ไดแคลเซียม P-18Dicalcium P – 18

ไดแคลเซียมฟอสเฟส 18 % ผลิตจากกระดูกสัตว์ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ รับรองมาตรฐานจากโรงงาน ช่วยเสริมสร้างแคลเซียมและฟอสฟอรัสให้แก่สัตว์

 

 Dicalcium phosphate 18 %, produced by animal bones. It is a good quality product approved standard from factory. It is a calcium and phosphorus complement for animal.