ไก่ป่นPoultry Meal

        เนื้อไก่ป่นเป็นวัตถุดิบที่ให้โปรตีนคุณภาพดี  เหมาะที่จะใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์ และยังประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วน

 

 

        Poultry meal is a good protein source raw material which is suitable to be used as a composition in animal feed. It also contains all essential amino acid.