ข่าวสารและกิจกรรมNEWS & EVENTS

อ่านต่อREAD MORE

คิดอย่างผู้นำ แล้วทำให้เป็นจริง สยาม อะกริ ซัพพลาย ผู้นำวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทโปรตีนคิดอย่างผู้นำ แล้วทำให้เป็นจริง สยาม อะกริ ซัพพลาย ผู้นำวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทโปรตีน

  คิดอย่างผู้นำ แล้วทำให้เป็นจริง  สยาม อะกริ ซัพพลาย ผู้นำวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทโปรตีน กับอีกก้าวที่ยังไม่ยังไม่ใครตามทัน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ทางนิตยสารสัตว์บกได้มีโอกาสเข้าพบ คุณธวัชชัย อรรจน์สาธิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด  ผู้ประกอบการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้ให้สัมภาษณ์ดังนี้ ในแวดวงธุรกิจอาหารสัตว์ เมื่อเอ่ยถึง บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักดี ในฐานะผู้จัดจำหน่ายอันดับต้นๆ ของวงการวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ จำพวกโปรตีนจากสัตว์(Animal protein) ได้แก่ ปลาป่น ไก่ป่น และหมูป่น  ซึ่งในส่วนของปลาป่นนั้น กลุ่มของบริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย ถือได้ว่าเป็นผู้นำในการส่งออกปลาป่นไปยังประเทศต่างๆ ด้วย ไม่เพียงคุณภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบรับความต้องการของลูกค้า สยาม อะกริ ซัพพลาย ยังมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปอยู่ในใจของผู้บริโภคตลอดมา โดยมีปณิธานว่า เมื่อนึกถึงโปรตีนจากสัตว์ จะต้องคิดถึง สยาม อะกริ ซัพพลาย เป็นอันดับแรก ก้าวสำคัญที่ก้าวอย่างรุดหน้า คือ การนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้ามาต่อยอดนวัตกรรมวัตถุดิบอาหารสัตว์ ด้วยการลงทุนค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุดและเพิ่มคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ และเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่รองรับทุกความต้องการของกลุ่มตลาดลูกค้าได้มากขึ้น   ในปีนี้ สยาม อะกริ  ซัพพลาย ได้ลงทุนก่อสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการวิจัย (R&D Laboratory) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัวใจของบริษัท  และจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมา คือ ” SAS RESEARCH & DEVELOPMENT ”  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.วิเชียร ยงมานิตชัย นักวิชาการอิสระ อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ซึ่งมีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ สยาม อะกริ ซัพพลาย และบริษัทในเครือ  โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความก้าวหน้าและสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารสัตว์  และมีเป้าหมายว่า “ ภายใน 3 ปี สยาม อะกริ ซัพพลาย จะต้องเป็นผู้นำในด้านโปรตีนจากสัตว์ (Animal protein)ที่ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ทดแทนโปรตีนจากสัตว์ “   “ เมื่อเข้ามาในธุรกิจวัตถุดิบอาหารสัตว์ เราได้ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์และเกษตรกรมากมาย                                ทำให้รู้ว่าแท้จริงแล้วลูกค้าต้องการอะไร”   ในด้านผลิตภัณฑ์ทดแทนโปรตีนจากสัตว์ ได้นำโปรตีนจากพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ซึ่งมีปริมาณไม่จำกัด ราคาไม่แพง และมีการผลิตอย่างสม่ำเสมอ เช่น กากถั่วเหลืองนำมาปรับปรุงคุณภาพโปรตีนให้ใกล้เคียงกับปลาป่น โดยใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์ในกลุ่มบาซิลลัส (Bacillus) มาใช้หมัก 100% ในปริมาณของสูตรเฉพาะสยาม อะกริ ซัพพลาย ที่มีความเข้มข้นเทียบเท่า เปปไทด์โปรไบโอติกส์ (Peptide Probiotics) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนวัตถุดิบในกลุ่มปลาป่นได้เป็นอย่างดี เพราะราคาของปลาป่นและการทำประมงชายฝั่งนั้นมีความไม่แน่นอน จึงจำเป็นต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ นอกจากคุณภาพที่สามารถใช้ในสูตรอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดีแล้ว วัตถุดิบทดแทนจำพวกนี้ยังมีคุณสมบัติย่อยง่าย เนื่องจากเป็นเปปไทด์สายสั้น(Small Peptides) มากถึง 70% ของโปรตีนทั้งหมด และมีโปรไบโอติกส์ (Probiotics) ที่เข้าไปสร้างสมดุลย์ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ โดยมีผลการทดลองยืนยันร่วมกับภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในปัจจุบันมีการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มลูกค้าที่ผลิตอาหารลูกสุกร แม่พันธุ์สุกร กุ้ง และสัตว์น้ำวัยอ่อน และได้มีการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย โดยพบว่าสามารถช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบได้ส่วนหนึ่ง  นอกจากนี้ สยาม อะกริ ซัพพลาย ยังเป็นเสมือนคลังธนาคารจุลินทรีย์ ที่เก็บเชื้อจุลินทรีย์อันมีคุณค่าด้านต่างๆ มากมาย ที่สามารถจัดสรรให้ตอบรับได้ทุกความต้องการ อาทิเช่น หากลูกค้าต้องการทำอาหารสูตรที่มีเชื้อเข้าไปช่วยย่อยไขมัน โปรตีนหรือแป้ง ทางทีมงานก็จะเติมเชื้อจุลินทรีย์ลงไปในกากถั่วเหลือง ลูกค้าจึงสามารถดีไซน์เพื่อให้เข้ากับสูตรอาหารเฉพาะของเขาให้มากที่สุด นอกจากนี้จุลินทรีย์เหล่านี้ยังสามารถใช้ในการปรับปรุงน้ำที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ และใช้ในการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีอีกด้วย  “ จุลินทรีย์ที่เราใช้ สามารถผลิตได้เองด้วยเทคโนโลยีการหมักที่ทันสมัย และคัดแยกได้ในประเทศไทย จากอาหารพื้นบ้านในภูมิภาคต่างๆของประเทศ หลังจากคัดแยกและทดสอบว่าเป็นจุลินทรีย์ที่โตเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการหมัก ก็จะทำการเก็บไว้ในคลังจุลินทรีย์ และเลือกนำมาใช้ได้ตามความต้องการ โดยไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของสัตว์ นั่นย่อมหมายถึงจุดเริ่มต้นวงจรอาหารของเราจะมีคุณภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น” ไม่เพียงการพัฒนาสินค้าอย่างเต็มศักยภาพ สยาม อะกริ ซัพพลาย ยังใส่ใจกับคุณภาพการบริการที่ต้องสอดรับ ปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าเสมอ กลยุทธ์ในการบริหารคู่ค้าหรือลูกค้าที่ซื้อวัตถุดิบจากสยาม อะกริ ซัพพลาย ก็คือ บริการที่ครบถ้วน ฉับไว ทันท่วงทีโดยเฉพาะการแจ้งข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อให้คู่ค้าได้ปรับตัวกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ในทุกโอกาส  และ สยาม อะกริ ซัพพลาย ยังเปิดรับความคิดเห็นของลูกค้าอย่างถือเป็นสำคัญ รับฟังทุกความคิดเห็นและใส่ใจกับการตอบรับต่างๆ จากลูกค้า มีการจัดกลุ่มลูกค้าเพื่อรองรับได้อย่างเหมาะสม ชัดเจนและรวดเร็ว เพราะความต้องการของลูกค้าในแต่ละรายไม่เหมือนกัน  ดังนั้นการทำตลาดของ สยาม อะกริ ซัพพลาย จึงเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละกลุ่มให้ได้มากที่สุด โดดเด่นทั้งสินค้า และบริการเช่นนี้ การก้าวไปข้างหน้าแต่ละก้าว คือการแข่งขันกับตัวเอง โดยมีความต้องการของลูกค้าเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ต้องก้าวไปให้ทัน ผลิตภัณฑ์ของ สยาม อะกริ ซัพพลาย จึงมีมาตรฐานที่ดีขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อตอบโจทย์คู่ค้าให้ได้รับสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง  และในปีนี้ เพื่อเป็นการขยายตลาดให้เกิดความหลากหลายกว้างขวางยิ่งขึ้น เราจึงทำการขยายกำลังการผลิตและจัดจำหน่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ในประเทศพม่าอีก 3 สาขา นอกจากนี้ยังมีหุ้นส่วนการลงทุนที่ประเทศเวียดนาม และจีน อีกด้วย จึงกล่าวได้อย่างภาคภูมิว่า สยาม อะกริ ซัพพลาย ก้าวหน้า และพัฒนาด้วยความมุ่งมั่นที่จะ   “ คิดอย่างผู้นำ แล้วทำให้เป็นจริง ” อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนที่แท้จริง      Specific information in Thai language only. 

อ่านต่อMORE

คุณค่าและคุณภาพของไขมันในอาหารสัตว์คุณค่าและคุณภาพของไขมันในอาหารสัตว์

        เป็นที่ทราบกันดีว่าไขมันและน้ำมันเป็นแหล่งที่ให้พลังงานที่เข้มข้นในอาหารสัตว์ โดยจะให้พลังงานมากกว่าพลังงานที่ได้จากธัญพืช 2.5 – 3 เท่า และไขมันยังมีมูลค่าสูงกว่าเมื่อเทียบต่อแคลลอรี่ของพลังงานที่ได้จากธัญพืช แต่ในอาหารสัตว์กลุ่มที่ต้องการพลังงานสูงๆ เช่น อาหารสุกรอ่อน , แม่เลี้ยงลูก หรือกลุ่มขอสุกรขุนที่ต้องการให้ส่งตลาดเร็วขึ้นไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงในการเติมไขมันหรือน้ำมันในสูตรอาหารนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งไขมันยังช่วยลดฝุ่นซึ่งทำให้การอัดเม็ดทำได้ง่าย มีความน่ากินของอาหารสูงขึ้น รวมทั้งลดการสึกหรอของเครื่องจักรได้ด้วย  จากรายงานของอเมริกามีการใช้น้ำมันและไขมันในอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นถึง 150 % จากปี 1986 – 1990 และก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกันนี้ในยุโรป เพราะฉะนั้นเราจึงต้องตระหนักกันให้ดีถึงคุณค่าของไขมันและน้ำมันในอาหารสัตว์ ซึ่งจะส่งผลถึงการเพิ่มผลผลิตในฟาร์ม  การเลือกใช้ไขมันจากพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ จึงต้องรู้จักถึงคุณสมบัติและการควบคุมคุณภาพซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการเลือกใช้ ก่อนอื่นเราควรรู้จักชนิดของไขมันกันก่อน ชนิดของไขมัน ไขมันที่ใช้สามารถแบ่งได้ตามแหล่งที่มาคือ ไขมันจากพืช เช่น น้ำมันถั่ว น้ำมันปาล์ม น้ำมันรำ และไขมันจากสัตว์ เช่น น้ำมันหมู ไขมันวัว และน้ำมันปลา หรือแบ่งตามโครงสร้างเคมีคือ ไขมันประเภทไม่อิ่มตัว (Unsaturated fatty acid) คือไขมันที่มีโมเลกุลของคาร์บอนคู่ (Double Bond) มาเกาะต่อกันตั้งแต่หนึ่งคู่ เป็นต้นไป เช่น C14:1 , C16:1, C18:1  ไขมันพวกนี้โดยปกติจะไม่แข็งตัวในอุณหภูมิห้อง เช่น น้ำมันรำ , น้ำมันถั่ว ไขมันประเภทอิ่มตัว (Saturated fatty acid) โดยปกติไขมันกลุ่มนี้ จะแข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง เช่น ไขมันวัว โดยโครงสร้างทางเคมีจะไม่มีโมเลกุลของคาร์บอนคู่ เช่น C14:0 , C16:0 เป็นต้น คุณค่าของไขมันนั้น วัดโดยใช้ค่าของพลังงานเป็นหลัก โดยจุดประสงค์หลักของการใช้ไขมันในอาหารสัตว์คือ เพื่อให้ได้พลังงานพร้อมกับผลพลอยได้อื่นๆ เช่น เพิ่มความน่ากิน ลดฝุ่นในอากาศ ที่สำคัญยังช่วยลดขบวนการความร้อน (Metabolic heat stress) จากการย่อยอาหารได้ดีด้วย ในขณะที่สัตว์มีความเครียดจากความร้อน คุณค่าของไขมัน(ปริมาณของพลังงาน) นั้นขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของไขมันเป็นสำคัญ คือ สัดส่วนระหว่างปริมาณไขมันไม่อิ่มตัว (U) , ไขมันอิ่มตัว (S) และกรดไขมันอิสระ (Free fatty acid , FFA) ซึ่ง Jame Powies และคณะ (1995) ได้ทดลองเพื่อหาค่าคาดคะเนของพลังงานที่ย่อยได้ (Apperent Digestible Energy Value, DE) ในสุกรที่มีน้ำหนักประมาณ 12 กิโลกรัม หรือที่น้ำหนัก 30 – 90 กิโลกรัม ตามตารางที่ 1 ซึ่งสรุปได้ว่า ปริมาณสัดส่วน U ต่อ S และปริมาณของ FFA นั้นมีผลต่อค่า DE โดยอิสระกันและขึ้นตรงต่อกันและกัน 2.อายุของสุกรมีผลต่อค่า DE อย่างมากโดยเฉพาะในลูกสุกร กล่าวคือ ค่าของพลังงานในไขมันชนิดเดียวกันในลูกสุกร จะต่ำกว่าสุกรขุน ตามตารางที่ 2 ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ก็ใกล้เคียงกับสัตว์ปีกเช่นกัน ซึ่งต่อมาได้มีการศึกษาเพิ่มเติมโดย Fat and Protein Research Foundation (FPRF) (Lesson, Peart และ Waldrop และคณะตารางที่ 1) ผลของสัดส่วนของ U/S และ FFA ในไขมันต่อค่าของพลังงานDEที่มีต่อลูกสุกร จากตารางที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ไขมันที่มีสัดส่วน U/S ที่ 3.5 มีค่าพลังงานสูงกว่าไขมันที่มีสัดส่วน U/S ที่ 1.5 ในทุกๆ ระดับของเปอร์เซ็นต์ FFA เมื่อปริมาณของ FFA ในไขมันเพิ่มขึ้น คุณค่าของพลังงานจะลดลงในทุกๆ ปริมาณของ U/S (พลังงานลดลงประมาณ 9% เมื่อปริมาณของ FFA เพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 70%) ตารางที่ 2 : ผลของสัดส่วนของ U/S ต่อค่าของพลังงาน DE ในไขมันที่ระดับ 20% FFA ใน                    อาหารลูกสุกร   (12 กก.) และสุกรขุน (30 - 90 กก.) จากตารางที่ 2 นี้ แสดงให้เห็นประโยชน์ในการเลือกซื้อและชนิดของไขมันเพื่อให้ได้คุณค่าสูงสุด ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (±SD) ของ FFA ในชนิดของไขมันต่างๆ   จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงปริมาณ FFA ตามชนิดของไขมันจากแหล่งต่างๆ อย่างไรก็ตามค่าพลังงานของไขมันจากแหล่งต่างๆ นั้นสามารถหาได้จากเอกสารประกอบของ NRC of Poultry หรือ Pigs   และในตอนนี้จะกล่าวถึงเรื่องการควบคุมคุณภาพและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นหลักชนิดของไขมันนอกจากจะแบ่งได้ตามข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ถ้าแบ่งตามคุณค่าทางโภชนะแบ่งได้ 2 ชนิดคือ         1. ส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนะ (Nutritive Fractions)      2. ส่วนที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนะ (Non – Nutritive Fraction) Specific information in Thai language only. 

อ่านต่อMORE

P-UP 50 Fermented soybean mealP-UP 50 Fermented soybean meal

- โปรตีนปริมาณสูง โมเลกุลโปรตีนขนาดเล็กเป็นเพบไทด์สายสั้น (Small peptides) - การลดลงของสารต้านโภชนะในกากถั่วเหลือง เช่น Oligosaccharides, Trypsin  inhibitor, Lectin และ β-conglycinin - กรดอินทรีย์ธรรมชาติ กรดแลคติก P-UP 50 เป็นอาหารเสริมโปรตีนสำหรับสัตว์ ผลิตจากกากถั่งเหลืองที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยวิธีธรรมชาติ โดยแบคทีเรียกลุ่ม Bacillus subtilis ที่มีความสามารถในการสร้างเอนไซม์โปรติเอสทำหน้าที่ย่อยโมเลกุลโปรตีนขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กหมักร่วมกับจุลินทรีย์กลุ่ม Lactobacillus sp. และ Saccharomyces cereviciae เพื่อลดสารต้านโภชนะในการถั่วเหลือง ปรับปรุงคุณภาพกลิ่นให้ชวนกิน และจุลินทรีย์เหล่านี้ยังสร้างกรดอินทรีย์ธรรมชาติ กรดแลคติก ทำให้ทางเดินอาหารสัตว์มีสภาพเป็นกรดช่วยควบคุมจุลินทรีย์ที่เป็นโทษในทางเดินอาหารสัตว์ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์ ด้วยคุณสมบัติเด่นของ P-UP 50 ที่ย่อยและดูดซึมง่ายและยังมีความเป็นกรดสูง มีกลิ่นหอมชวนกิน จึงสามารถนำไปใช้ทดแทนโปรตีนเข้มข้น (Soy Protien Concentrate) และนมเทียม (Skim Milk Replacer) ในสูตรอาหารสัตว์ได้ โมเลกุลโปรตีนขนาดเล็ก และเพปไทด์สายสั้น จากรายงานวิจัยจำนวนมากพบว่า วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก เมื่อนำไปเลี้ยงสัตว์วัยอ่อน สารอาหารดังกล่าวจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว ส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สารอาหารโดยรวมเพิ่มขึ้น    การลดลงของ oligosaccharides (Stachyose และ Raffinose) Non-starch polysaccharide ที่อยู่ในรูแ Galacto-oligosaccharides เช่น น้ำตาล Stachyose และ Raffinose ที่ไม่สามารถถูกย่อยได้ในระบบทางเดินอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว หากสัตว์บริโภคเข้าไปจะทำให้เกิดอาการท้องอืด ซึ่ง Stachyose และ Raffinose พบได้ 5-7% ในกากถั่วเหลืองมีผลไปรบกวนทางเดินอาหารสัตว์ ส่งผลให้สัตว์วัยอ่อนมีการเติบโตลดลง ซึ่งในกระบวนการหมัก P-UP 50 จุลืนทรย์จจะนำน้ำตาล Oligosaccharides ไปใช้ทำให้ผลิตภัณฑ์มีปริมาณน้ำตาลดังกล่าวลดลง    - High protein with low molecular weight proteins approaching small peptides enhancing digestion and absorption - Reducing anti-nutritional factors in soy bean such as Oligosaccharides, Trypsin  inhibitor, Lectin and β-conglycinin - Containing natural lactic acid from fermentation process.     P-UP 50 is a protein supplement for animal feed. It is produced by solid state fermentation of soy bean meal using high protease bacteria that have the ability to digest large protein molecules in soy bean to small peptides and free amino acids resulted in increasing protein solubility. Secondary fermentation is performed by Lactobacillus sp. and Saccharomyces cerevisiae.  In addition to improving protein quality, the overall process also enhances the nutritional and biochemical characteristics of fermented soy bean meal (FSBM) by reduction of anti-nutritional factors such as oligosaccharides, trypsin inhibitor, lectin and β-conglycinin by action of the bacteria. Not only natural lactic acid in the final product assists in controlling harmful microorganisms, it also increases the palatability of feed and stimulates growth of the animals. With several benefits of P-UP 50 that contains low molecular weight proteins and ease of absorption in the digestive system of the animals, as well as high acidity and palatability the product could replace soy protein concentrate (SCP) and skimmed milk replacer in the feed formulations. Benefits of low molecular weight proteins and small peptides Numerous reports indicated that animal feeds containing low molecular weight proteins fed to young animals were readily absorbed resulted in increasing feed efficiency.  Pictures below shows molecular sizes of protein analyzed by SDS-PAGE technique. It is clearly seen that the proteins of P-UP 50 are relatively small approaching small peptides comparable to fish meal and skimmed milk which are recognized as high protein quality for animal feed. Reduction of oligosaccharides (Stachyose and Raffinose) in soy bean Some organic compounds in soy bean such as non-starch polysaccharides (NSP) cannot be digested and utilized by mono-gastric animals. These NSP compounds are galacto- oligosaccharides mainly Stachyose and Raffinose. Studies revealed that soy bean meal containing oligosaccharides more that 5% demonstrated harmful effects to young animals because they are unable to digest in small intestine due to lack of endogenous enzymes.  In our fermentation process of P=UP 50 the microorganisms hydrolyzed these oligosaccharides to their basic units, i.e., glucose and galactose that can be utilized by the animals.   

อ่านต่อMORE

สรุปข่าวเศรษฐกิจประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559สรุปข่าวเศรษฐกิจประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

เราจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดหลังจัดระเบียบไอยูยูสำเร็จ         นายพจน์  อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าวว่า ไม่ว่าอียูจะประกาศต่อหรือไม่ต่อใบเหลืองไทย แต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคงต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหากันอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้คือปลดใบเหลืองของอียูในที่สุดสิ่งที่เราทำทั้งรัฐบาลกับเอกชนตั้งแต่รับใบเหลืองมา เราเป็นประเทศเดียวในโลกที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและจริงจัง ก็หวังว่าอียูจะเห็นความตั้งใจจริงของเรา และรีบใหเ้ราออกจากใบเหลือง ผลกระทบเรื่องไอยูยูต่อเรือประมงจับปลา และต่ออุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลมีมากน้อยเพียงใดนั้น คำตอบต้องแยกเป็น 2 ประเด็น โดยในแง่ของการแปรรูปทั้งหมด จริงๆ แลว้ สมาชิกหรือพวกโรงงานที่ทำการแปรรูปทั้งหลาย ไม่ว่าอาหารแช่เยือกแข็ง อาหารทะเลกระป๋อง และอาหารสาเร็จรูปรับทราบปัญหาเหล่านี้มานานแล้วโดยเฉพาะเรื่องแรงงาน และเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับ และโรงงานแปรรูปโดยเฉพาะอาหารแช่เยือกแข็ง เจดีย์สามองค์สู่ด่านสิงขรโอกาสแห่งการต่อยอดประตูนำเข้า         นายธีรชัย ชุติมันต์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่านับตั้งแต่การเปิดด่านถาวรบ้านพุน้าร้อนต่อเนื่องมาจนถึง การประกาศให้กาญจนบุรีอยู่ในแผนงานของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 แนวทางเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้างโอกาสทำให้ภาคเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่มองเห็นถึงโอกาส และความต่อเนื่องในนโยบาย ของภาครัฐที่จะดำเนินการ ในการให้ความสำคัญกับภาคการค้าชายแดน ขอเสนอให้รัฐเร่งเปิดด่านการค้าถาวรที่ด่านเจดีย์สามองค์ ที่ผ่านมา จุดผ่านแดน ด่านเจดีย์สามองค์ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนชั่วคราวทางการค้าและการท่องเที่ยว ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี แม้ว่าจะมีการทำการค้า แต่ก็เป็นไปในแบบที่เป็นระดับท้องถิ่น ทั้งที่โดยตัวศักยภาพแล้วมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ดังนั้นรัฐบาลควรเร่งเจรจากับรัฐบาลเมียนมาโดยเร็ว เพื่อยกระดับให้เป็นด่านถาวร รถไฟไทย-จีนวุ่นไม่เลิกหอการค้าระยองค้านมาตพุด         นางอนุชิดา ชินศิรประภา ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ให้สัมภาษณ์กรณีรัฐบาลปรับรูปแบบโครงการรถไฟรางคู่ไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-แก่งคอย-นครราชสีมาหนองคาย และเส้นทางแก่งคอย-มาบตาพุด ระยะทาง 873 กม. เพื่อทำรางคู่ถึงนครราชสีมาและจากนครราชสีมาหนองคายเป็นรางเดี่ยวส่วนช่วงแก่งคอย-มาบตาพุด ชะลอโครงการว่าไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะชะลอโครงการเพราะทำให้สูญเสียโอกาสการแข่งขัน         นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่ารถไฟไทยวิ่งรางเดี่ยวขนาด 1 เมตร ความเร็ว 120 กม.ต่อ ชม.แต่มีปัญหาเรื่องการสับหลีกรางการขนส่งสินค้าและขนคนจากบางซื่อ-นครราชสีมา ช้ความเร็วเฉลี่ยแค่ 40-60 กม.ต่อ ชม. กินเวลาเดินทางกว่า 5 ชม. หากสร้างรางอีก 1 เมตร มาวิ่งขนานกันเป็นรางคู่จะเพิ่มความเร็วเป็น 180 กม.ต่อ ชม. ไม่ต้องสับรางช่วยร่นเวลา การเดินทางรวดเร็วยิ่งขึ้นไปอีก ทุนจีนแห่ผุดล้งซื้อทุเรียน         นายกิตติ   กิตติชนม์ธวัช  ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพรกล่าวว่าคาดว่าคงมีล้งที่มีชาวจีนเข้ามาร่วมทุนกับคนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 100-200 แห่ง กระจายอยู่ทั้ง 8 อำเภอใน จ.ชุมพร ซึ่งล้งรับซื้อทุเรียนเหล่านี้เป็นลักษณะของการร่วมทุนระหว่างชาวจีนกับคนไทยโดยชาวจีนเป็นนายทุนใหญ่มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพฯ แล้วให้คนไทยในพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรโดยตรงเพื่อขอใบรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกในท้องถิ่นไม่ได้รับประโยชน์มากนักนอกจากมีสถานที่ระบายผลผลิตและได้ภาษีโรงเรือนเท่านั้นล้งรับซื้อทุเรียนชาวจีนในระยะแรกจะแข่งกันรับซื้อผลผลิตจากชาวสวน เกษตรกรจึงขายผลผลิตได้ในราคาดี แต่หากพ่อค้าชาวจีนสามารถจับมือกันเป็นศูนย์ใหญ่เพื่อรับซื้อทุเรียนได้เมื่อใดการกดราคารับซื้อผลผลิตต้องเกิดขึ้นแน่    Credit : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยSpecific information in Thai language only. 

อ่านต่อMORE

สรุปข่าวเศรษฐกิจประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559สรุปข่าวเศรษฐกิจประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ดัชนีความเชื่อมั่นหัวทิ่มหวั่นเศรฐกิจไม่ฟื้นตัว         นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ม.ค. 2559 อยู่ที่ระดับ 75.5 ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน เนื่องจากประชาชนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก โดยคาดหวังว่าการฟื้นตัวของการบริโภคจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นในช่วงกลางไตรมาส 2 ถ้าสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกคลี่คลายลงความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลง เป็นทิศทางที่ผิดจากแนวโน้มที่ควรจะเป็น คือ จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจ ปี 2559 อยู่ที่ 3.5-4% แม้หลายหน่วยงานจะปรับลดประมาณการลง โดยเห็นว่ารัฐบาลควรเร่งการกระตุน้ เศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 1-2 นี้ ที่จะมีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐเกิดขึ้น        นายวชิร คูณทวีเทพ อาจารย์ประจำศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ กล่าวถึงดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมเดือน ม.ค.เท่ากับ 64.4 ลดลงจากเดือน ธ.ค. 2558 ซึ่งอยู่ที่ 65.1 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานเท่ากับ 70.3 ลดลงจาก 70.9 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตเท่ากับ 91.7 ลดลงจาก 92.4 ตรุษจีนเงินสะพัด 5.2 หมื่นล้าน         นางอุมากมล สุนทรสุรัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2559 คาดว่าจะมีมูลค่าการใช้จ่าย 52,561 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% และเป็นมูลค่าที่สูงสุดประวัติการณ์ เนื่องจากราคาสินค้าแพงขึ้น โดยเฉพาะผลไม้ เช่น ส้มเขียวหวาน และกล้วยหอมทอง แต่กลุ่มเนื้อสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ ราคาลดลง และยังมีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ขีดไทม์ไลน์แก้กม. แข่งขัน 6 เดือนพานิชย์โชว์คุมพวกเอาเปรียบอยู่หมัด         "พาณิชย์" โชว์ไทม์ไลน์แก้ไขกฎหมายแข่งขันฉบับใหม่ คาดภายใน 6 เดือนจบ และบังคับใช้ได้ในปีนี้ มั่นใจใช้คุมพฤติกรรมเอาเปรียบในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนกระทรวงพาณิชย์มีความเชื่อมั่นว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยในการป้องกันพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจได้ ทำให้ธุรกิจเกิดความเกรงกลัว เพราะได้มีการปรับปรุงกฎหมายให้เข้าไปดูแลพฤติกรรมที่เอารัดเอาเปรียบได้รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจที่จะเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และดึงดูดการเข้ามาลงทุนในไทยได้เพิ่มขึ้น        ส่วนคณะกรรมการและหน่วยงาน จะเป็นอิสระในการบังคับใช้กฎหมาย โดยคณะกรรมการจะมีการคัดเลือกจากปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ 4 กระทรวง ร่วมกับเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เป็นผู้คัดเลือก และสำนักงานจะแยกออกเป็นองค์กรอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ไทยโกงไม่หยุดบี้รัฐบาลบังคบใช้กม.         นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่า ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (ซีเอสไอ) พบว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2556 ประเทศไทยได้ 39 คะแนน จาก 100คะแนน ปี 2557 ได้ 49 คะแนน และปี 2558 ที่ผ่านมาได้สูงถึง 55คะแนน โดยซีเอสไอยังชี้ถึงสาเหตุสำคัญการทุจริตในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากผลประโยชน์ทางการเมือง การเล่นพรรคเล่นพวก ใช้ตำแหน่งทางการเมืองเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง กระบวนการตรวจสอบ เป็นอุปสรรคและการรับสินบน        นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า การต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย จะต้องมีการปลูกฝังจิตสำนึกของรัฐและของประชาชนไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริตอย่างจริงจังด้วยการออกกฎหมายและมาตรการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและใช้บังคับทุกหน่วยงานทั่วประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ ส่วนนักการเมือง ที่ทุจริตมีการห้ามผูต้องโทษจา คุก เข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมือง     เครดิต : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยSpecific information in Thai language only. 

อ่านต่อMORE

โรคติดเชื้อ Streptococcus suisโรคติดเชื้อ Streptococcus suis

      โรคติดเชื้อ Streptococcus suis เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus suis ในสกุล Streptococcus ในตระกูล Streptococcaeae มีการจัดแบ่งเชื้อตามลักษณะของ Capsular Antigen เป็นซีโรไทป์ (Serotype) ต่างๆ ถึง 35 Serotypes ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงในการก่อโรคของเชื้อแต่ละซีโรไทป์จะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับสาร Muramidase-released protein (MRP) และ Extracellular protein (EP) ซึ่งพบว่า ซีโรไทป์ที่มีความ รุนแรงสูงในการก่อโรคในคนคือ Serotype 2 และ 1 ตามลำดับ       เชื้อแบคทีเรีย Streptococus suis เป็นเชื้อที่อยู่ในโพรงจมูกและต่อมน้ าลายของสุกร เชื้อดังกล่าวพบ ได้ในสุกรทั่วไปจนกลายเป็นเชื้อประจ าถิ่น เมื่อสุกรอยู่ในภาวะเครียด เช่น อยู่ในที่แออัด อากาศชื้นหรือหนาว จากฝนตกหนัก ภูมิคุ้มกันของสุกรจะลดลง เชื้อดังกล่าวจึงฉวยโอกาสเข้าสู่กระแสเลือดท าให้สุกรป่วยหรือตาย ส่วนเชื้อดังกล่าวนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ 2 วิธี คือ 1. เชื้อเข้าทางบาดแพทย์ 2. การบริโภคเนื้อหมูหรือ เลือดโดยไม่ผ่านกระบวนการปรุงสุก   บทความอ้างอิงจาก http://dcontrol.dld.go.th/ อ่านบทความเพิ่มเติม "คลิก"Specific information in Thai language only. 

อ่านต่อMORE

ข่าวที่น่าสนใจ

ECONOMIC NEWS

อ่านต่อ
READ MORE
 • Vitol มองราคาแกว่ง $40-$60 นานกว่า 10 ปี

  Vitol มองราคาแกว่ง $40-$60 นานกว่า 10 ปี

  Ian Taylor ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Vitol บริษัทเทรดน้ำมันอิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลกมองว่าโลกในปัจจุบันมีน้ำมันที่ผลิตออกมามากเกินไป ต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าความต้องการใช้น้ำมันจะกลับมาสมดุลกับปริมาณที่ผลิต ระดับราคา $40-$60 นี้

  Specific information in Thai language only.

  อ่านต่อ
 • หินยักษ์ 15 ตัน ถล่มทับทางรถไฟสายมรณะ

  หินยักษ์ 15 ตัน ถล่มทับทางรถไฟสายมรณะ

  กาญจนบุรี-หินขนาดใหญ่จำนวน 2 ก้อน น้ำหนักกว่า 15 ตัน ถล่มลงมาทับทางรถไฟสายมรณะ บริเวณถ้ำกระแซ อำเภอไทรโยค

  Specific information in Thai language only.

  อ่านต่อ
 • เงินบาทเปิด 35.25/27 แข็งค่าต่อเนื่อง

  เงินบาทเปิด 35.25/27 แข็งค่าต่อเนื่อง

  นักบริหารเงิน เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 35.25/27 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวจากช่วงเย็นวานนี้ที่ปิดตลาด ที่ระดับ 35.25/27 บาท /ดอลลาร์

  Specific information in Thai language only.

  อ่านต่อ
 • อากาศวันนี้อุ่นขึ้น 1-3 องศาฯ

  อากาศวันนี้อุ่นขึ้น 1-3 องศาฯ

  กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศวันนี้ (12 ก.พ.59) ทั่วประเทศไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส ภาคเหนือ-อีสานมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

  Specific information in Thai language only.

  อ่านต่อ

กราฟรายวัน

DAILY CHARY

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเราSUBSCRIBE TO OUR NEWS
Top