ

- ถ้าในสูตรอาหารมีนมผงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อย Milk protein  โดยทำให้เปลี่ยนเป็น Fine curd particles

- เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ Calcium, Phosphorus และธาตุอาหารต่างๆ

- กระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยผ่านกระเพาะอาหาร

- เร่งการดูดซึมของอาหารและการเคลื่อนไปของอาหารตามลำไส้

- มีกลิ่นหอมที่ชวนกินช่วยเพิ่มอัตราการกินอาหารของสัตว์

- ปลอดภัยจากจุลินทรีย์ก่อโรค  (Bacillus cereus, Coliform bacteria,  Escherichia coli, Salmonella spp.) จาก pH ที่เป็นกรด

- ลดสารต้านโภชนะในกากถั่วเหลือง เช่น Oligosaccharides, Trypsin inhibitor, Lectin และ β-conglycinin

Specific information in Thai language only. 

คุณประโยชน์
1.เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารสุกร
2.ควบคุมเชื้อก่อโรคไม่ให้เจริญในระบบทางเดินอาหาร และส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในร่างกายสัตว์
3.กระตุ้นการกินอาหารของสุกร
4.เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมโปรตีนในระบบทางเดินอาหาร
5.เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของสุกร
6.ลดปัญหาการเป็นไข้หลังคลอด เต้านมอักเสบ และมดลูกอักเสบ
7.ลดการถ่ายทอดเชื้อก่อโรคทางมูลจากแม่สู่ลูกในห้องคลอด
8.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ได้ของเยื่อใยในอาหาร
9.ลดปัญหามูลแฉะและกลิ่นแก๊สแอมโมเนียในมูลสุกร

สรรพคุณ : ใช้เป็นสารเสริมชีวนะสำหรับสุกร

ส่วนประกอบใน 1 กิโลกรัม
สารเสริมชีวนะ
   บาซิลลัส ซับทิลิส 1.48x1010 ซีเอฟยู
   สื่อ เติมจนครบ              1   กิโลกรัม

ลักษณะสำคัญผลิตภัณฑ์
ทางเคมี     : % ความชื้น ≤ 12, pH 5.5-6.5
ทางชีวภาพ : Bacillus spp. >1010 CFU/kg
               5'-Ribonucleotide

Benefit
1.Increase the number of good microorganisms, and improve the balance of microbes in pig digestive tracts.
2.Prevent pathogens growth in the digestive tract and facilitate growth of good microorganisms in pig bodies.
3.Improve appetite in pigs.
4.Improve the protein absorption in digestive tract.
5.Increase pig growth rates.
6.Reduce incidences of postpartum fever, mastitis and metritis.
7.Reduce the pathogen shedding from sows to piglets.
8.Increase the dietary fiber utilization.
9.Reduce the excreta moisture and ammonia gas in manures.

Product characteristics : Premix for swine

Product Compositions (In 1 kg)
Probiotics
Bacillus subtilis 1.48x1010 CFU

Product features
Chemical properties : % moisture ≤ 12, pH 5.5-6.5
Biological properties : Bacillus spp. > 1010 CFU/kg
                  5’-Ribonucleotide

 

คุณประโยชน์
1.เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2.ควบคุมเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร และส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในร่างกายสัตว์
3.กระตุ้นการกินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
4.เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมโปรตีนในระบบทางเดินอาหาร
5.เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
6.ลดปัญหาการเป็นไข้หลังคลอด เต้านมอักเสบ และมดลูกอักเสบ
7.เพิ่มปริมาณน้ำนมของโครีดนมต่อตัวต่อวัน และลดจำนวนโซมาติกเซลล์ในน้ำนม
8.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ได้ของเยื่อใยในอาหาร
9.ลดปัญหามูลแฉะและกลิ่นแก๊สแอมโมเนียในมูลสัตว์เคี้ยวเอื้อง

สรรพคุณ : ใช้เป็นสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ส่วนประกอบใน 1 กิโลกรัม

สารเสริมชีวนะ
   บาซิลลัส ซับทิลิส 1.48x1010 ซีเอฟยู
   สื่อ เติมจนครบ              1   กิโลกรัม

ลักษณะสำคัญผลิตภัณฑ์
ทางเคมี     : % ความชื้น ≤ 12, pH 5.5-6.5
ทางชีวภาพ : Bacillus spp. >1010 CFU/kg
               5'-Ribonucleotide

 

 

Benifit
1.Increase the number of good microorganisms  in ruminant rumen.
2.Prevent pathogens growth in the digestive tract and facilitate growth of good microorganisms in ruminant bodies.
3.Improve appetite in ruminant.
4.Improve the protein absorption in digestive tract.
5.Increase cattle growth rates.
6.Reduce incidences of postpartum fever, mastitis and metritis.
7.Increase milk yield per cow per day and decrease somatic cell count.
8.Increase the dietary fiber utilization.
9.Reduce the excreta moisture and ammonia gas in manures.

Product characteristics : Premix for ruminant

Product Compositions (In 1 kg)

Probiotics
Bacillus subtilis 1.48x1010 CFU

Product features
Chemical properties : % moisture ≤ 12, pH 5.5-6.5
Biological properties : Bacillus spp. > 1010 CFU/kg
                               5’-Ribonucleotide

คุณประโยชน์
1.เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารสัตว์ปีก
2.ควบคุมเชื้อก่อโรคไม่ให้เจริญในระบบทางเดินอาหาร และส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในร่างกายสัตว์
3.กระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์ของสัตว์ปีก
4.เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมโปรตีนในระบบทางเดินอาหารสัตว์ปีก
5.เพิ่มเปอร์เซ็นต์ไข่มากขึ้น
6.เพิ่มระยะเวลาการให้ไข่สูงสุดนานขึ้น
7.เพิ่มคุณภาพของไข่ น้ำหนักไข่ และความสูงของไข่ขาวข้น (Haugh Unit)
8.ลดปัญหาความสกปรกของเปลือกไข่
9.ลดปัญหาแอมโมเนียและการถ่ายเหลวในสัตว์ปีก

สรรพคุณ : ใช้เป็นสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์ปีก

ส่วนประกอบใน 1 กิโลกรัม
สารเสริมชีวนะ
   บาซิลลัส ซับทิลิส 1.48x1010 ซีเอฟยู
   สื่อ เติมจนครบ              1   กิโลกรัม

ลักษณะสำคัญผลิตภัณฑ์
ทางเคมี      : % ความชื้น ≤ 12, pH 5.5-6.5
ทางชีวภาพ : Bacillus spp. >1010 CFU/kg
           Modified Yeast Cell Wall

Benefit
1.Increase the number of good microorganisms in poultry digestive tract.
2.Prevent pathogens growth in the digestive tract and facilitate growth of good microorganisms in poultry bodies.
3.Improve the function of cell-mediated immune system in poultry
4.Improve the protein absorption in digestive tract.
5.Increase egg production.
6.Increase the duration of peak period in layer chickens.
7.Improve the egg quality, egg weight and Haugh unit.
8.Reduce the dirty egg problems.
9.Reduce the ammonia gas in manure and incidence of diarrhea in poultry.

Product characteristics : Premix for poultry

Product Compositions (In 1 kg)
Probiotics
Bacillus subtilis 1.48x1010 CFU

Product features
Chemical properties : % moisture ≤ 12, pH 5.5-6.5
Biological properties : Bacillus spp. > 1010 CFU/kg
                   Modified Yeast Cell Wall

 

คุณประโยชน์

1.เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารสัตว์ปีก
2.ควบคุมเชื้อก่อโรคไม่ให้เจริญในระบบทางเดินอาหาร และส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในร่างกายสัตว์
3.กระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์ของสัตว์ปีก
4.เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมโปรตีนในระบบทางเดินอาหารสัตว์ปีก
5.เพิ่มเปอร์เซ็นต์ไข่มากขึ้น
6.เพิ่มระยะเวลาการให้ไข่สูงสุดนานขึ้น
7.เพิ่มคุณภาพของไข่ น้ำหนักไข่ และความสูงของไข่ขาวข้น (Haugh Unit)
8.ลดปัญหาความสกปรกของเปลือกไข่
9.ลดปัญหาแอมโมเนียและการถ่ายเหลวในสัตว์ปีก

สรรพคุณ : ใช้เป็นสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์ปีก

ส่วนประกอบใน 1 กิโลกรัม
สารเสริมชีวนะ 
บาซิลลัส ซับทิลิส 1.48x1010 ซีเอฟยู
สื่อ เติมจนครบ              1   กิโลกรัม

ลักษณะสำคัญผลิตภัณฑ์
ทางเคมี      : % ความชื้น ≤ 12, pH 5.5-6.5
ทางชีวภาพ : Bacillus spp. >1010 CFU/kg
           Modified Yeast Cell Wall

Benefit
1.Increase the number of good microorganisms in poultry digestive tract.
2.Prevent pathogens growth in the digestive tract and facilitate growth of good microorganisms in poultry bodies.
3.Improve the function of cell-mediated immune system in poultry
4.Improve the protein absorption in digestive tract.
5.Increase egg production. 
6.Increase the duration of peak period in layer chickens.
7.Improve the egg quality, egg weight and Haugh unit. 
8.Reduce the dirty egg problems.
9.Reduce the ammonia gas in manure and incidence of diarrhea in poultry.

Product characteristics : Premix for poultry

Product Compositions (In 1 kg)
Probiotics
Bacillus subtilis 1.48x1010 CFU

Product features
Chemical properties : % moisture ≤ 12, pH 5.5-6.5
Biological properties : Bacillus spp. > 1010 CFU/kg
                   Modified Yeast Cell Wall

คุณประโยชน์
1.เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารสัตว์น้ำ
2.ควบคุมเชื้อก่อโรคไม่ให้เจริญในระบบทางเดินอาหาร
3.กระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์ของสัตว์น้ำ
4.เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมโปรตีนในระบบทางเดินอาหารสัตว์น้ำ
5.ส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในร่างกายสัตว์น้ำ
6.ช่วยลดปัญหาการเกิดโรคขี้ขาวในกุ้ง

สรรพคุณ : ใช้เป็นสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์น้ำ

ส่วนประกอบใน 1 กิโลกรัม
สารเสริมชีวนะ
   บาซิลลัส ซับทิลิส 1.48x1010 ซีเอฟยู
   สื่อ เติมจนครบ              1   กิโลกรัม

ลักษณะสำคัญผลิตภัณฑ์
ทางเคมี      : % ความชื้น ≤ 12, pH 5.5-6.5
ทางชีวภาพ : Bacillus spp. >1010 CFU/kg
           Modified Yeast Cell Wall

 

Benefit
1.Increase the number of good microorganisms in aquatic animal digestive tract.
2.Prevent pathogens growth in the digestive tract.
3.Improve the function of cell-mediated immune system in aquatic animals.
4.Improve the protein absorption in digestive tract.
5.Facilitate growth of good microorganisms in aquatic animal bodies.
6.Reduce the incidence of white feces syndrome.

Product characteristics : Premix for aquatic animals

Product Compositions (In 1 kg)
Probiotics
Bacillus subtilis 1.48x1010 CFU

Product features
Chemical properties : % moisture ≤ 12, pH 5.5-6.5
Biological properties : Bacillus spp. > 1010 CFU/kg
                   Modified Yeast Cell Wall

        อะกริเทส เป็นเอนไซม์รวม  ที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ เช่น การสังเคราะห์องค์ประกอบภายในเซลล์ ระบบการย่อยอาหาร โดยย่อยสลายโมเลกุลของอาหารที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลงเหมาะสำหรับใช้ผสมอาหารสัตว์ 

      อะกริเทส เป็นเอนไซม์รวม  ที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ เช่น การสังเคราะห์องค์ประกอบภายในเซลล์ ระบบการย่อยอาหาร โดยย่อยสลายโมเลกุลของอาหารที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลงเหมาะสำหรับใช้ผสมอาหารสัตว์ 

 

 

 

ออพติเมท : ลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว นิวคลีโอไทด์บริสุทธิ์ 100% ที่สามารถกระตุ้นระบบประสาทรับสัมผัสรสชาติได้อย่างชัดเจน มีผลทำให้กระตุ้นการกิน ได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเสริมนิวคลีโอไทด์ในร่างกาย เพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสัตว์โดยเฉพาะ

อัตราการใช้ : ผสมในอาหารสัตว์ 200-500 กรัมต่อตันอาหารสัตว์

ขนาดบรรจุ : ถุงละ 1 กิโลกรัม และ 1 กล่อง บรรจุ 20 ถุง

อายุการเก็บ : 2 ปี ควรเก็บไว้ในที่ร่มและแห้ง

 

 

Optimate is flavor enhancer. It is a white crystal that is readily soluble in water It intensifies and enhancer the flavor of feeds.

Application : Use 200-500 g. / ton of feed

Packing Condition : 1 kg. net in LLDPE bag and 20 bag in carton box

Shelf Life And Storage Condition : 2 years in full sealed container. Keep in cool and dry place.

 

 

 

 

 

 

 

Aqua Prep คือ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ผ่านการวิจัยพัฒนาและคัดเลือกจุลินทรีย์สายพันธุ์บริสุทธิ์ จำนวน 4 สายพันธุ์ เพื่อนำมาใช้ในการกำจัดกลิ่น และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หลักการของผลิตภัณฑ์จะเป็นการนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้ง 4 สายพันธุ์ มาเพาะเลี้ยงให้อยู่ร่วมกัน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลาย และสามารถทำงานได้ในช่วงที่กว้างของสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน อีกทั้งจุลินทรีย์ที่ถูกคัดเลือกมาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่แยกได้จากดินและอาหาร มีความสามารถสูงในการผลิตเอ็นไซม์ย่อยสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ แม้ในสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำ

Aqua Prep มีคุณสมบัติโดดเด่นในการย่อยสลายสารอินทรีย์ตกค้างในบ่อ ตัดวงจรการเกิดแอมโมเนีย ไนไตรต์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้งสามารถสลายแอมโมเนีย และไนไตรต์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า โดยจุลินทรีย์ที่คัดเลือกมาใช้ในผลิตภัณฑ์จะทำหน้าที่ ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในวัฏจักรคาร์บอนไนโตรเจนร่วมกันตลอดทั้งกระบวนการ

ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ Bacillus spp. 4 สายพันธุ์
1.Bacillus subtilis 
2.Bacillus amyloliquefacien
3.Bacillus licheniformis
4.Bacillus methylotrophicus

คุณสมบัติของ Aqua Prep
1. เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพไม่ใช่สารเคมี จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม
2. ลดกากของเสียช่วยย่อยสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่เป็นสารอินทรีย์
3. กำจัดกลิ่นเหม็นเน่า สลายแก๊สต่างๆ เช่น แก๊สแอมโมเนีย ไนไตรท์ มีเทน แก๊สไข่เน่า เป็นต้น
4. ช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ทำให้คุณภาพน้ำในบ่อดีอยู่เสมอ
5. ลดตะกอนแขวนลอย และเลนพื้นบ่อ
6. ลดค่า BOD, COD และ DOC ของน้ำในบ่อ
7. ช่วยรักษา pH ของน้ำในบ่อให้คงที่ และช่วยทำให้สีน้ำในบ่อนิ่ง

อัตราการกระตุ้นเชื้อของผลิตภัณฑ์

จากกราฟแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Aqua Prep เทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นตามท้องตลาดจะเห็นได้ว่าเมื่อเริ่มทำการกระตุ้นเชื้อของทั้งสองผลิตภัณฑ์ จะมีจุลินทรีย์เริ่มต้นอยู่ในปริมาณที่เท่ากัน แต่เมื่อผ่านไป 1 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ Aqua Prep เริ่มมีปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เเละเมื่อทำการกระตุ้นเชื้อไปได้ 4-6 ชั่วโมง จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Aqua Prep จะมีจำนวนมากกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดถึง 10,000 เท่า โดยมีปริมาณเชื้ออยู่ที่ Log 14 - 15 และเป็นปริมาณที่มากพอในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในผลิตภัณฑ์ Aqua Prep มีสารอาหารคุณภาพสูงครบถ้วนที่กระตุ้นการเจริญได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาจาก 24-48 ชั่วโมง เหลือเพียง 4-6 ชั่วโมง เท่านั้น

ข้อดีของผลิตภัณฑ์ Aqua Prep

1.ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ประสิทธิภาพสูงที่ยังมีชีวิต
2.สายพันธุ์ที่เราใช้ มีประสิทธิภาพสูง ผ่านการศึกษาและค้นคว้าโดยทีมวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความรู้ความสามารถ มากประสบการณ์
3.ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
4.ใช้ระยะเวลาในการบลูมเพียง 4-6 ชั่วโมง
5.มีอาหารในการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตแก่จุลินทรีย์

 

Aqua Prep

Aqua Prep is a biotechnological product consisted of four selected bacterial strains that are highly efficient in digesting residual organic matter in the aquaculture ponds. All bacteria were isolated from traditional fermented food of Northern Thailand. Therefore, the product is safe for human, animals and environment. They are able to grow in any water conditions, i.e., pH and oxygen levels. The product is ready to use because it contain high quality bacteriological medium at optimal concentrations for blooming in a short period of time ( 4 – 6 hours ).

Aqua Prep is efficiency in removal of organic matter in the ponds by competing for the nutrients with normal flora in the ponds thus control the ammonia, nitrite and hydrogen sulfide. In addition, these bacteria can also remove the above toxic compounds through nitrification and denitrification.

Bacillus spp. 4 Species
1.Bacillus subtilis 
2.Bacillus amyloliquefacien
3.Bacillus licheniformis
4.Bacillus methylotrophicus

Characteristics of Aqua Prep.

1.It is a 100% biological product, hence it issafe for human, animals and environment
2.Highly efficient in reduction of organic materials load in the shrimp ponds.
3.Effectively remove toxic compounds such as ammonia and nitrite.
4.Maintaining microbial balance in the aquatic environment thus improving water quality.
5.Reduction of suspended solid and sediment.
6.Reduction of BOD, COD and DOC the shrimp pond.

Growth rate of bacterial population in the product.

 

Above figure shows the growth rate of bacteria in the “ Aqua Prep ” compared to products in the market. At the beginning both product had the same number of bacteria. But after blooming 4 – 6 hours it is clearly show that the bacterial population in our product is 10,000 times (Log 14 – 15 CFU/ml.). This high concentration of bacterial cells can efficiently improve water quality in a short time. This is because “ Aqua Prep ” contain high quality of nutrients for bacteria in optimal concentrations that help reduce blooming time from 24 – 48 hours to 4 – 6 hours.

Advantages of AquaPrep.

1.Contains high number of useful living bacteria.
2.Highly efficient and carefully selected bacterial strains.
3.Gafety for human, animals and environment.
4.Short blooming time 4 – 6 hours.
5.Contain high quality nutrients for bacteria.

 

ปัจจุบันนํ้าเสียจาก โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมหลาย ๆ แห่งมีระบบบำบัดนํ้าเสียที่ยังไม่ได้มาตรฐาน จึงทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการค้นคว้าหาวิธีการบำบัด ด้วยกระบวนการทางชีวภาพที่ทาง ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด โดยมี ดร.วิเชียร ยงมานิตชัย นักวิชาการอิสระ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้ามาช่วยพัฒนาจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มีความจำเพาะมาใช้ในการบำบัดนํ้าเสีย ซึ่งมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการใช้สารเคมี และสามารถย่อยสลายสิ่งปฏิกูล ได้โดยไม่เหลือสารเคมีตกค้าง จากข้อมูลทางการตลาด และผลการศึกษาวิจัย ทำให้ทาง บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด เล็งเห็นความเป็นไปได้ในธุรกิจผลิตภัณฑ ์เพื่อช่วยบำบัดนํ้าเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมา ภายใต้ชื่อ Micro Klean

คุณสมบัติหลัก Micro Klean
- ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
จุลินทรีย์ชีวภาพ ที่ได้รับการคัดเลือกสายพันธุ์ ที่มีประสิทธิภาพสูงปราศจากสารเคมี ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ

- การกำจัดกลิ่น สามารถย่อยสลายสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ได้ดี จุลินทรีย์จะทำการย่อยสลายอินทรีย์ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ก่อให้เกิดแอมโมเนียและก๊าซไข่เน่า ทำให้ระบบบำบัดไม่เกิดกลิ่นเหม็น

- สร้างสมดุลให้น้ำ  ลดค่า BOD และ COD ของน้ำ และช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมทำให้คุณภาพน้ำดีอยู่เสมอ

อัตราการกระตุ้นเชื้อของผลิตภัณฑ์

จากกราฟแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Micro Klean เทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นตามท้องตลาดจะเห็นได้ว่าเมื่อเริ่มทำการกระตุ้นเชื้อของทั้งสองผลิตภัณฑ์ จะมีจุลินทรีย์เริ่มต้นอยู่ในปริมาณที่เท่ากัน แต่เมื่อผ่านไป 1 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ Micro Klean เริ่มมีปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เเละเมื่อทำการกระตุ้นเชื้อไปได้ 4-6 ชั่วโมง จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Micro Klean จะมีจำนวนมากกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดถึง 10,000 เท่า โดยมีปริมาณเชื้ออยู่ที่ Log 14 - 15 และเป็นปริมาณที่มากพอในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในผลิตภัณฑ์ Micro Klean มีสารอาหารคุณภาพสูงครบถ้วนที่กระตุ้นการเจริญได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาจาก 24-48 ชั่วโมง เหลือเพียง 4-6 ชั่วโมง เท่านั้น

ข้อดีของผลิตภัณฑ์ Micro Klean

1.ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ประสิทธิภาพสูงที่ยังมีชีวิต
2.การเก็บรักษาง่าย มีอายุการเก็บรักษามากกว่า 1 ปี
3.สายพันธุ์ที่เราใช้ มีประสิทธิภาพสูง ผ่านการศึกษาและค้นคว้าโดยทีมวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความรู้ความสามารถมากประสบการณ์
4.รับประกันความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
5.ราคาถูกเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้รับ
6.ใช้ระยะเวลาในการกระตุ้นเชื้อสั้น เพียง 4-6 ชั่วโมงก็พร้อมใช้งาน
7.มีอาหารในการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตแก่จุลินทรีย์

 

Currently, wastewater treatment systems of domestic and industry are inadequate to handle large amount of organic load in the water and cause numerous problems in the communities. Research team at Siam Agri Supply led by Dr. Wichien Yongmanitchai formerly academic staff at the Department of Microbiology, Kasetsart University has been carried out specific research to combat and improve the situation. We had successfully isolated highly efficient bacterial strains that quickly digesting organic materials in the aquatic environment. This is a fully biological process without involvement of any chemicals that are harmful to human, animals and environment.

Characteristics of Micro Klean

- Biological product Carefully selected bacterial strains that are safe for human, animals and environment.
- Removal of bad odors Highly efficient in reduction of organic materials load in the wastewater by quickly converting to carbon dioxide, as well as preventing formation of ammonia and hydrogen sulfide.
- Maintaining water quality Effectively reduce BOD and COD loads in the water and maintain good bacterial community in the wastewater.

Growth rate of bacterial population in the product

Above figure shows the growth rate of bacteria in the “ AquaPrep ” during blooming compared to similar products in the market. At the beginning both product had the same number of bacteria. But after 4 – 6 hours it is clearly seen that the bacterial population in our product is 10,000 times higher reaching Log 14 – 15 CFU/ml. This high concentration of bacterial cells can efficiently improve water quality in a short time. This is because “ AquaPrep ” contains high quality nutrients for the bacteria in optimal concentrations resulted in reducing blooming time from 24 – 48 hours to 4 – 6 hours.

Advantages of AquaPrep

1.Contains high number of useful living bacteria
2.Long shelf-life at room temperature (> 1 years)
3.Highly efficient and carefully selected bacterial strains
4.Guarantee safety for human, animals and environment
5.Economical price compare to its ability
6.Short blooming time 4 – 6 hours
7.Contain high quality nutrients for bacteria

 

จุลินทรีย์เข้มข้นประสิทธิภาพสูง ชนิดผงสีฟ้า มีกลิ่นหอม เป็นจุลินทรีย์ที่ได้ผ่านกระบวนการคัดสรรจุลินทรีย์ธรรมชาติสายพันธุ์เฉพาะที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์หรือกากของเสียในบ่อเก็บสิ่งปฏิกูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยกำจัดกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมของเสียที่ย่อยสลายไม่หมด จึงช่วยขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และยังช่วยยืดอายุการสูบปฏิกูลในถังบำบัด

ประโยชน์
- กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากโถสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ
- ใช้งานง่าย ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้รวดเร็ว
- ขยายระยะเวลาการสูบสิ่งปฏิกูลในถังบำบัด
- ปลอดภัยกับคน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิธีใช้งาน

ฉีกซองเทอิซี่คลีนลงในโถส้วม กดชักโครกหรือราดน้ำลงไป  อิซี่คลีนจะทำงานย่อยกากของเสียให้ยุบตัวได้อย่างรวดเร็ว ทำให้กลิ่นเหม็นหายไป ควรใช้เป็นประจำหรือเมื่อมีกลิ่นไม่พึงประสงค์

 

Highly concentrated powdered cyanobacteria powder. Microorganisms that have been selected by the microorganism. Biodegradable organic wastes or wastes can be efficiently disposed of in sewage pits. Removal of odors caused by decomposition of waste is not degraded. It helps eliminate unwanted odors. It also helps extend the life of the toilet.

 

Benefit
- Get rid of the stink in the toilet flush.
- Easy to digest organic substances quickly.
- Extended full toilet.
- Safe for everyone. And environmentally friendly.

How to use
Tear down the cleaners to the toilet. Flush or flush water, Ezy Klean will work quickly to digest the waste.The smell is gone. Should be used regularly or when there is an unpleasant odor.