ปลาป่นFish Meal

        ปลาป่นเป็นวัตถุดิบคุณภาพที่ให้โปรตีนสูงและเป็นวัตถุดิบในประเทศ ซึ่งเราคัดสรรความสดเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์

 

        Fish meal is a high protein and quality raw material. It is produced by domestic raw materials. Furthermore, we only select high quality materials. It is suitable to use as a composition in animal feed.