ข้าวโพดอบExtruded Corn


ข้าวโพดอบ ได้มาจากกระบวนการ นำข้าวโพด มาโม่ให้ละเอียด แล้วนำมาคลุกให้เข้ากับไอน้ำในคอนดิชั่นเนอร์ ให้มีอุณหภูมิประมาณ 75 – 80 องศาเซลเซียส แล้วส่งต่อไปยังเครื่อง เอ็กซ์ทรูดเดอร์ เพื่อเพิ่มความร้อนให้สุก ข้าวโพดที่ผ่านกระบวนการเอ็กซ์ทรูดแล้วจะถูกส่งไปยังห้องคูลเลอร์เพื่อลดอุณหภูมิลงมาที่อุณหภูมิภายนอก แล้วนำมาโม่ให้ละเอียดอีกครั้งก่อนจัดจำหน่าย

 

Extruded corn produced by grinding, and then mix together with stream in 75-80 degrees Celsius conditioner. Next, the corn will be cooked in the extruder. Later, the corn which has been extruded will be sent to the cooler room to reduce temperature to the ambient temperature. Moreover, the corn will be grinded again before packing and distributing.