หมูป่นPorcine Meal

เนื้อหมูป่น เป็นวัตถุดิบที่เป็นแหล่งโปรตีนที่ดี  เหมาะที่จะใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์ และยังประกอบด้วย กรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน

 

Porcine meal is a good protein source raw material which is suitable to be used as a composition in animal feed. It also contains all essential amino acid.