โมโนไดแคลซียม P – 21Monodicalcium P – 21

โมโนไดแคลซียม P – 21 เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมแคลเซียม เหมาะสำหรับ การใช้ในส่วนผสมอาหารสัตว์  นำเข้าจากโรงงานโรมอลต์  ประเทศจีนและไบโอฟอส จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

It is a calcium and phosphorus complement used in animal feed ingredients, which we import from Romolt (- China) and Biofos -  (America).