บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด (เอสเอเอส) ร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้านานาชาติ วิฟ เอเชีย 2019บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด (เอสเอเอส) ร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้านานาชาติ วิฟ เอเชีย 2019

จากการที่บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด (เอสเอเอส) ร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้านานาชาติ วิฟ เอเชีย 2019 ที่เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์ รวมไปจนถึงการแปรรูปอาหารเพื่อบริโภค ที่จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่  13 - 15 มีนาคม 2562 ที่ ไบเทค บางนา ตลอด 3 วันที่ผ่านมานั้น  ได้มีผู้เข้าร่วมชมงานและเยี่ยมเยียนบูธเราเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้คอนเซ็ปงานของเราคือ เอสเอเอส เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนำเอาไบโอเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพสำเร็จรูปที่ดีต่อ สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยง คน และสิ่งแวดล้อม ดังสโลแกนที่ว่า  “ Caring for every life ”

นอกจากนี้เรายังตอบโจทย์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีตรงตามมาตรการในเรื่องการปลอดยาปฏิชีวนะตั้งแต่ต้นน้ำในการใช้ผลิตภัณฑ์ในการเลี้ยงสัตว์ จนถึงปลายน้ำต่อผู้บริโภคที่จะได้รับประทานผลผลิตที่ปลอดภัยต่อสุขภาพคนเป็นสำคัญ “ Antibiotics free in 2020, SAS is your answers ”

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจและเป็นไฮไลท์ของเราคือ ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก “ไบโอติก แมกซ์” สำหรับสัตว์ทุกประเภทที่เข้าไปช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ที่ดีช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารและยังช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายสัตว์ ทำให้สัตว์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตของสัตว์ได้ โดยสามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผสมอาหารสัตว์หรือนำไปป้อนโดยตรงให้สัตว์กิน และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพสำเร็จรูปที่ใช้บำบัดน้ำลดกลิ่น ได้แก่ “อะควา เพรพ และ ไมโคร คลีน” นอกจากนี้เรายังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “อิซี่ คลีน” ใช้สำหรับดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในโถสุขภัณฑ์และท่อน้ำ ซึ่งปลอดภัยต่อคน สัตว์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด (เอสเอเอส) ขอขอบคุณลูกค้าและทุกท่านที่สละเวลา เข้ามาเยี่ยมชมบูธ และให้โอกาสในการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ แก่ท่านในครั้งนี้ เราหวังว่าท่านจะให้โอกาสเราในครั้งถัดไปที่จะได้เข้าไปช่วยเติมเต็มในทุกเรื่องที่ท่านต้องการ ขอบคุณจากใจเอสเอเอส

 

 

จากการที่บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด (เอสเอเอส) ร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้านานาชาติ วิฟ เอเชีย 2019 ที่เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์ รวมไปจนถึงการแปรรูปอาหารเพื่อบริโภค ที่จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่  13 - 15 มีนาคม 2562 ที่ ไบเทค บางนา ตลอด 3 วันที่ผ่านมานั้น  ได้มีผู้เข้าร่วมชมงานและเยี่ยมเยียนบูธเราเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้คอนเซ็ปงานของเราคือ เอสเอเอส เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนำเอาไบโอเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพสำเร็จรูปที่ดีต่อ สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยง คน และสิ่งแวดล้อม ดังสโลแกนที่ว่า  “ Caring for every life ”

นอกจากนี้เรายังตอบโจทย์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีตรงตามมาตรการในเรื่องการปลอดยาปฏิชีวนะตั้งแต่ต้นน้ำในการใช้ผลิตภัณฑ์ในการเลี้ยงสัตว์ จนถึงปลายน้ำต่อผู้บริโภคที่จะได้รับประทานผลผลิตที่ปลอดภัยต่อสุขภาพคนเป็นสำคัญ “ Antibiotics free in 2020, SAS is your answers ”

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจและเป็นไฮไลท์ของเราคือ ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก “ไบโอติก แมกซ์” สำหรับสัตว์ทุกประเภทที่เข้าไปช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ที่ดีช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารและยังช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายสัตว์ ทำให้สัตว์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตของสัตว์ได้ โดยสามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผสมอาหารสัตว์หรือนำไปป้อนโดยตรงให้สัตว์กิน และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพสำเร็จรูปที่ใช้บำบัดน้ำลดกลิ่น ได้แก่ “อะควา เพรพ และ ไมโคร คลีน” นอกจากนี้เรายังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “อิซี่ คลีน” ใช้สำหรับดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในโถสุขภัณฑ์และท่อน้ำ ซึ่งปลอดภัยต่อคน สัตว์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด (เอสเอเอส) ขอขอบคุณลูกค้าและทุกท่านที่สละเวลา เข้ามาเยี่ยมชมบูธ และให้โอกาสในการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ แก่ท่านในครั้งนี้ เราหวังว่าท่านจะให้โอกาสเราในครั้งถัดไปที่จะได้เข้าไปช่วยเติมเต็มในทุกเรื่องที่ท่านต้องการ ขอบคุณจากใจเอสเอเอส